U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 1 -

Resultaten

100-205 Oude Boeken en Kaarten
Resultaten

veiling / 1 november 2010
[100 - 110] [111 - 120] [122 - 131] [132 - 141] [142 - 151] [152 - 161] [162 - 171] [172 - 182] [183 - 192] [193 - 202] [203 - 205]
kavel: 100
Apercu Mycologique et Catalogue des Champignons
-Observes dans les environs de Nice, par J.B. Barla, Nice, 1858. Met 4 dubbelpag. handgekleurde lithos van paddestoelen. Door P. Davin en C., Nice.-
€ 300 - € 600
kavel: 101
Johan Maire: Samuelis libri duo Ebraice & Latine ad usum Academiarum.
-Leiden, 1621, in perkamenten band. -
€ 100 - € 220
kavel: 102
Theatre des Cruautez des Hereticques de nostre temps.
-Trad. du Latin en François. Antwerp, A. Hubert, 1588. Vol. 2, 95 pag. Titelgravure en 29 grote gravures van de gruwelijkheden tegen Katholieken door Hugenoten, Geuzen en schismatici. -

verkocht € 150.00
kavel: 103
De Godvruchtige Landman
-Wed. Loveringh & Allart, Amsterdam, 1778. (X), 200 pag., in leer gebonden. Met 25 etsen door S. Fokke.-

verkocht € 120.00
kavel: 104
Les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse
-M. de Fénelon, Liège, 1699. 2 dln. 248 en 240 + 40 pag. incl. 10 kopergrav. Zeldzame 'roof'-uitgave gepubliceerd in hetzelfde jaar waarin de eerste uitgave verscheen. -
€ 200 - € 400
kavel: 106
Peepshow: Carneval
-Ca. 1820. Kijkdoos in 6 papieren lagen bestaande uit optochten uit verschillende landen. -

verkocht € 680.00
kavel: 107
Rivierkundige Grondwaarheden byzonderlyk toegepast op de rivieren onzes lands
-L. Bicker, 1772. 210 pag. VI uitslaande platen door L. Brasser. -

verkocht € 300.00
kavel: 108
Memorie van Geschiedkundige Aanteekeningen over de vroegere binnendijksche waterontlastingen
-- door Sluizen en Waterleidingen tot in de Buitenrivieren, en de daarop gevolgde Stichting der Windwatermolens (..), J. Blanken Jansz., N. van der Monde, Utrecht, 1831. met 2 uitslaande kaarten. + 1ste Vervolg-Memorie van Gesch. Aanteek. over de vroegere Binnendijksche waterontlastingen (..), 1835. Met een grote uitslaande kaart van de overstrooming des geheelen rings der bedijking van het Pannerdensche Kanaaal tot aan den Noord tusschen Dordrecht en Krimpen in 1809 en 1820 (Grav. A. Bayly en J.M.Huart, Leiden). + Verhandeling over de Algemeene rivier en waterstaatkundige ontwerpen.(..) welke ontleend uit de ervaring Der Scheepvaart door de Rivieren tot in Zee uit (..) dijkbreuken die vreesselijke overstroomingen hebben doen ondervinden (..) benevens de voorstellen ter verdediging en leniging zulker Watersnooden en het vuur des Oorlogs, 1836. 3 dln. in een band. (XII),182 +(IV),182 + (XIV)142 pag.-

verkocht € 300.00
kavel: 109
Proeve van een ontwerp tot sluiting van de rivier den Neder-Rhijn en Leck
-- en het storten van derzelver water op den IJssel. Baron Krayenhoff, Wed. J. C. Vieweg en zoon, Stads Boekdrukkers, Nijmegen, 1821. VIII, 106 + 64 pag. + 5 uitklapbare platen -
€ 250 - € 500
kavel: 110
Ordonnantie.
-Waar na den Keurmeester en Afslager van de Visch (...) sig stiptelyk sal hebben te reguleeren; Gearresteert by Borgemeesteren, Schepenen en Raadt der Stadt Arnhem. 1735. 19 p. Ing. -

verkocht € 40.00
[100 - 110] [111 - 120] [122 - 131] [132 - 141] [142 - 151] [152 - 161] [162 - 171] [172 - 182] [183 - 192] [193 - 202] [203 - 205]