U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Huidige Veiling - gesloten voor biedingen -

Resultaten

840-861 Amsterdam
Gesloten voor biedingen

veiling / Auction 28. Session I. Children's Books, Picture Books, Literature, Manuscripts, Old Books 16th-19th Cent., Amsterdam, Topography, Cartography
[840 - 849] [850 - 859] [860 - 861]
kavel: 840
Petrus Schenk. Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam.
-Amst., Barent Greve, n.d. (ca. 1710), entirely engraved, consisting of title, index (w. Greve's address) and 100 views (w. Schenk's address), modern antique style vellum w. 2 contrast. mor. letterpieces ("Vedute antiche e moderne" and "Amsterdam") on ribbed spine, obl. 4to. -
€ 850 - € 1700
kavel: 841
Le Guide D'Amsterdam avec la description
-de tout ce qu'il y a de plu intéressant. Amsterdam, J. Covens & Fils, 1793. H-leather, title on spine, title w. vignette, 339.(33) pp. w, folded plan and 11 (of 14?) more copper engr. by D. Veelwaard over the full page w. two ills. on each plate. Name in ms. on title. Good copy.-

verkocht € 70.00
kavel: 842
M. Fokkens. Beschrijvinge der wijdt-vermaarde Koop-stadt Amstelredam,
-Van hare eerste beginzelen, oude voor-rechten (...) Aanwijzende hare bezienswaardige en wonderlijke zeltzaamheden (...) Amsterdam, Abraham en Jan de Wees, 1662. 16mo. Leather, sides covered w. paper, frontispiece w. coat-of-arms Amsterdam, title w. sm. vignette (22),344,(14) pp. and 9 copper engr. incl. one folded view and one folded plan. -

verkocht € 100.00
kavel: 843
Pierre le Jolle. Description de la ville D'Amsterdam, en vers burlesques
-Selon la visite de six jours d'une semaine. Amsterdam, Jaques le Curieux (=Elsevier?), 1666. 16mo., leather, spine w. red and gilt title, gilt-on-edge, marbled endpapers, illustrated frontispiece w. title and plan, title w. sm. vignette, (16),317 pp.-

verkocht € 90.00
kavel: 844
[Amsterdam. Schutterij] "Burgerwachtbriefje" for the civilian guard of Amsterdam
-Engr. on paper, with ms. in ink, 20.5 x 16.5 cm. Allegorical engr. note showing some members of the Schutterij and the Stedemaagd holding the coat of arms of Amsterdam holding a banner with the text: "'t Geweten vry, Geen dwing'landy, Maar reght en vrijheid, Der burger blijheid, Dat is de saak, Waarom ik waak." The appeal states: 'Onder de Kompagnie van de Ed'le manh. Heer Kapitein "Hendrik Coeijmans" werd UE. "Jacob van Ham" de wagt aan gesegt, om met UE. Volle geweer te compareeren ter plaatse, nader bij Trommel-slag zal werde bekent gemaakt om geleesen te worden onder het "eerste" corporaalschap "Ambrosius Gerrand". Corporaal A.o. 17"49". Deze burger wagt briefjes werde verkogt, in de oude lojer-straat by Korselis de Jager, plaatsnijder'. -

verkocht € 130.00
kavel: 845
[Photography] "J.F.J. Peynenburg 16 mei 1949-1 oktober 1974. Dienst der Publieke Werken
-Amsterdam, afd. Gereedmaken Terreinen". Commemorative photo-album for the 25th anniversary of J.F.J. Peynenburg, containing the title-p. and 43 mounted black-and-white photographs of various sizes but mainly 17 x 23 cm and dep. work in progress (but also smaller photos of the party itself), rexine, large 4to size.-

verkocht € 90.00
kavel: 846
[Sailing] 2 medals from the Zeilvereeniging het Y
-Bronze medal "Internationale zeilwedstrijd Amsterdam 17 september 1895". In orig. gilt titled box, Utrecht, C.J. Begeer. (2) Silver medal from the 2nd prize, "Tjotters 8-7-1894". In orig. box, Amsterdam, J. Leih. -
€ 80 - € 140
kavel: 847
[Dutch school] View of the Rokin & View of 't IJ
-Unknown artist. Dutch school, 18th century. Oil on board. Both circa 12 x 18 cm. In wooden gilded frames. -

verkocht € 150.00
kavel: 848
Jan Wagenaar. Amsterdam, in zyne geschiedenissen,
-voorrechten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe. Amsterdam/Harlingen, Isaak Tirion/Yntema and Tieboel/P. Conradi and V. van der Plaats, 1760-1788. 4 vols. Title-vignettes, complete with frontispiece (vol. 1), 4 portraits, 46 double-p./folding and 49 full-p. views, maps and plans. Unif. red half roan, ribbed spine with gilt title, folio. Uncut, large paper copies. -

verkocht € 600.00
kavel: 849
[Political pamphlets] Den Ommegank van Amsterdam 1650, enz.,
-4 titles in one volume. Sm. 4to., cased binding w. title. 1. Den Ommegank van Amsterdam, ofte Onderrichtinghe, over het verseekeren van eenige Hollandsche Heeren, door den Princen van Oreangien; en blocqueren van de Stadt Amsterdam, door sijn Exellentie Gouverneur van Vrieslant. Na de Copye gedruckt tot Breda in Augustus, Anno M.D.C.L. [Johannes Goethals] 8 p. Knuttel 6775. 2. Den Rechten Ommeganck vande gevioleerde Stadt van Amsterdam. Gedruckt in 't jaer der nydigheydt van de Hollandsche vryheyd. [1650] 8 p. Knuttel 6780. 3. Redenen en Motiven die Sijn Hoogheyt de Prince van Orangien hebben bewogen by de hant te nemen, so ten regarde vande ghearresteerde Heeren (..) 8 p. [Cornelis Musch. Amsterdam] 1651, Knuttel 7011. Tiele 3893. 4. Waerachtigh ende Noodigh Bericht. Van 'tgunt by de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt in den jare 1650. van tijdt tot tijdt is geadviseert, geresolveert (...) Mitsgaders wederlegginge van seeker geschrifte geintituleert Redenen ende Motiven (...) Amsterdam. Nae de copie In 's Graven-Hage. Wed. ende Erfg. Hillebrant Jacobsz. van Wouw. 1651. 26 p. Knuttel 7022. W. 3223. Rare.-

verkocht € 260.00
[840 - 849] [850 - 859] [860 - 861]