U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

50-71 Kommer en Kwel in Nederland
Resultaten

veiling / 8 november 2011
[50 - 60] [61 - 70] [71 - 71]
kavel: 50
Watersnoodramp 1825
-Arpels & Gabriels & Co., Amsterdam. Set van 4 proefdrukken (kopergravures) met als onderwerp de watersnoodramp die Nederland trof in februari 1825. "Overstrooming van Water te Durgerdam en Schellingwoude in Noord Holland"; "Het verdrinken der Menschen en Vee te Rarep en Sunderdorp en de Broeker Meer in Noord Holland"; "Hogen Watervloed te Monnickendam en Broek in Waterland"; "Het stoppen der doorbraak in den Dijk te Durgerdam, door 4 à 500 Man". -
€ 150 - € 300
kavel: 51
Doorbraak bij de Sluis aan den Arkelsche Dam in 1820
-Uitg. onbekend. Kopergravure in bruin-witte tinten. 50 x 63,5 cm.-

verkocht € 75.00
kavel: 52
Watersnoodramp te Erichem, 1809
-A. Lutz, J. van Druenen en L. Zimmerman, Amsterdam, ca. 1810. "Het Instorten van Huizen en het Omkomen van Menschen en Beesten te Erichem, door den Watervloed". -

verkocht € 75.00
kavel: 53
Dijkbreuk Gorcum (Gorinchem), 1799
-J. Cats, C. Jost, Amsterdam: 1802. "Gezicht der IJsgang en Dijkbreuk te Vuuren by Gorcum". -

verkocht € 75.00
kavel: 54
Naauwkeurige Beschrijving der Overstroomingen
-J.H. Hering, Naauwkeurige Beschrijving der Overstroomingen, Benevens Derzelver Treurige Gevolgen zo Buiten als Binnen deze Republiek, in den Jaare 1784 Voorgevallen. F. de Does & I. de Jongh, Leiden en Amsterdam, 1785. Gebonden uitgave, 225, [7] p. Met 5 platen, waarvan 4 uitklapbaar en waarvan 1 een kaart van de loop van de Rijn. -

verkocht € 190.00
kavel: 55
De Gele Koorts
-E.J. Thomassen à Thuessink, Nader Onderzoek Omtrent de Besmettelijkheid of niet Besmettelijkheid der Gele Koorts. Pieper & Ipenbuur, Amsterdam, 1824. Touwgebonden, 99 p. -
€ 60 - € 120
kavel: 56
Opmerkingen Omtrent den Toestand en de Behandeling van Drenkelingen
-Druk. P. Ellerman, Amsterdam, 1834. Gebonden, 125 p. Incl. alfabetische lijsten van de Bestuurders der Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. -
€ 100 - € 200
kavel: 58
Watersnood
-Cornelis Zillesen, Beschrijving van den Watersnood, van 't jaar 1799. In verscheidene gedeelten van ons Vaderland door ijsverstopppingen veroorzaakt. Johannes Allart, Amsterdam, 1800. Gebonden, [16], 364 p. Compleet met 7 uitklapbare platen, waaronder 1 kaart van de plaatsen van doorbraken. -

verkocht € 320.00
kavel: 59
Onderzoek naar doodgeborenen + Verhandeling over zinking koortsen
-J.N. Engeltrum, Onderzoek of uit de statistieke opgave [...] blijkt dat het getal doodgeborene [...] in de laatste jaren is toegenomen? Johannes Altheer, Utrecht, drukker van het Provinciaal Utrechtsche Genootschap, 1830. + J.P. Michell, Geneeskundige verhandeling over de oorzaken, onderscheiding en geneezing der Febres Catharrhales, of Zinking Koortsen. Lodewijk van Es, Amsterdam, 1806. Beide gebonden in stevige papieren band, resp. 116 (waarvan enk. ongesneden) en 128 p. -

verkocht € 120.00
kavel: 60
De Heerschende Keelziekte in Friesland
-N. Lobry de Bruijn, De Heerschende Keelziekte, Angina Diphtherina, in Friesland, van Junij 1859 tot August. 1861. U. Proost, Leeuwarden, 1861. Stevige papieren band, 48 p. -
€ 50 - € 100
[50 - 60] [61 - 70] [71 - 71]