U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

50-71 Kommer en Kwel in Nederland
Resultaten

veiling / 8 november 2011
[50 - 60] [61 - 70] [71 - 71]
kavel: 61
Over het endemisch ooglijden der mindervermogende bevolking te Amsterdam
-Nicolaas van Rijnberk. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Geneeskunde, aan de Rijks-Universiteit te Utrecht, na machtiging van den Rector Magnificus Dr. P. de Jong. Scheltema & Holkema, Amsterdam, 1881. gebonden, 67 p. Met achterin negen (o.a. uitvouwbare) tabellen van onderzochte kinderen op tussen- en basisscholen in Amsterdam. -
€ 40 - € 80
kavel: 62
Workum
-D. de Hoop, litho gebr. Williaume, Brussel. Ruïne eener boerenplaats in het workummer nieuwland, met de doorbraak in den ouden of binnen zee-dyk, veroorzaakt door den watervloed van den 4den en 5den february, 1825 + Een afbeelding van dezelfde boerenplaats nadat de storm is gaan liggen. 33 x 42 cm.-

verkocht € 125.00
kavel: 63
Dijkbreuk Gorcum
-J. Cats, C. Jost, Amsterdam: 1802. "Gezicht der IJsgang en Dijkbreuk te Vuuren by Gorcum". Kopergravure, 50 x 61 cm. Voorstelling van afdrijvende ijsschotsen die Gorcum verwoestten in 1799. "(..)Een aantal Huizen wierden door het Ys vernield: een menigte vee door het water verzwolgen, waarbij veele Menschen omkwamen: eene totale verwoesting bedreigde 't geheele Dorp en Landstreek (..)".-

verkocht € 75.00
kavel: 64
Gezicht der Dykbreuk en overstrooming te Bemmel by Nymegen op den 21 february 1799
-J. Cats, London Publ. 1 aug. 1802 & Amsterdam by C. Josi. Kopergravure. 50 x 58,5 cm-

verkocht € 140.00
kavel: 65
Doorbreken des Banddyks over het dorp Elden tusschen Nymegen en Arnhem, 1740
-Eene zeer naeuwkeurige Afbeeldinge van het doorbreken des Banddyks, over het dorp Elden, Gelegen in het Ampt van Over-Betuwe, aan de Vaart tusschen Nymegen en Arnhem. Na by de Laatste Stad, naar het leven afgetekend en in 't koper gebragt door een voornaam Liefhebber. Amsterdam, A. van Huyssteen en S. van Esveldt, 1741. 42 x 31,5 cm-

verkocht € 130.00
kavel: 66
Dorp Oosterhout verwoest door den Watervloed in 1820
-Aquatint. uitg. en tekenaar onbekend. Dramatisch tafereel met mensen die dreigen te verdrinken. 40 x 54 cm-

verkocht € 75.00
kavel: 67
Gezigt op de Doorbraak naast de Sprokkelenburgsche Sluis in den Zuider-Lingen-dijk, op den 26 january 1820
-Proefdruk, C. de Jonker, van der Meulen. 34 x 47 cm-

verkocht € 75.00
kavel: 68
Nederlands Water-nood
-Kopergravure J.C. Philips, gedicht Lucas Pater, Amsterdam, Kornelis de Wit, 1747. Prent ter nagedachtenis van de rampen in de jaren 1740, 1741 en 1747 (per abuis vermeld als 1767) "Wien 't lust den ramp te zien, daar Nederland om schreit, Beschouw' dit Tafereel, en volg' met zyn gedachten Den Dichter in dit Jacht, daar hem zyn Zangster leid, En uit doet weiden in des Landmans jammerklagten. Hoe vreeslyk bruischt de Vloed door d'opgeborsten Dyk!" 60 x 43 cm.-

verkocht € 50.00
kavel: 69
Den Doorbraak achter Durgerdam
-Voorgevallen in den avond van de 4e Februarij 1825. F. Claris, proefdruk (kopergravure) Uitg. F. Numan, Leidsche kruisstraat, Amsterdam. 38 x 48 cm-

verkocht € 75.00
kavel: 70
IJsschotsen en dijkdoorbraak bij Kedichem (Leerdam), 1809.
-Kopergravure zonder onderschrift op karton. 46 x 56 cm.-

verkocht € 75.00
[50 - 60] [61 - 70] [71 - 71]