Beheer

LOT 304
SOLD €450,00

[Buren] "Verzameling van ordonnantie. Buren". Convolute with ± 25 titles,

partly also concerning Leerdam/ Culemborg, incl. 11 in letterpress published at The Hague by J. or I. Scheltus, 1678-1791 (the last being a folding broadsheet (torn)), the remainder later copies in pen of ordinances from 1643-1786, consecutively paged in pen: 320,(1) p., in 19th-century binding with spine title here used as title, with gathering of blank leaves at the end, small 4to (joints torn).

Interesting and specific collection of partly (very) rare pieces, of which several titles are listed here: (1) Reglement en ordonnantie op het stuck van de policie, finantie en justitie, van de stadt en het graefschap Buyren in date den sesden april 1699 (26 p. followed by a register (4 p.) in manuscript); (2) "Placaat tegens vegterijen en andere mes-usen onder de stadt en graafschap Buren 12 Aug. 1669". Manuscript copy, 7 p.; (3) Placaet ende ordonnantie (...) op 't veerthienden van de lammeren, byen en baggelen in Sijne Majesteyts Graefschap Buyren vallende. Mitsgaders: Ordre en regule, waar naer de Bye Luyden haer in 't setten ven verplaetsen van hare Immen en Beyen sullen hebben te reguleren (1693, (13) p.); (4) Ordonnantie en reglement tegens en omtrent bedelaryen, gelyk mede tot beetere handhavinge der respective arme-fondsen in de graafschappen Buuren, Leerdam en Culemborg (...) In dato den 3 september 1779 (22 p.); (5) Reglement op het vheer en vheer-geld van Beusichem (1772); (6) "Nadere Ampliatie en publicatie aangaande het Beusichemse veer". Manuscript copy of an extract from 1784, 2 p.; (7) "Placaat tegens het ontheyligen van den Sabbath". Manuscript copy of a placard from 1682, 2 p.; (8) "Veldt Policie". Manuscript copy of an ordinance from 1643, 9 p.; (9) "Publicatie aangaande de siekte onder het rundvee". Manuscript copy of an extract from 1769, 7 p.; (10) "Het school reglement (...) over de graafschappen Buren, Leerdam (...)". Manuscript copy of regulations from 1686, 11p.; (11) "Aangaande prijs van het brood in de stad Buren en de ses dorpen". Manuscript copy of an extract from 1740, 2 p.; (12) "Formulier van Eedt voor de Jooden, bij geeven van getuigenisse of verklaringe" (manuscript copy without date, filling half a page); (13) "Eed voor de bierdrager" (manuscript form regarding beer excise taxes). (total approx. 25 titles in print and manuscript in one volume)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: