Beheer

300-520 Old books 17th, 18th & 19th century: Lots 300 - 520

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 300
€70,00 - €140,00
[Extracts, placards, etc.] 14 (rare) small letterpress government publications,

1707 (2x), 1711, 1745, 1758, 1759, 1768, 1777, 1792, 1797, 1824 and undated (incl. 17th-century and 1704), (small) 4to (9x, 2 to 22 p.), 8vo (1x) and broadsheets (incl. one plano)...

Auction 19
SOLD €140,00
LOT 301
€100,00 - €200,00
Histoire de la guerre des Pays-Bas, du R.P. Famien Strada (...).

Traduite par du Ryer. Nouvelle édition, revûe & corrigée selon l'original Latin imprimé à Rome. Brussels, S. T'Serstevens, 1727, 4 volumes, with the following engravings (all except...

Auction 19
PASSED
LOT 302
€70,00 - €140,00
[Almanacs] Historisch- und geographisher Kalender,

nach dem verbesserten, Gregorianischen, und alt Julianischen Stylo eingerichtet, auf das Jahr nach Christi Geburt MDCCLXXIV. Berlin, no publisher, 1774, (64) p., title and calendar...

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 303
€70,00 - €140,00
[Gynaecology. Special binding] Der schwangern und kreistenden Weibs-Personen

Allerbeste Hülffleistung. Das ist: Wahrer und gründlicher Bericht, wie denenselben, mit gutem und füglichem Vortheil, in ihrem sowol natürlichen, als unterweilen auch wider die...

Auction 19
SOLD €450,00
LOT 304
€150,00 - €300,00
[Buren] "Verzameling van ordonnantie. Buren". Convolute with ± 25 titles,

partly also concerning Leerdam/ Culemborg, incl. 11 in letterpress published at The Hague by J. or I. Scheltus, 1678-1791 (the last being a folding broadsheet (torn)), the remainder...

Auction 19
SOLD €280,00
LOT 305
€200,00 - €400,00
[Buffon/ Lacépède] Eight volumes: (1-6) Oeuvres complètes de Buffon,

avec des extraits de Daubenton et la classification de Cuvier. Paris, Furne et Cie., 1842-1844 (volume 1-5)/ Bureau des publications Illustrées, 1841 (volume 6), with stipple-engraved...

Auction 19
PASSED
LOT 306
€70,00 - €150,00
[Classics] Two titles in three volumes: (1) Emendationes in Suidam:

In quibus plurima loca veterum Graecorum, Sophoclis et Aristophanis in primis, cum explicantur tum emaculantur. Scripsit Io. Toup. London, Prostant venales apud J. Whiston & B....

Auction 19
SOLD €90,00
LOT 307
€70,00 - €140,00
Three various titles: (1) Het geestelyk kaert-spel met herten troef,

of het spel der liefde door den eerw. pater Fr. Joseph van de H. Barbara Carmeliet Discals. Verçiert en vermeerdert met schone Kopere Plaeten. Den derden druk. Antwerp, P.J. Rymers,...

Auction 19
SOLD €1600,00
LOT 308
€300,00 - €600,00
[Gardens] Ideenmagazin für Liebhaber von Gärten,

Englischen Anlagen und für Besitzer von Landgütern (...). Recueil d'idées nouvelles pour la décoration des jardins ets des parcs dans le gout Anglois, Gothique, Chinois etc. Offertes...

Auction 19
SOLD €170,00
LOT 309
€70,00 - €140,00
[Partly with dedications] "Dissertationes variae". Convolute of 8 publications

in 1 volume, published at Leiden (5x), Delft (2x) and Utrecht, 1759-1784, contemporary half sheepskin with the aforementioned title on the ribbed back, 4to.

Auction 19
SOLD €240,00
LOT 310
€200,00 - €400,00
[Extraordinary convolute] "Nieuwjaarszangen der Leidsche weezen". Convolute with 67 parts,

by C. van Hoogenveen Jr., W. Bilderdijk, L.W. van Winter, G.J. Loncq, M.G. de Cambon, J. Verveer, J. van Lennep, J. Jordens, J. 'T Hooft, H.T. Roskes, et al., published at Leiden...

Auction 19
SOLD €150,00
LOT 311
€70,00 - €140,00
School prize binding The Hague,

both boards with gilt emblem with personified "Hagae Comitis", profusely gilt back, containing: P. Vergilii Maronis Opera (...). The Hague, Vaillant & N. Prevost, 1723, XXIII,(1)...

Auction 19
SOLD €2600,00
LOT 312
€750,00 - €1500,00
[Biblia Paedts 1611, in special binding] Biblia: Dat is, De gantsche heylighe Schrift,

grondelick ende trouvvelick verduytschet (...). Leiden, Jan Paedts Jacobszoon/ ende Jan Brouwenszoon, 1611, (32),531,(48) leaves, (1),34,(7) p., contemporaneously bound between...

Auction 19
SOLD €260,00
LOT 313
€100,00 - €200,00
[Pierre du Jarric. India Orientalis] R.P. Petri Iarirci (...). Nova Historia

rerum memorabilium., quae tam in India Orientalis quam aliis Regionibus quas Lusitani detexêre (...). Tomi tres. Iam nuper Latinitate donati studio & opera Matthiae Martinez. Tomi...

Auction 19
SOLD €360,00
LOT 314
€150,00 - €300,00
[Fine contemporary binding] Philippi Ecclesiae Eystettensis XXXIX Episcopi.

De Eiusdem Ecclesiae divis tutelaribus S. Richardo, S. Willibaldo, S. Wunibaldo, S. Walpurga commemtarius nunc primum evulgatus: (...) Editore & auctore Iacobo Gretsero (= Jacob...

Auction 19
SOLD €110,00
LOT 315
€70,00 - €140,00
[Book bindings] Two leather bibles with silver locks

(1) Binding of black leather across wooden boards with 2 large locks of Drents silver tooled floral motifs marked "H 5" by Jan Hemmes, active 1871-1883 in Smilde/ Assen (bible...

Auction 19
SOLD €120,00
LOT 316
€70,00 - €140,00
[Book bindings] Two leather bibles with silver locks

(1) Binding of black blindstamped leather with scenes of the Last Supper and Christ at the cross, with single large lock marked "13" and an unidentified mark (contains an incomplete...

Auction 19
PASSED
LOT 317
€70,00 - €140,00
[Book bindings] Bible with silver locks

Blindstamped calf binding, with two silver locks decorated with flowers, one dated 1819 and the other with initials "M.C.B.N.", several date letters G for 1814 and unidentified...

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 318
€70,00 - €140,00
[Book bindings] Two leather wallet-binding bibles with golden locks

Both around Het Nieuwe Testament (1881, small 8vo, all edges gilt, the bibles themselves in poor condition). (total 2)

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 319
€70,00 - €140,00
[Book bindings] Leather wallet-binding bible with golden lock

Around Het Nieuwe Testament (1880, thick 16mo, all edges gilt). One part of the lock tender as well as part of the contents, leather heavily discoloured).

Auction 19
SOLD €240,00
LOT 320
€150,00 - €300,00
[Book bindings] Leather wallet-binding bible with large golden lock

and with golden border ornament along the entire length of the flap, in it engraved monogram "C.H.L." and date 1868. Bound around Het Nieuwe Testament (1865, small 8vo, all edges...

Auction 19
SOLD €350,00
LOT 321
€300,00 - €600,00
[Early work on elephants] Gisberti Cuperi (...) De elephantis in nummis obviis

excercitationes duae: Nunc primum edita. 284 p. (numbered in columns), with the famous, large folding engraving after a statue of the Hindu god Shri Ganesha and many engraved illustrations...

Auction 19
PASSED
LOT 322
€300,00 - €600,00
[Archaeology classical antiquity] Utriusque thesauri antiquitatum

Romna supplementa congesta ab Joanne Poleno. Volumen secundum. Venice, J.B. Pasquali, 1737, (4),XIX,(1),1067,(26) p. (numbered in columns), with engraved title illustration after...

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 323
€70,00 - €120,00
Jacob Cats

Nuttelyck Huys-Bock; Beneevens alle de overgebleven gedichten, lof- en rouw-gedichten en graft-schriften Op den Heere J. Cats. Leyden, Hendrik van der Deyster, 1769. 321 (10) pp....

Auction 19
SOLD €220,00
LOT 324
€70,00 - €140,00
Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel,

en van de magt van dezen staat; de toeneemende vermeerdering van deszelfs koophandel en scheepvaart; de oorzaken, welke tot derzelver aanwas medegewerkt hebben; die, welke tegenwoordig...

Auction 19
SOLD €320,00
LOT 325
€125,00 - €250,00
[Almanac. Embroidered binding] Liège almanac for 1765

Almanach pur cette Année M.D.CC.LXV. Supputé par Maître Mathieu Lansbergh, Mathématicien. Liège, S. Bourguignon, (1764), (144) p. and partly bound with extra blank leaves, contemporaneously...

Auction 19
SOLD €140,00
LOT 326
€100,00 - €200,00
P.C. Hoofts Nederlandsche Historien,

Seedert Ooverdraght der Heerschappye van Kaizar Kaarel den Vyfden op Kooning Philips zynen Zoon, tot de doodt des Prinses van Oranje. Met het vervolgh tot het einde der Landtvooghdye...

Auction 19
SOLD €200,00
LOT 327
€70,00 - €140,00
[Botany. Trees] Two titles: (1) Publieke verkoop van boomen,

op stam staande in het zogenaamde Bosch aan den Rijpeweg, te De Beemster, nabij Het Heerenhuis, op Woensdag 1 December 1880 en volgende dagen (...) ten overstaan van den notaris...

Auction 19
SOLD €280,00
LOT 328
€100,00 - €150,00
[Botany. Gardens] Nederlandsche tuinkunst.

Handboek voor beoefenaars der plantkunde, bezitters van tuinen en buitenverblijven, boom- en bloemkweekers, hoveniers en warmoezeniers. Door den schrijver der Flora [Jaarboekje]....

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 329
€70,00 - €140,00
[Botany. Gardens] Tuin-almanak, of De Nieuwe opregte Hollandsche Hovenier;

aanwijzende wat men 's maandelijks in moes- en bloemtuin, boomgaard, boomkweekerij, oranjerie en broeijerij te verrigten hebbe. Met nieuwe opmerkingen, om alles vroeg en veel te...

Auction 19
PASSED
LOT 330
€70,00 - €140,00
[Botany. Gardens] Two titles in English: (1) The English flower garden.

Style, position and arrangement; followed by a Description, alphabetically arranged, of all the plants best suited for its embellishment; their culture, and position suited for...

Auction 19
SOLD €130,00
LOT 331
€70,00 - €140,00
[Botany. Gardens] Two titles: (1) Handboek voor den bloementuin.

Met opmerkingen voor de behandeling der planten in de koude en warme kas, door E. Witte, hortulanus aan 's Rijks Akademie-tuin te Leiden (...). Groningen, J.B. Wolters, 1866, VIII,338,(2)...

Auction 19
SOLD €90,00
LOT 332
€75,00 - €150,00
Lot with 8: Het Heilige Avondmaal van onsen Heere Jesus Christus

Amsterdam, Wed. Gysbert de Groot, 1706. 350 pp. Bound in leather with gilt binding decoration. 8vo. Writing on first two endpapers (18th century) + Merg der Akademische en andere...

Auction 19
SOLD €100,00
LOT 333
€70,00 - €120,00
[Fauna] Naturgeschichte des Tierreichs

für Schule und Haus. Gotthilf Heinrich von Schubert. 8th edition. Esslingen, J.F. Schreiber, [1886]. 3 parts in one volume, VIII,22;22;76 pp. Half cloth, large 4to. Complete with...

Auction 19
SOLD €180,00
LOT 334
€80,00 - €150,00
6 works: P.C. Hoofts Neerlandsche Histoorien,

sedert de ooverdraght der Heerschappye van Kaizar Karel den Vyfden op Kooning Philips zijnen zoon. Amsterdam, Louys Elzevier, 1642. (39),899 pp., vellum, engraved title, large...

Auction 19
PASSED
LOT 335
€400,00 - €800,00
[Classical antiquity. Herculaneum] Observations sur les antiquités d'Herculaneum;

Avec quelques réflexions sur la peinture et la sculpture des anciens; & une courte description de plusieurs antiquités des environs de Naples. Par. MM. Cochin & Bellicard. Second...

Auction 19
PASSED
LOT 336
€200,00 - €400,00
Les masques arrachés, histoire secrète des révolutions et contre-révolutions du Brabant

et de Liège. Contenant les vies privées de Vandernoot, Van Eupen, le cardinal de Malines, la Pineau, l'Evêque d'Anvers, Madame Cogneau, & autres personnages fameux. Par Jacques...

Auction 19
SOLD €280,00
LOT 337
€200,00 - €400,00
[Grandville] Un autre monde.

Transformations, visions, incarnations (...) métapsycoses, apothéoses et autres choses. Par Grandville. Paris, H. Fournier, 1844, (4),495,(1) p., with the following wood engravings:...

Auction 19
PASSED
LOT 338
€70,00 - €140,00
Four illustrated titles in French: (1) Le désert et le monde sauvage

par Arthur Mangin. Illustrations par MM. Yan'Dargent, Foulquier et W. Freeman. Tours, A. Mame et Fils, 1866, (4),512 p., with many wood-engraved illustrations (partly full-page),...

Auction 19
SOLD €1600,00
LOT 339
€100,00 - €200,00
Clavis Astronomiae sive Astronomiae pars physica

Petro Horrebowio (Peder Nielsen Horrebow), Havniae [Copenhagen], Joh. Nicolaum Lossium, 1730 - bound together with: Copernicus triumphans, sive de parallaxi orbis annue. Tractatus...

Auction 19
SOLD €500,00
LOT 340
€200,00 - €400,00
[Christiaan Huygens] De wereldbeschouwer of Gissingen over de Hemelsche Aardklooten

en derzelver cieraad, geschreven van Christiaan Hugens, aan zijn broeder Konstantijn Hugens. Trsl. P. Rabus, Rotterdam, Barend Bos, 1699. (20), 203 pp. With 6 folding plates (plate...

Auction 19
PASSED
LOT 341
€70,00 - €140,00
19th- and 20th-century Dutch newspapers

Approx. 30 nos. of Algemeen Weekblad voor alle standen: nieuws- en advertentieblad voor Rotterdam, Dordrecht, Schiedam en verdere plaatsen in de provincien Zuid en Noordholland,...

Auction 19
SOLD €200,00
LOT 342
€125,00 - €250,00
[Medicine. Astrology] Three works: Theatrum sympateticum,

ofte Wonder-Toneel der Natuurs Verborgentheden (...) door Kenelmus Digby (...) benevens twee waarde Vervolgen (...) door N. Papinius, en A. Kircherus. Den tweeden druk, vermeerdert...

Auction 19
SOLD €360,00
LOT 343
€300,00 - €600,00
[Almanacs. Extremely rare and fine binding] Almanach galant des costumes Français.

Des plus d'apres nature dédié au Beau Sexe. A.P.D.R. Paris, chez le Sr. Boulanger, (1782), (88) p., entirely engraved, with illustrated title page and 18 (partly erotic) full-page...

Auction 19
SOLD €240,00
LOT 344
€80,00 - €160,00
[Miniature books] Three (very rare) titles: (1) Der heilige und sichere Glaubens-Weeg

eines Evangelischen Christen. Von A.H. Francken. Neuwied, J.B. Haupt, n.d. (c. 1750), 96 p., contemporary calf, oblong 32mo (4.5 x 8 cm.).

Auction 19
SOLD €130,00
LOT 345
€70,00 - €140,00
[Miniature books] Two titles: (1) Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden.

Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1861, 64 p., printed in a remarkably small type, original wrapper, 16mo (6.5 x 4.5 cm.) (in very good condition).

Auction 19
SOLD €100,00
LOT 346
€70,00 - €140,00
[Classics] 3 works

Lexicon Atriale Latino-Latinum, editio secunda, Commenius, Amsterdam, apud Janssonio-Waesbergios, 1686. 12, 790 pp. Inscriptions on endpaper, small 4to, in later leather binding...

Auction 19
SOLD €150,00
LOT 347
€80,00 - €160,00
Four works: (1) L. Annaeus Florus.

Cl. Salmasius, addidit Lucium Ampelium E[x] cod. M. S. nunquam antehac editum. Lugd. Batav., Elzevirios, 1638. (8),336,(16) pp., vellum, engraved title, 12mo. Vellum slightly warped,...

Auction 19
PASSED
LOT 348
€70,00 - €140,00
Three 17th-century Dutch pamphlets: (1) Epistola Ecclesiastarum,

quos in Belgio Remonstrantes vocant, ad exterarum ecclesiarum reformatos doctores, pastores, theologos (...) opposita epistolae delegatorum classis Walachrianae ad eosdem doctores...

Auction 19
SOLD €100,00
LOT 349
€100,00 - €200,00
[Ordinances. Pamphlets] Convolute Dutch ordinances and pamphlets, 1609-1793

(1) Nieuwe Moderatie ende Lijste, op het stuck vande opheve ende collectatie van sekere Generale middelen (...). 's Graven-Hage, Hillebrant Iacobssz, 1609. (52) pp.; (2) Nieuwe...

Auction 19
SOLD €260,00
LOT 350
€80,00 - €160,00
18th-/19th-century works: (1) On the Antiquity of Intellectual Man

from a practical and astronomical point of view; by C. Piazzi Smyth. Edinburgh, Edmonston & Douglas, 1868. XVIII,512 + 3 pp. advertisements. Ribbed half leather with stamp Society...

Auction 19
SOLD €150,00
LOT 351
€80,00 - €160,00
P.C. Hoofts Nederlandsche Historien

Seedert de Ooverdraght der Heerschappye van Kaizar Kaarel den Vyfden op Koning Philips zynen Zoon, tot de doodt des Prinsen van Oranje. Met het vervolgh (...) Amsterdam, Johan...

Auction 19
SOLD €220,00
LOT 352
€80,00 - €160,00
[Flavius Josephus] Flavii Josephi hoogberoemde Joodsche Historien ende boecken.

Noch Egesippus vande ellendighe verstoringe der stadt Jerusalem (...) Amsterdam, Jan Evertsz Kloppenburgh, 1636. 2 parts in one volume, small folio, title on spine in red and gilt...

Auction 19
SOLD €110,00
LOT 353
€80,00 - €160,00
[Law. Flanders] Vlaemsch Recht

Dat is Costumen ende Wetten ghedecreteert by de Graven en Gravinnen van Vlaenderen met interpretatien (...) misgaders notulen van recht ende pracktyke soo vande selve vermeerderinghe...

Auction 19
SOLD €1100,00
LOT 354
€800,00 - €1600,00
[Linnaeus] Natuurlyke Historie of uitvoerige bescvhryving der Dieren,

Planten en Mineraalen, volgens het samenstel van den Heer Linnaeus. Met naauwkeurige afbeeldingen. Volumes I and II with consecutive numbering 1-18 and 1-14 (lacks the third volume...

Auction 19
SOLD €80,00
LOT 355
€80,00 - €160,00
De aloude Staat en Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden

E.M. Engelberts, 4 volumes. Amsterdam, Johannes Allart, 1784-1799. 8vo, half leather, illus. frontispiece by R. Vinkeles, large folding map of the Netherlands at the beginning...

Auction 19
PASSED
LOT 356
€60,00 - €120,00
Ons Vaderland. Historisch-Romantische Schetsen

uit de Vaderlandsche Geschiedenis. Van de vroegste tijden tot op heden. G. Engelberts Gerrits. 21 of 22 parts in 10 volumes. Amsterdam, Allart & van Der Made, 1856-1866. Uniformly...

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 357
€60,00 - €120,00
Friesche Rymlery Yn twaa dielen bystaende

Wier fin it eerste bystiet Yn forjyerings rymmen, brullofts rymmen (...) It oorde diel bystiet uwt dy 150 psalmen fin David (...) Jan Althuysen. Liouwerd, Wyger Wygers, 1755.

Auction 19
PASSED
LOT 358
€100,00 - €200,00
[Theology] Calvin

Institutie ofte Onderwijsinge inde Christelicke Religie, In vier boecken begrepen: Door Joannem Calvinum (...) Daer is oock achter aen ghevoecht een schoone tafel Augustini Marlorati...

Auction 19
SOLD €80,00
LOT 359
€60,00 - €120,00
[Theology] Theologia Moralis Christiana

de Actibus Humanis ad mentem. SS. Augustini & Thomae (...) Laurentio Neesen Canonico Theol. Metropol. Ecclesiae Mechliniensis. Mechelen, Gisbert Lints, 1675. Small 4to, title on...

Auction 19
PASSED
LOT 360
€60,00 - €90,00
Index Batavicus of Naamrol van de Batavise en Hollandse schrijvers

Van Julius Cesar af, tot dese tijden toe. Adriaan Pars. Leiden, Abraham de Swart, 1701. 4to, new cloth binding, allegorical frontispiece by Mieris and Van Aa, title page in red...

Auction 19
SOLD €150,00
LOT 361
€60,00 - €90,00
Hans Holbein's Todtentanz

In 53 getreu nach den Holzschnitten lithographierten Blättern. J. Schlotthauer. München, 1832. Auf Kosten der Herausgebers [J. Schlotthauer]. 12mo, half leather, marbled boards...

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 362
€70,00 - €120,00
De Zeeden der Israeliten

Ten voorbeelde eener volmaakte republyk ontworpen. En door hoedanigen opgang den Kerkelyken Staat der Kristenen, den ondergang van 't Joods Gemeenebest verhaast heeft. Claude Fleury....

Auction 19
SOLD €100,00
LOT 363
€80,00 - €160,00
[Classics] 6 works

Gisb. Cuperi Harpocrates, sive Explicatio (...) ejusdem monumenta antiqua inedita (...) Accedit Stephani le Moine, epistola de Melanophoris. Utrecht, Frans Halma, 1687. Allegorical...

Auction 19
SOLD €150,00
LOT 364
€80,00 - €160,00
[Poems] 5 works

Gedichten van Hubert Korneliszoon Poot. Delft, Reinier Boitet, 1722. Small 4to, vellum, title on spine in hw., allegorical frontispiece by F. Bleyswijk, title in red and black...

Auction 19
SOLD €160,00
LOT 365
€100,00 - €200,00
Elzeviertjes

Pub. Terentii Comoediae sex. Ex recensione Heinsiana. Leiden, Elsevier, 1635. 32mo, overlapping vellum. Frontispiece with title. Very good + Sulpitii Severi Opera Omnia quae extant....

Auction 19
SOLD €130,00
LOT 366
€60,00 - €90,00
Almanacs

Den grooten Brugschen Compoir Almanach voor het jaar 1786. Bruges, Joseph de Busscher, [1785]. Bound with: Taryf der goude en zilvere specien met hunne evaluatien volgens de laetste...

Auction 19
SOLD €240,00
LOT 367
€200,00 - €400,00
[Law] Hugo Grotius

Hugonis Grotii. De Jure Belli ac Pacis. Libri tres (...) cum commentariis Gulielmi vander Muelen (...) Acc. nec non Joann. Frid. Gronovii V.C. Utrecht, Willem vande Water. Vol....

Auction 19
PASSED
LOT 368
€75,00 - €150,00
[With the images by Gustave Doré] De Komedie van Dante Alighieri

3 volumes. De Hel. Het vagevuur. Het paradijs. In dichtmaat overgebracht door Dr. J.C. Hacke van Mijnden. Haarlem, A.C. Kruseman, 1867-'70-'73. [niet in den handel]. 3 volumes,...

Auction 19
SOLD €400,00
LOT 369
€500,00 - €800,00
[Basnage & Alewyns] 'T Groot Waerelds Tafereel

Verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes. (...) De Xde druk. M. Gargon....

Auction 19
PASSED
LOT 370
€350,00 - €700,00
Ceremonies et Coutumes Religieuses des Peuples Idolatres,

Répresentées par des figures dessinées de la main de Bernard Picart. Vol. I. First and second part [= part VI of the reprint of the first edition from 1723 with improvements]....

Auction 19
SOLD €200,00
LOT 371
€200,00 - €400,00
Gerard van Loons Aloude Hollandsche Histori

Der Keyzeren, Koningen, Hertogen en Graaven, welken sedert de komst der Batavieren in het thans genaamde Holland (...). 2 volumes. The Hague, Pieter de Hondt, 1734. Folio, leather,...

Auction 19
SOLD €170,00
LOT 372
€80,00 - €160,00
Anglo-Norman Antiquities

Considered in a tour through part of Normandy. Dr. Ducarel. London, T. Spilsbury (for the author), 1767. Second revised edition. Large folio, new half leather with original boards,...

Auction 19
SOLD €450,00
LOT 373
€300,00 - €600,00
Theatrum Machinarum Universale; of nieuwe algemeene Bouw-Kunde;

Waar in op een naauwkeurige, klaare en wiskunstige wyze, wordt voorgestelt en geleert, het maaken van velerley soorten van Trappen, met derselver Gronden en Opstallen (...) geopent...

Auction 19
SOLD €150,00
LOT 374
€100,00 - €200,00
[Typography of exotic alphabets] Caracteres et Alphabets de langues mortes et vivantes

Contenant vingt-cinq Planches. Extract from the folio edition: Diderot, Denis, & Jean Le Rond d'Alambert. Encyclopedie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Metiers....

Auction 19
SOLD €110,00
LOT 375
€80,00 - €160,00
[Crime] The Tryal of Mary Blandy, Spinster;

For the murder of her father, Francis Blandy, Gent. At the assizes held at Oxford for the County of Oxford, on Saturday the 29th of February, 1752, (...). London, John and James...

Auction 19
PASSED
LOT 376
€200,00 - €400,00
[Militaria] Der Griken en Romeynen Krygs-Handel:

Ofte beschrijvinge van de Griekse en Roomse Land-Militie. Johan, Vry-heer van Paffenrode. Gorkum, Paulus Vink, 1675. Small folio, newer binding and endpapers, half faux-leather...

Auction 19
PASSED
LOT 377
€300,00 - €600,00
Perpetual calendar. Chronological tables. General & church history

L'Art de verifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques, et autres anciens monumens. 2 volumes. Par Des Religieux Benedictins de la Congrégation de St. Maur...

Auction 19
PASSED
LOT 378
€80,00 - €160,00
The Spectator in eight volumes

The Spectator. Edinburgh, A. Donaldson, 1766. 8 volumes, small 8vo, leather, uniformly bound, all volumes with different frontispiece; 635 numbered chapters. Bindings with traces of use. Complete set.

Auction 19
SOLD €110,00
LOT 379
€100,00 - €200,00
Hollandsche Spectator, 2nd printing. 6 volumes

Mr. Justus van Effen. Vermeerderd met het leven van den schryver en een nieuw breedvoerig register over het geheele werk. Amsterdam, K. van Tongerlo en F. Houttuyn, 1756. 6 volumes,...

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 380
€80,00 - €150,00
Histoire des Rois de France depuis Pharamond jusqu'a notre Auguste Monarque Louis Quinze

Histoire des Rois de France- Nicolas de Fer. Paris, Danet, 1722. 4to, leather, 66 copper engravings, portraits of the most important French kings, and 62 plates with engraved text,...

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 381
€70,00 - €120,00
[Pharmacopoea] Pharmacopoea Leidensis

Amplissimorum Magistratuum Auctoritate Instaurata. Anonymous. Leiden, Samuel Luchtmans, 1718. 8vo, 172 pp. Red leather with marbed paper boards. Pharmacopoea for Leiden pharmacists,...

Auction 19
SOLD €160,00
LOT 382
€60,00 - €90,00
Tractatus de Pignoribus et hypothecis

D. Antonius Negusantius. Cologne, Johannes Gymnich, 1607. 8vo, 694 pp. Bound in vellum. Woodcut of the printer's mark on the title page. Clean copy.

Auction 19
SOLD €60,00
LOT 383
€60,00 - €120,00
Het Nederlandsche Zeewezen

Jhr. Mr. J.C. de Jonge. Haarlem, A.C. Kruseman, 1858-'62. [5 volumes, second printing]. Large 8vo, 5 volumes, half leather, uniformly bound. 5x illus. frontispiece with title and...

Auction 19
SOLD €90,00
LOT 384
€120,00 - €240,00
[Religion] Paradisus Animae Christianae

Lectissimis omnigenae pietatis deliciis amoenus. Jacobi Merlo Horstii [Jacob Merlo van Horst]. Cologne, Janssonius van Waesberge, 1732. 8vo, profusely decorated leather binding,...

Auction 19
SOLD €300,00
LOT 385
€250,00 - €450,00
Het Leven der Doorluchtige Nederlandsche en eenige Hoogduitsche Schilders

Karel van Mander. 2 vols. Amsterdam, Steven van Esveldt, 1764. (32),354,(3); (2),271,(59)pp. Title in red and black, frontispiece in vol. I, portrait of the author, 52 copper engravings....

Auction 19
SOLD €140,00
LOT 386
€50,00 - €100,00
Two Statenbijbels

(1) Biblia, dat is de gantsche H. Schrift vervattende alle canonyke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Amsterdam, H. Burgers, C. Oterlyk, Wed: G. Bouman, Ph. Losel, P. Verschueren,...

Auction 19
SOLD €80,00
LOT 387
€80,00 - €160,00
Heath's Gallery of British Engravings.

Complete in 4 volumes. Charles Heath. London, Longman, Rees, Orme, Brown, Green and Longman, 1836-'38. 8vo, 4 volumes, halfleather, uniformly bound, title on spine in gilt stamping,...

Auction 19
PASSED
LOT 388
€180,00 - €250,00
[Costume plates] Costume des anciens peuples

Par M. Dandré Bardon. Paris, Charles-Antoine Jombert pere, Louis Cellot, Claude-Antoine Jombert fils ainé, 1772. First volume (of three). VIII,118 pp. + 144 plates. Cardboard,...

Auction 19
SOLD €190,00
LOT 389
€80,00 - €160,00
Jacob Cats

Self-Stryd. Dat is crachtighe beweginghe van vleesch ende gheest. Poëtischer wijse verthoont in den persoon ende uytte ghelegentheyt van Joseph ten tyde hy van Potiphars huysvrouwe...

Auction 19
SOLD €180,00
LOT 390
€70,00 - €120,00
Jacob Cats

Ouderdom, Buyten-Leven, en Hof-Gedachten op Sorgh-Vliet. Amsterdam, Jan Jacobsz. Schipper, 1656. Bound together with: Koninklyke Herderin Aspasia, Blyeyndig-Spel, vertoont op d'Amsterdamse...

Auction 19
PASSED
LOT 392
€125,00 - €250,00
[Religion] Thesaurus sacrorum rituum

seu commentaria in rubricas missalis et breviarii Romani (...). Bartholomaeo Gavanto Mediol. Tomus primus & secundus. Antwerp, ex officina Plantiniana, 1634. 2 parts in 1 volume....

Auction 19
PASSED
LOT 393
€180,00 - €250,00
[Mathematics] Nouveau cours de mathématique

a l'usage de l'artillerie et du genie (...). Nouvelle edition, corrigée & considérablement augmentée. Par M. Belidor. Paris, Nyon, 1757. XXXII,(2),656 pp. Leather with gilt and...

Auction 19
SOLD €160,00
LOT 394
€125,00 - €250,00
[Miniature] Les cinq codes français en miniature

Les cinq codes français en miniature (...). Réunis en un seul volume. Amsterdam, Sl. Delachaux, n.d. (1813). (2),993 pp. Gilt and decorated leather, edges blue, white and red,...

Auction 19
SOLD €200,00
LOT 395
€70,00 - €140,00
The Invasion of the Crimea

its origin, and an account of its progress down to the death of Lord Raglan. By Alexander William Kinglake. Edinburgh/London, William Blackwood and Sons, 1863-1887. 8 volumes....

Auction 19
SOLD €220,00
LOT 396
€60,00 - €120,00
Various works with poems, songs etc.

W. Sluiters Eenzaam Buitenleven. Amsterdam, Gerrit Bos, 1728 + Eybergsche Sang-Lust. Willem Sluiter. Amsterdam, Gysbert de Groot, 1731 + Belisarius. Marmontel. Amsterdam, Pieter...

Auction 19
SOLD €90,00
LOT 397
€70,00 - €120,00
[Militaria] Historia della Guerre

del Conte Galeazzo Gualdo Priorato. [Venezia, 1641]. Small 4to, limp vellum, half title, (6),(24),466 pp.; lacks title, binding with damage; else good copy.

Auction 19
SOLD €110,00
LOT 398
€70,00 - €120,00
[Law] Tractaet van Grondt Proceduren

ofte van de uytwerckinghe van de Actie Hypothecaire, verdeelt in acht deelen. Peeter Cuypers, opgemaeckt en vermeerdert met additien door Guillam Cuypers. Mechelen, Jan Jaye, 1681. Second edition.

Auction 19
SOLD €120,00
LOT 399
€120,00 - €240,00
Oeuvres de Plutarque

Les Vies des Hommes Illustres [12 volumes] followed by Oeuvres Morales [5 volumes]; Oeuvres Mêlées [5 volumes] and Les Vies de plus illustres Philosophes de l'Antiquité [2 volumes]....

Auction 19
SOLD €650,00
LOT 400
€500,00 - €1000,00
[Botany] Pomologia, dat is beschryvingen en afbeeldingen

van de beste zoorten van Appels en Peeren, welke in Neder- en Hoog-Duitschland, Frankryk, Engeland en elders geagt zyn, en tot dien einde gecultiveert worden. Johann Hermann Knoop....

Auction 19
SOLD €260,00
LOT 401
€75,00 - €150,00
[Cookbooks] De Verstandige Kock, of Sorghvuldige Huyshoudster

Beschryvende hoe men op de beste en bequamste manier alderhande Spijsen sal koken/stoven/braden/backen/en bereyden; met de Saussen daer toe dienende: Seer Dienstigh/ en profijtelijck...

Auction 19
SOLD €100,00
LOT 402
€70,00 - €120,00
[English history] The Greville Memoirs

A Journal of the Reigns of King George IV and King William IV. Charles C.F. Greville. Edited by Henry Reeve. London, Longmans, Green & Co., 1874. 8 volumes. Half red morocco, uniformly...

Auction 19
SOLD €80,00
LOT 403
€80,00 - €160,00
[Famous trials] Causes Celebres et Interessantes avec les Jugemens

qui les ont décidées. Vol. I-XX. Paris, Theodore le Gras, 1739-1750. 20 volumes, small 8vo, leather, uniformly bound. New edition, complete in 20 volumes, from vol. VIII recueillies...

Auction 19
SOLD €90,00
LOT 404
€70,00 - €120,00
[Darwin] The expression of the emotions in Man and Animals

Charles Darwin, with photographic and other illustrations. London, John Murray, 1873. Tenth thousand, first edition, third issue [see Freeman, p. 208 with incorrect spelling 'htat'...

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 405
€70,00 - €120,00
[Heraldry] Album

Unused armorial album with preprinted escutcheons, late 18th century, 161 pp. Title on spine 'Regering van Utrecht, 2'. 37 x 24.5 cm. Bound in halfleather, spine ends with minor damage.

Auction 19
PASSED
LOT 406
€70,00 - €120,00
De Heilige Stryden ofte Verhandelinge vande Strijdperken

en Loopbanen der Grieken en Romeinen, Jacobus Lidius. Reynier van Doesburg, Rotterdam 1703. Title engraving, contains 26 engravings by Adamus van Hallen.

Auction 19
SOLD €170,00
LOT 407
€100,00 - €200,00
Iconographie Photographique des Maladies de la Peau

G.H. Fox, Paris, Librairie J.B. Baillière et fils, 1882. (4), 100,(40) pp. with 48 plates. Binding poor with tape-repaired spine, bookblock loose from first and last page (and binding).

Auction 19
SOLD €2500,00
LOT 408
€2500,00 - €3500,00
First edition of first European Coptic grammar

Athanasii Kircheri Fuldensis Buchonii E. Soc. Jesu. Prodromus Coptus sive Aegyptiacus. Ad Cardinalem Franciscum Barberinum in quo cum linguae Coptae, sive A Egyptiacae, quondam...

Auction 19
SOLD €4000,00
LOT 409
€4000,00 - €6000,00
[2 parts in one volume] Magini - Ptolemaeus

Joannis Antonii Magini Patavini, Matheseos in Almo Bononiensi Gymnasio Professoris Geographiae, tum veteris, tum novae, volumina duo. In quorum priore Cl. Ptol [Claudius Ptolemaeus]...

Auction 19
PASSED
LOT 410
€600,00 - €900,00
[LEO BELGICUS] Famiani Stradae Romani

e Societate Jesu De Bello Gallico Decas Prima (et) Secunda. Ab exessu Caroli V. Imp. [and] Ab initio Praefecturae Alexandri Farnesii Parmae Placentiaeque Ducis III. An. MDLXXVIII,...

Auction 19
PASSED
LOT 411
€300,00 - €600,00
[Geography] De beknopte Lant-Meet-Konst

Leerende in 't korte, alles wat in 't gemeen, in de practijcke des Landt-metens voor-komen kan (...) Hier by gevoeght het Tractaet van de Landt-maten door J.P. Dou ende C. Eversdijck,...

Auction 19
PASSED
LOT 412
€400,00 - €600,00
[Lexica] Woordenboek of Algemene Verhandeling der enkele Droogeryen ... 1743

behelzende der zelvbe verscheide benamingen (...) en alle byzondere eigenschappen, die in de Dieren, Planten, en Bergstoffen gevonden worden. Nicolaes Lemery, (trsl.) C.V. Putten...

Auction 19
PASSED
LOT 413
€400,00 - €600,00
Histoire de Guillaume III.

Roy d'Angleterre, d'Ecosse, de France, et d'Irlande, Prince d'Orange, &c. (...) par medailles, inscriptions, arcs de triomphe, & autres monumens publics. N. Chevalier. Amsterdam, 1692.

Auction 19
SOLD €700,00
LOT 414
€700,00 - €1000,00
[Costumes, World] Choix de Costumes Pittoresques

de Differents Pays par Lasalle. Paris, Chaillou. Lith. de Kaeppelin. [1840-'50]. Folio, halfleather, marbled endpapers, blue title with large vignette (10 persons in traditional...

Auction 19
SOLD €900,00
LOT 415
€900,00 - €1200,00
[Mill book] Architectura Mechanica

Moole Boek of eenige opstalle van Moolens getekend door Pieter Linpergh moolemaker van stocholm nieulyks in plaat-druk uytgegeeven door Iustus Danckerts. Amsterdam, Cornelis Danckerts,...

Auction 19
SOLD €420,00
LOT 416
€250,00 - €500,00
Emanuels van Meteren Historie der Neder-Landscher ende haerder Na-buren Oorlogen

ende geschiedenissen tot den jare 1612 (...) Is mede hier by gevoegt des autheurs leven (...) Gedruckt int Jaer ons Here 1614. [This is the edition]: 's-Graven-Haghe, bij de weduwe...

Auction 19
PASSED
LOT 417
€2300,00 - €4000,00
[Herbal] Caroli Clusi Atrebatis Impp. Caess, Augg. Maximiliani II, Rudolphi II

Aulae quondam familiaris Rariorum Plantarum historia, Antverpiae, ex off. Plantiniana, Apud Joannem Moretum, 1601. Folio, modern binding, title on spine in gilt stamping, marbled...

Auction 19
SOLD €3000,00
LOT 418
€3000,00 - €6000,00
[Wood types] Afbeelding van in- en uitlandsche HOUTEN, zo wel van Boomen als Heesters,

welken door de liefhebbers der natuurlyke historie in hunne naturaliën-cabinetten, tot vermaak en nuttigheid, verzameld worden; volgens hunne inwendige hoedanigheid en natuurlyke...

Auction 19
PASSED
LOT 419
€60,00 - €90,00
Almanacs

Oranje-almanak voor het schrikkeljaar 1864. Amsterdam, J.C.H. Jansen. 8vo, 32 pp. + Almanak voor alle jaren, zoo wel verloopene als toekomende door G.L. Kepper, Amsterdam, Ipenbuur...

Auction 19
SOLD €100,00
LOT 420
€125,00 - €250,00
J. Martinet: Katechismus der Natuur + Vervolg

Zesde, aanmerkelijk Vermeerderde, en naar den tegenwoordigen staat der Natuurkennis Verbeterde Druk. Zaltbommel: Johannes Noman, 1827-1829. Vol. I-IV, xvii;xii,328; v,315; iv,282;...

Auction 19
SOLD €140,00
LOT 421
€70,00 - €140,00
Faust's Leben, Thaten und Höllenfahrt

In fünf Büchern. Zweite verbesserte und vermehrte Ausgabe. [By Friedrich Maximilian Klinger]. St. Petersburg, n.publ., 1794. (4),411 pp., title with oval portrait, 6 full-page...

Auction 19
SOLD €110,00
LOT 422
€70,00 - €120,00
[Prize binding Amsterdam] Historiae Romanae + Historisch Polityke Werken

Historiae Romanae Liber I, II, C. Velleius Paterculus. S. en J. Luchtmans, Leiden, 1779 (Venice, 1571). 1360 pp., 4to. Vellum prize binding of Amsterdam with gilt-stamped arms...

Auction 19
SOLD €120,00
LOT 423
€70,00 - €120,00
[Roman/ Greek history] De Heilige Stryden

ofte Verhandelinge Vande Strijdperken en Loopbanen der Grieken en Romeinen, Jacobus Lidius. Reynier van Doesburg, Rotterdam, 1703.

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 424
€70,00 - €120,00
Decii Junii Juvenalis Aquinatis Satyrae

Decem et Sex. Auli Persii Flacii, Satyrae Sex. Carolus Whittingham, London, 1845.

Auction 19
PASSED
LOT 425
€80,00 - €160,00
[Fictional travels] Sir John Mandeville

De wonderlyke reize van Jan Mandevyl. Beschryvende eerst de reize en geschiedenisze van den H. Lande van Beloften, te voet, te paard of ter zee (...) Daar na de gestaltenisze ende...

Auction 19
PASSED
LOT 426
€70,00 - €120,00
Antiquitates Belgicae of Nederlandsche Oudtheden

Zijnde d'Eerste Opkomst van Holland, Zeeland, 'tSticht Utrecht, Overyzel, Vriesland, Braband, Vlaanderen, enz. [Van Alkemade]. Amsterdam, Jacob van Royen, 1701. Small 8vo, leather,...

Auction 19
SOLD €140,00
LOT 427
€70,00 - €120,00
Afbeelding der Hertstogten

of middelen om dezelve volkomen te leeren afteekenen. Le Brun. [Trsl.] F. de Kaarsgieter. Amsterdam, Francois vander Plaats, 1703. Small 8vo, halfcloth, ill. frontispiece by P....

Auction 19
PASSED
LOT 428
€400,00 - €600,00
[Fireworks] Pyrotechny; or the Art of Making Fireworks

at Little Cost and with Complete Safety, and Cleanliness with One Hundred and Twenty Four Illustrations of Forms and Diagrams for Manufacture and Exhibition. Practicus = [D.T....

Auction 19
SOLD €210,00
LOT 429
€70,00 - €120,00
[Fireworks] Handleiding tot het ontsteken en prijs-courant

van Land-, Water- en Salon-Vuurwerk, verkrijgbaar bij Merkelbach en Co. Amsterdam, [1892]. 8vo, brochure, title and illustration on front cover, advert. on back cover, 61,(1) pp.,...

Auction 19
PASSED
LOT 430
€60,00 - €120,00
Baden Powell Sr.

Essays on the spirit of the inductive philosophy, the unity of worlds and the philosophy of creation. Baden Powell. London, Longman, Brown and Longmans, 1855.

Auction 19
PASSED
LOT 431
€60,00 - €100,00
[Poems] Various works

Fingal, in zes zangen naar Ossiaan gevolgd door Mr. Willem Bilderdijk. [2 vols.]. Amsterdam, Johannes Allart, 1805. 8vo, halfleather, title on spine in red, green and gilt stamping,...

Auction 19
PASSED
LOT 432
€80,00 - €160,00
[Mimicry. Performing arts] De kunst van nabootzing door Gebaarden

J.J. Engel. [Trsl. J. Konijnenburg]. [2 parts in one volume]. Haarlem, J. van Walré, 1790. First edition. 8vo, halfleather, 2x half title, 2x title with ill. vignette by Reinier...

Auction 19
SOLD €80,00
LOT 433
€80,00 - €160,00
Fastes de la Marine Hollandaise

depuis l'Epoque la Plus Reculee Jusqu'a nos Jours. G. Engelberts Gerrits. (Traduit) F. Douchez. [2 volumes]. Amsterdam, G. Portielje, 1840.

Auction 19
PASSED
LOT 434
€700,00 - €1000,00
[Convolute horticulture] 6 titles and "kruidentuin" in manuscript, in one volume

4to, vellum, endpapers, ill. frontispiece, title with vignette, (28),40, title with vignette,-69,(2); title with large vignette, (8),76,(4); title with large vignette, (1),38,...

Auction 19
SOLD €300,00
LOT 435
€300,00 - €600,00
[Biblia Neerlandica 1728] Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture,

vervattende alle de Canonijcke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments (...). Amsterdam/ Leiden, R. en J. Wetsteen & W. Smith/ S. Luchtmans, 1728, (23),302; (2),134; (13),164;...

Auction 19
SOLD €150,00
LOT 436
€70,00 - €120,00
[Theatre] Convolute with comedies and tragedies

Rodogune, Prinsesse der Parthen, Corneille. Aart Dirksz. Oossaan, 1687, Amsterdam. 77 pp. 4to, with title vignette (engraving) of art society ‘in magnis voluisse sat est’.

Auction 19
SOLD €260,00
LOT 437
€100,00 - €200,00
Architectura Civilis

of nauwkeurige ontwerpen en verzamelingen van verscheide zeer fraaije groote Kapwerken van huizen, schuuren, pakhuizen, enz. (...) alle geteekend door den beroemden Kenner der...

Auction 19
SOLD €110,00
LOT 438
€60,00 - €90,00
[Sexology] Venus Minsieke Gasthuis

waar in beschreven worden de bedryven der liefde in den staat des houwelijks, met de natuurlijke eygenschappen der mannen en vrouwen, hare siekten, oirsaken en genesingen. 7e druk....

Auction 19
SOLD €140,00
LOT 439
€100,00 - €200,00
Toonneel der Werreltsche Veranderingen

door Defitge, ware en Vermakelijke Geschiedenissen afgebeelt (...) uit verscheide schrijvers, door I.H. Glazemaker vertaalt. Amsterdam, Jan van Hilten, 1648. 16.5 x 10 cm. In vellum....

Auction 19
SOLD €520,00
LOT 441
€200,00 - €400,00
[Beer] Brouwkunde

of verhandeling van het voornaamste dat tot een brouwery en moutery en het brouwen en mouten behoort; Alsmede een korte Beschryving van het bier, deszelfs hoofdstooffen, enz, te...

Auction 19
PASSED
LOT 442
€60,00 - €120,00
Simple Histoire de Napoléon

d'apres les notes et mémoires de MM, Lascasas, de Ségur, Fain, Norvins, Tissot, Bignon et autres historiens de l'Empire. [4 parts in one volume]. Paris, Béthune et Plon, 1840.

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 443
€50,00 - €100,00
Aan de (…) Patriotten van Leydens Edele en Manhafte Schutterye

Convolute with pamphlets 'Berkhey verz. van stukken', Johannes le Francq van Berkhey. Frans de Does, T. Koet, Leiden, 1783. 36 pp., 4to. With another 3 pamphlets by and against Van Berkhey.

Auction 19
SOLD €130,00
LOT 444
€100,00 - €200,00
Een nieuwe Historie van Fortunatus Borse, ende van sijnen Wensch-hoet

Anonymous. 16th-century folktale. Probably by Wed. Gysbert de Groot and Ant. Van Dam, Amsterdam, 1722. 128 pp. 8vo. Illus. with 32 woodcuts (orig. 34).

Auction 19
SOLD €110,00
LOT 445
€70,00 - €120,00
[Pamphlets] Convolute of Patriot and Orangist pamphlets, cargo lists

and resolutions, 18th and 19th century, without binding. Probably orig. in 2 volumes, several parts missing.

Auction 19
SOLD €140,00
LOT 446
€70,00 - €120,00
Three theological works, 17th/ 18th century

Ordre der Feest- en passie-texten, in de Kerken van 's Gravenhaage, Anonymous. Cornelis van Zanten, 1758 (3rd ed.). Engraved frontispiece by Paulus C. La Fargue.

Auction 19
SOLD €420,00
LOT 447
€80,00 - €150,00
Het groote tafereel der dwaasheid

Convolute, anonymous. An indictment of stock trade in 1720, unknown printer, bifolio, 118 pp. Added at the end 27 leaves with engravings with portraits and satirical depictions of the contents.

Auction 19
PASSED
LOT 448
€100,00 - €150,00
Alphabetische naamlijst van Boeken

Gebroeders van Cleef, The Hague and Amsterdam, 1835. 4to, 160 pp., bound with additional leaf with ann. between each p. Block frayed along outer edge, halfcloth binding. Bound...

Auction 19
PASSED
LOT 449
€80,00 - €160,00
Ordinances

Brieven van Advertissement oft waerschouwinge geschreven aenden Edeldom (...) Ghedruct inde Keyserlijcke Ryck-Stadt Vrankfort. 1578. Small 4to. No wrapper, title with vignette,...

Auction 19
SOLD €150,00
LOT 450
€60,00 - €90,00
Lierzangen, plays, pamphlets

Pastorel Musyck-Spel van Juliana, en Claudiaen. Amsterdam, Pieter Jansz. Slyp, 1634 + Borgerliicke Huyshoudingh. Bly-eyndigh-Spel. Rotterdam, Cornelis van Damme, 1628 + Beste-Moeders-Klachte....

Auction 19
SOLD €80,00
LOT 451
€50,00 - €100,00
Dissertations

Notae criticae et observationes in Eusebii et Hieronymi onomasticon locorum sacrorum (...) Praeside Jacobo Rhenferdio (...) Placido Johannes Leonhardus Schlicher. Franeker, Frans...

Auction 19
SOLD €120,00
LOT 452
€80,00 - €160,00
Alle de Wercken van den Heere Jacob Cats

Waar in het twee-en-tachtig jaarig leeven des dichters; beneffens deszelfs Slaapeloose Nachten met printverbeeldingen verrijkt. [2 volumes]. Amsterdam/ The Hague, Johannes Ratelband/...

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 453
€70,00 - €140,00
[Dermatology] Die Syphilis der Haut und der angenzenden Schleimhäute. Dr. M. Kaposi

mit 142 Figuren in 76 chromilithografierten Tafeln und 13 Holzschnitten. Dr. Carl Heitzmann. In drei Abtheilungen. Wien, Wilhelm Braumüller, 1883.

Auction 19
SOLD €130,00
LOT 454
€100,00 - €200,00
[Friesland. Misprint] Martini Hamconii Frisia,

seu De viris rebusque Frisiae illustribus libri duo. Franeker, I. Lamrinck en J. Starter, 1620, (18),127 [= 131],4 leaves, title printed in red and black, with engraved portrait...

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 455
€70,00 - €140,00
[Friesland] Four various items: (1) Convolute with 7 titles,

all on/ in the Frisian language and published in Friesland, 1824-1849, slightly later plain halfcloth (trifle shaky in binding, cloth with minor tears).

Auction 19
SOLD €80,00
LOT 456
€80,00 - €160,00
[Friesland] Six titles in three volumes: (1) It aade Friesche Terp

of Kronyk der Geschiedenissen van de vrye Friesen; In hun Oorsprong, Opkomst, en Voortgang; als mede in derzelver Landbestiering, Wapenhandel, Krygsdaaden, Weetenschappen, Vreemde...

Auction 19
SOLD €125,00
LOT 457
€125,00 - €250,00
Dictionnaire de la langue françoise, ancienne et moderne, de Pierre Richelet

Nouvelle edition. Augmentée d'un très-grand nombre d'articles. Lyon, les Freres Duplain, 175. 3 parts in 3 volumes. Folio, 803 pp., 787 pp. and 907 pp. In halfleather with ribbed back. Good set.

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 458
€70,00 - €140,00
[Prize binding] Caji Plinii Caecilii Secundi Panegyricus

cum notis integris (...) et selectis aliorum, curante Joanne Arntzenio. Accedit Joannis Masson Vita Plinii, editio tertia auctior. Amsterdam, Janssonio Waesbergios, 1738. (21),XCII,469...

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 459
€70,00 - €140,00
Aristophanis comoediae

cum scholiis et varietate lectionis. Recensuit Immanuel Bekkerus. Vol. I-V. Londini, sumtibus Whittaker, Treacher, et Arnot, 1829. 5 volumes, XV,620,XCVI,(1); 413; 635; 434; 616...

Auction 19
SOLD €90,00
LOT 460
€70,00 - €140,00
3 translated titles: (1) Christologia, of een verklaring van de heerlikke verborgentheyt

van Christus, God en mensch, met aanwijsing van de oneyndige wijsheyt, liefde en kracht Gods in het bestellen ende uytvinden desselfs. Door Johannes Owen (...) vertaalt door Salomon...

Auction 19
SOLD €110,00
LOT 461
€70,00 - €140,00
Three vellum-bound titles: (1) Het kortbegrip [sic] der Christelike religie,

Voor die sig willen begeven tot des Heeren Heilig Avondmaal (...). Verklaard door Joan vanden Honert, T.H. Soon, Professor en Predikant te Leiden (...). Leiden, S. Luchtmans, 1743,...

Auction 19
SOLD €120,00
LOT 462
€80,00 - €160,00
Six (very rare) titles in 5 volumes: (1) De Aard en Oeffening des Geloofs,

In desselfs Aanvang, voortgang, en verscheydene Werkingen (...). Door Robbert le Pla. Amsterdam, J. Douci, 1717, (12),240,(2 'boeknieus') p., contemporary halfsheepskin with ribbed...

Auction 19
SOLD €160,00
LOT 463
€60,00 - €90,00
[Prints] Reizen van Cornelis de Bruyn

More than 100 loose prints, 17th/ 18th century, mostly from Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste Deelen van Klein Asia etc. (1698). Full-page and double-page engravings,...

Auction 19
SOLD €140,00
LOT 465
€70,00 - €120,00
Bijdragen tot de Huishouding van Staat in het Koningrijk der Nederlanden

Verzameld ten dienste der Staten Generaal. Gysbert Karel Grave van Hogendorp. The Hague, Erven [en de Weduwe] Johannes Allart, 1818-1825. Large 8vo, 10 volumes, half-red morocco,...

Auction 19
SOLD €90,00
LOT 466
€70,00 - €120,00
Des Colonies, et de la Révolution actuelle de l'Amerique;

M. de Pradt. [2 volumes]. Paris, F. Bechet et a Varsovie. Glücksberg et Comp., 1817. Small 8vo, halfleather, uniformly bound, title on spine in red, green and gilt stamping, marbled...

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 467
€70,00 - €120,00
Nouveau Dictionnaire Historique

Ou Histoire abrégée de tous les hommes qui se sont fait un nom par des talens, des vertus, des forfairs, des erreurs, etc (...) avec les tables chronologiques (...) L.M. Chaudon....

Auction 19
SOLD €110,00
LOT 468
€70,00 - €140,00
[Belgian printings 1636-1734] Ten Belgian printings: (1) Den Schat der Siele:

Daer in den mensche seer lieflick onderwesen wordt, hoe hy door t'afsterven sijner sonden, quade lusten ende begheerten, verkrijghen mach de volkomen liefde Godts ende sijns naesten:...

Auction 19
SOLD €460,00
LOT 469
€250,00 - €500,00
[Botanica] John Loudon. Country Residences

A treatise on forming, improving, and managing Country Residences; and on the choise of situations appropriate to every class of purchasers. In all which the object in view is...

Auction 19
SOLD €800,00
LOT 470
€800,00 - €1200,00
[Botanica] Berghuis

De Nederlandsche Boomgaard, beschreven en uitgegeven door het bestuur der vereeniging tot regeling en verbetering van de vruchtsoorten te Boskoop, met afbeeldingen naar de natuur...

Auction 19
SOLD €260,00
LOT 471
€160,00 - €320,00
[Botanica] Harrison

The Floricultural Cabinet, and Florist's Magazine. Conducted by Joseph Harrison, gardener to the Right Hon. Lord Wharncliffe, Wortley Hall. Second edition. Vols. I-VIII, IX, XI-XII,...

Auction 19
SOLD €120,00
LOT 472
€80,00 - €160,00
[Botanica] Various works

Billeder af Nordens Flora. A. Mentz, C.H. Ostenfeld. [3 volumes, 2 plate vols. and 1 text vol.]. G.E.C. Gad's Forlag, Kopenhagen, 1917-1923. Complete with 519 coloured plates in...

Auction 19
SOLD €100,00
LOT 473
€100,00 - €200,00
[Botanica] Oudemans + Calkoen

De Flora van Nederland [vol. I: general, 1859. Vols. II and III: Natuurlijke Historie, 1861-62 and the atlas vol., 1869]. C.A.J.A. Oudemans. Haarlem, A.C. Kruseman, 1859, 1861-62...

Auction 19
SOLD €260,00
LOT 475
€200,00 - €400,00
[Botanica] Evelyn. 1670

Sylva, or a discourse of Forest-Trees, and the propagation of timber in His Majesties Dominions (...) to which is annexed Pomona, an appendix corcerning Fruit-Trees in relation...

Auction 19
SOLD €220,00
LOT 476
€150,00 - €300,00
[Botanica] Evelyn. 1801

Silva: or A Discourse of Forest-Trees, and the propagation of timber in His Majesty's Dominions as it was delivered in the Royal Society, on the 15th of October 1662 (...) together...

Auction 19
SOLD €180,00
LOT 477
€150,00 - €300,00
[Botanica] Robinson

Flora and Sylva. A monthly review for lovers of Garden, Woodland, Tree or Flower; New and Rare Plants, Trees, Shrubs [etc.] Edited by, and printed and published for W. Robinson....

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 478
€70,00 - €120,00
[Botanica] Robinson

Gravetye Manor. Or twenty years' work round an Old Manor House. London, John Murray, 1911. Folio, half-green cloth and beige cloth boards, frontispiece in copper engraving, Warren's...

Auction 19
SOLD €80,00
LOT 479
€80,00 - €160,00
[Botanica] Robinson

Home Landscapes. With views taken in the Farms, Woods, and Pleasure Grounds of Gravetye Manor. Second edition with pictures of old English Houses (...) (and) Supplement. W. Robinson....

Auction 19
PASSED
LOT 480
€300,00 - €600,00
[Botanica] Green

The Universal Herbal; or Botanical, Medical and Agricultural Dictionary. Containing an account of all the known plants in the world. (...) Thomas Green. Second edition, revised...

Auction 19
SOLD €90,00
LOT 481
€70,00 - €120,00
[Botanica] Wright

Cassell's Popular Gardening. Walter P. Wright. With coloured plates and over one thousand illustrations. Special edition. [Four volumes]. Cassell and Company, ltd. London, [1890]....

Auction 19
SOLD €190,00
LOT 482
€120,00 - €240,00
[Botanica] J.C. Loudon. 1844

Arboretum et Fruticetum Britannicum; or the Trees and Shrubs of Britain, native and foreign, hardy and half-hardy, pictorially and botanically delineated and scientifically described,...

Auction 19
SOLD €1500,00
LOT 483
€250,00 - €500,00
[Botanica] J.C. Loudon. 1854

Arboretum et Fruticetum Britannicum; or the Trees and Shrubs of Britain, native and foreign, hardy and half-hardy, pictorially and botanically delineated and scientifically described,...

Auction 19
SOLD €1000,00
LOT 484
€900,00 - €1200,00
[Botanica] Beschrijving en afbeeldingen van de beste soorten van appelen en peeren

meest geacht en zorgvuldigst aangekweekt in Duitschland, in Frankrijk, in Engeland, en in de XII. Provintien. Door Johann Hermann Knoop, met eene voorreden van Johannes Florentius...

Auction 19
SOLD €100,00
LOT 485
€100,00 - €200,00
[Botanica] 3 series: 1x Anne Pratt, 2x Edward Hulme

The Flowering Plants, Grasses, Sedges, and Ferns of Great Britain, and their allies the Club Mosses, Pepperworts and Horsetails. Anne Pratt. [Six volumes]. London, Frederick Warne...

Auction 19
SOLD €150,00
LOT 486
€200,00 - €400,00
[Botanica] Loudon. Encyclopedia. 1825, 1838, 1840, 1842 and 1846

An Encyclopaedia of Agriculture (...) including all the latest improvements; a general history of agriculture in all countries; and a statistical view of its present state, with...

Auction 19
PASSED
LOT 487
€200,00 - €400,00
[Botanica] Loudon. Encyclopedia 1822, 1836, 1869, 1878

An Encyclopaedia of Gardening; comprising the theory and practice of Horticulture, arboriculture, and landscape-gardening. J.C. Loudon. Illustrated with nearly six hundred engravings...

Auction 19
PASSED
LOT 488
€160,00 - €320,00
[Botanica] J.C. Loudon 1826-1842

The Gardener's Magazine, conducted by J.C. Loudon. Vols. I-XVIII. Consecutive series 1826-1842. Vol. II-XVIII in first edition, vol. I in a new edition from 1828.

Auction 19
SOLD €420,00
LOT 489
€150,00 - €300,00
[Botanica] Philip Miller

The Gardeners Dictionary. Containing the best and newest methods of cultivating and improving the Kitchen, Fruit, Flower Garden and Nursery. As also for performing the practical...

Auction 19
SOLD €800,00
LOT 490
€250,00 - €500,00
[Botanica] William Hanbury

A complete body of planting and gardening. Containing the natural history, culture and management of Deciduous and Evergreen Forest-Trees; with the practical directions for raising...

Auction 19
SOLD €150,00
LOT 491
€70,00 - €120,00
Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche Geschiedenis

P.G. Witsen Geysbeek. G. Engelberts Gerrits. Amsterdam, G. Portielje, 1825-29. [8 volumes]. 8vo, halfleather, uniformly bound, title on spine in gilt stamping, marbled boards and...

Auction 19
SOLD €750,00
LOT 492
€750,00 - €1500,00
[Beautiful binding] Two (very rare) titles in one volume: (1) Het paradys des hemels.

Verçiert met veele schoone gebeden, die men in alle gelegentheden kan gebruycken (...). Nevens de gebeden der H. Kercke (...). Met een kort verhael van het leven der selve heyligen....

Auction 19
SOLD €120,00
LOT 493
€70,00 - €140,00
[Miniature books/ book bindings] Two items: (1) Printing in Armenian script,

probably Germany, 17th/ 18th century, with one woodcut illustration, woodcut vignettes and initials, 184 p., contemporary blindstamped leather, 11 x 8 cm.

Auction 19
SOLD €120,00
LOT 494
€70,00 - €140,00
Six titles in 7 volumes: (1) Bibliothèque des dames,

contenant des regles génerales pour leur conduitem dans toutes les circonstances de la vie. Ecrite pas une Dame, & publiée par Mr. le Chev. R. Steele. Traduite de l'Anglois par...

Auction 19
SOLD €90,00
LOT 495
€70,00 - €140,00
Three Belgian editions: (1) Venerable histoire dus tres-saint sacrement de miracle,

notablement ameliorée & augmentée en cette nouvelle edition (...). Composée en Flamand par Pierre Cafmeyer (...) & traduits en François par G.D.B. [= George de Backer]. Premiere...

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 496
€70,00 - €140,00
[Artist handbooks] De ets-kunde gemaklyk gemaakt

of Verzameling van plaatjens, door de ets-naald in 't koper gebracht, met bygevoegde leerzame lessen, de teken- en etskunde betreffende, door een bekwaam en in dat vak beroemde...

Auction 19
PASSED
LOT 501
€200,00 - €400,00
Opera Historica Omnia; Burgundica, Austriaca, Belgica

Ponti Heuteri, Delfii, Praepositi Arnhemensis. De rebus a principibus Burgundis atque Austriacis, qui Belgis imperarunt, pace belloq, praeclare gestis. Insertus est eiusdem De...

Auction 19
SOLD €150,00
LOT 502
€125,00 - €175,00
Secessionum civilum Ultrajectinarum

Et bellorum ab anno XXIV. supra M.CCCCC. Utque ad Translationem Episcopatus ad Burgundos, Libri Septem Marginalibus notis illustrati. Lamberti Hortensii Montfortii. Utrecht, Johannes van Doorn, 1642.

Auction 19
PASSED
LOT 503
€100,00 - €200,00
Commentariolus de Statu Confoederatum Provinciarum Belgii

Editio sexta auctior & emendatior accessit de eadem materia Pauli Merulae Diatriba. Nec non decretum ordd. Holl. & West-Frisia. [Marcus Zuerius van Boxhorn]. The Hague, Adriaan...

Auction 19
PASSED
LOT 504
€600,00 - €900,00
Vita S. Joannis Nepomuceni

Sigilli Sacramentalis Protomartyris conscripta primum a P. Bohuslao Balbino. S.J. nunc aucta ex actis processuum, ipsaque solemnitate Canonizationis ejusdem S. Martyris: Illustra...

Auction 19
PASSED
LOT 505
€70,00 - €120,00
[Erasmus] Jani Erasmii L.A.M. Ultrajectini Opuscula Posthuma

Tome I. Johannes en Abraham van Someren, Amsterdam, 1691. School book in Latin and Dutch. 480 pp., 8vo, with title engraving.

Auction 19
SOLD €150,00
LOT 506
€150,00 - €250,00
Het Hollands klein Goudvinkje. Vol. I & II

Erven de Wed. Jacobus van Egmont, Amsterdam, 1762. Miniature book, 9.3 x 5.5 cm. (8vo), with 11 etchings (in vol. I).

Auction 19
PASSED
LOT 507
€60,00 - €110,00
Kort Kronykje, Behelsende Alle de voornaamste Geschiedenissen

(...) van Anno 1550 tot 1670 in de Nederlanden. P. de Lange. Marcus Doornick, Amsterdam, 1670. Printer's mark in woodblock on title page. Without engravings.

Auction 19
SOLD €120,00
LOT 508
€70,00 - €120,00
De Cleyne Sandt-Berch

H. Thombergius (Herboldus). Pieter Pieters, Franeker, 1649. 464 pp., 8vo, vellum cover with black leather letterpiece with gilt-stamped title on spine.

Auction 19
PASSED
LOT 509
€70,00 - €120,00
H.L Spiegels Hert-Spiegel en andere zede-schriften

H.L. Spiegel. Andries van Damme, Amsterdam, 1723. With 13 engravings by J. Goeree, incl. frontispiece, portrait and two folding plates. Also a title engraving for each book part, 8x.

Auction 19
PASSED
LOT 510
€750,00 - €1500,00
[Ichthyology] Tableau Encyclopédique et Méthodique des trois règnes de la Nature,

Dédié et présenté a M. Necker, Ministre d'Etat, & Directeur Général des Finances. Ichthyologie. M. l'Abbé Bonnaterre. Paris, Panckoucke, 1788. 4to, halfcloth, title on spine in...

Auction 19
SOLD €1600,00
LOT 511
€1000,00 - €2000,00
[Cattle. Text volume and plate volume] (1) Les Races Bovines au Concours

Universel Agricole de Paris en 1856. Emile Baudement. Paris, Imprimerie Impériale, 1861-62. Oblong large folio (36 x 50 cm.), halfleather, title on spine in gilt stamping, marbled...

Auction 19
PASSED
LOT 512
€2000,00 - €3000,00
Flores Seraphici Ex Amoenis Annalium Hortis

Adm. R.P.F. Zachariae Boverij Ord. FF Minorum. S. Francisci Capucinorum Definitoris Generalis collecti sive Icones Vitae et Gesta Virorum Illustrium (...). Auctore R.P.F. Carolo...

Auction 19
PASSED
LOT 513
€400,00 - €600,00
Nederlandsche Herault, of Adelik Toneel

Thomas de Rouk. Jacob Volckertsz, Amsterdam, 1672. 2 parts bound together (1) 392 pp. + (2) 56 pp. Profusely decorated with illustrated and illustrated initials in woodblock and...

Auction 19
PASSED
LOT 514
€250,00 - €500,00
[Genealogy and heraldry. De Rouck] Exceptional copy: Den Nederlandtschen herauld,

ofte Tractaet van wapenen en politycken adel, door Thomas de Rouck. Printed at Leiden by Willem Christens vander Boxe for Jan Janssen at Amsterdam, 1645, two parts in one volume,...

Auction 19
SOLD €150,00
LOT 515
€150,00 - €300,00
[Book binding] Book binding of brown goatskin, entirely covered with gilt fleur-de-lys,

all edges gilt, France, 2nd half 17th century, 12mo size.

Auction 19
PASSED
LOT 516
€250,00 - €500,00
[Newspapers] L'Oracle. (Journal du département de la Dyle). Convolute with 193 issues,

Brussels, 20 June 1808 to 24 August 1817, each no. 4 p., bound in halfcloth with marbled boards and spine, morocco letterpiece, 4to.

Auction 19
SOLD €120,00
LOT 517
€70,00 - €140,00
[Proverbs] Two titles in three volumes: (1) De oorsprong en uitlegging

van dagelijks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden, opgeheldert tot grondig verstand der Vaderlandsche Moedertaal. Hier zyn bygevoegt [in vol. 2] Natuurlyke voortekenen van allerlei...

Auction 19
SOLD €90,00
LOT 518
€70,00 - €140,00
[School prize bindings] 5 titles in 6 vols., var. 8vo sizes: (1) Prize binding The Hague

profusely gilt full vellum, across Cornelii Nepotis vitae excellentorum imperatorum (...) (Leiden, 1734, engraved frontispiece; boards warped).

Auction 19
SOLD €90,00
LOT 519
€70,00 - €140,00
[Classics] Four titles: (1) De schimpdichten van D. Junius Juvenalis

en Aulus Persius Flaccus. In 't Neerduyts vertaeld door Abraham Valentijn. Leiden, J. vander Linde, 1682, (12),288 p., with engraved frontispiece, contemporary blindstamped vellum, 12mo.

Auction 19
SOLD €1200,00
LOT 520
€1200,00 - €1800,00
[Knoop] Beschouwende en werkdadige Hovenier-Konst

Of inleiding tot de waare oeffening der planten. Waarin aangewezen word. Al 't gene een Hovenier en aan andere Tuin-oeffenaars diensig en nodig zyn kan te weeten (...) Dienende...

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: