Beheer

LOT 460
SOLD €90,00

3 translated titles: (1) Christologia, of een verklaring van de heerlikke verborgentheyt

van Christus, God en mensch, met aanwijsing van de oneyndige wijsheyt, liefde en kracht Gods in het bestellen ende uytvinden desselfs. Door Johannes Owen (...) vertaalt door Salomon Bor, predikant ter Aa. Utrecht, F. Halma, 1686, (64),429,(3) p., contemporary vellum, small 8vo.

Endpapers loose from boards, vellum trifle stained. Very good copy; (2) Logica of Onderwys van 't Recht gebruik der reden in 't Onderzoek der waarheid; neffens eene meenigte regelen, tot verhoeding van dwaalinge, in zaaken van godsdienst en 't Menschelyk leeven, zoo wel als in de wetenschappen. Uit het Engelsch (...) door Petrus Nieuwland (...). Second edition. The Hague, J. Thierry, 1763, VIII,420,(4) p., contemporary halfleather, ribbed and gilt back with morocco letterpiece. Small wormholes in blank top corner; paper across boards rubbed. And with (3) Thomas à Kempis, Navolginge Christi (Amsterdam, M. de Groot, c. 1680, poor copy). (total 3)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: