Beheer

LOT 445
SOLD €110,00

[Pamphlets] Convolute of Patriot and Orangist pamphlets, cargo lists

and resolutions, 18th and 19th century, without binding. Probably orig. in 2 volumes, several parts missing.

Consists of ‘Lierzang voor het Vaderland’, Anonymous. Amsterdam, Rotterdam, The Hague etc. 24 pp. + Prins Willem de Eerste. Eeuwzang, Anonymous, 1784 + Treurzang (…) bij het afsterven van (…) Willem George Frederik Prins van Orange, Eusebius Vaderlander (pseud.) + five regulations and cargo lists on the ferries to and from Amsterdam, 1830, 1833, 1837 and 1838 + Aan de Burgers en Ingezeetenen van Rotterdam + Waarachtig bericht van zekere beschuldiging + Vaderlandsche liederen, voor het genootschap van Wapenhandel. Bound together with ‘Tweede vervolg’, 1784/85 + Verzameling van Placaaten, Missiven, resolutien (…) van Friesland. Added separately an ordinance from Utrecht and Amsterdam + Dankoffer ter goude Bruilofte van (…) de heer Pétrus van Spall, en mejuffrouw Maria van de Velde. With loose leaves from a "dankoffer" of the golden wedding of Petrus van de Velde and Johanna van Dongen.

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: