Beheer

LOT 349
SOLD €100,00

[Ordinances. Pamphlets] Convolute Dutch ordinances and pamphlets, 1609-1793

(1) Nieuwe Moderatie ende Lijste, op het stuck vande opheve ende collectatie van sekere Generale middelen (...). 's Graven-Hage, Hillebrant Iacobssz, 1609. (52) pp.; (2) Nieuwe ende nadere gecorrigeerde Lyste, van de gemeene middelen (...). 's Gravenhage, Paulus Scheltus, 1710. (80) pp.; (3) Placcaat, ontrent den ophef van eenen reëlen hondersten-penning. Leeuwarden, François Halma, 1711. (27) pp.; (4) Resolutie en placaat op den ophef van de convoyen en licenten (...). 's Gravenhage, Jacobus Scheltus, 1725. 72 pp.; (5) Lyste van de gemeene middelen op de inkoomende en uitgaande goederen en koopmanschappen. 's Gravenhage, Jacobus Scheltus, 1725. 31 pp.; (6-13) Ordinances concerning e.g. Koehouders, Paarden, Booter, Fruyten, Gemaal, Turf en Koolen, Bestiaal and Brandewyn. N.pl., n.pub., 1749. (175) pp.; (14) Placaat ter verbeteringe van het collateraal. Leeuwarden, I.J. de Schepper, 1774. 26 pp.; (15) Ordonnantie op de heffinge van tweemaal den een hondersten en dus den vyftigsten penning tot afweering van den vyand. Groningen, Jacob Bolt, 1793. 24 pp.

In later half cloth with new endpapers. Good.

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: