Beheer

LOT 468
SOLD €110,00

[Belgian printings 1636-1734] Ten Belgian printings: (1) Den Schat der Siele:

Daer in den mensche seer lieflick onderwesen wordt, hoe hy door t'afsterven sijner sonden, quade lusten ende begheerten, verkrijghen mach de volkomen liefde Godts ende sijns naesten: ende eyndelick de waerachtighe saligheydt. Over veel jaren door eenen oprechten liefhebber godts eerst in Spaensche sprake gheschreven [door Miquel Comalada], ende nu nieu overgeset. Antwerp, Ian Cnobbert, 1636, (128) p., in 8 quires loose in contemporary limp vellum wrapper, small 8vo (waterstained).

(2-7) Exceptional convolute with 6 Cornelius Hazart printings by Wed. en erfgenamen Jan Cnobbaert (2x) or Michiel Cnobbaert (4x), Antwerp, 1660-1662, bound in later cardboard, small 8vo (spine covered and worn; bookplate Residentiae Culemburgensis S.J. and Jean Grandjean Perrenod Comtesse). Contents: Victorie van Roomen over Geneve in't stuck van't aen-roepen ende eeren der heylighen; Leeringhe van de Heylige Jacobus Apostel, raekende de Heylighe Olye (...); Vriendelycke t'Saemen-spraeck tusschen J. Schuler ende P. Cornelius Hart (...); Grondigh Bericht van Ludovic van Renesse, raeckende de Reliquien (...); Resolutie over een Casus raeckende de Vastigheydt des Gheloofs (...); Collatie, gedaen inde Kercke van 't Prosessen-huys binnen de Stadt van Antwerpen (...). And with 3 more. (total 10 titles in 5 volumes)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: