Beheer

LOT 1214
PASSED

Geschiedenis van sultan Abdoel Moeloek, koning van Barbarije

Bezongen in het hedendaagsch Djohorsch Maleisch door Zijne Hoogheid Radja Ali Hadjie, onderkoning van Riouw. Vrij vertaald door Dr. P.P. Roorda van Eijsinga (...). Batavia, Bataviaasch Genootschap, 1848, (2),89 p., contemporary blue paper cover.

Rare Dutch translation of "een dichtstuk (...) dat eene belangrijke plaats in de Maleische letterkunde zal bekleeden" (introduction). The text contains several letters printed in Malay script, from a correspondence between the author and the translator.

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: