Beheer

LOT 1415
PASSED

[India] Naauwkeurige Berigten Nopens de Grondvesting des Christendoms

onder de Heidenen op de Kust van Choromandel en Malabaar, door de Deensche Missionarissen op Tranquebar; behelzende ook Veel aanmerkelyke Byzonderheden aangaande het Land, den Aart, Godsdienst, Gewoontens, Kunsten en Wetenschappen der Malabaaren: uit het Hoogduitsch Vertaalt (...). Eerste deel, met eene uitvoerige Historische Voorrede, Opzigtelyk tot het geheele Werk door Hendrik Velse (...) Midsgaders een Loffelyk Opstel van de Engelsche Societeit (...). Den Haag, By Daniel van Lunenburg en Mattheus Gaillard, 1739(-1768), 2 parts in one vol., (246),XXXIII-LXXII,40,224 p., with engr. title vignette and dedication, folding engr. map of the coastline of Malabar and Koromandel, engr. portrait of Bartholomaeus Ziegenbalg and 1 large folding letter print "Malabaarschen Almanach", modern rexine binding.

Text block waterstained throughout in blank bottom margin. This copy is missing the Privilege (4p. by J.G.V. Boetzelaar), apart from that similar to Google's digitized Royal Library copy (map bound in a different place). This Dutch translation did not extend beyond the 5th Sequel. Very rare translation of: "Der köninglichen Dänischen Missionarien aus Ost-Indien eingesandte ausfürliche Berichten, von dem Werk Ihres ampts unter den Heyden" (ca. 1710-?), which, according to the Karlsruher Virtueller Katalog, saw many more Sequels.

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: