Beheer

1400-1552 Old Books - Topography: Lots 1400 - 1552

Auction 12
PASSED
LOT 1400
€350,00 - €700,00
China. Toestand en vooruitzichten van dat rijk;

-inzonderheid ten aanzien der evangelie-verspreiding; met narigten omtrent de oudheid, uitgestrektheid, bevolking, benevens de letterkunde en godsdienst der Chinezen. By W.H. Medhurst...

Auction 12
PASSED
LOT 1401
€350,00 - €700,00
Voyage par le Cap de Bonne-Espérance a Batavia, a Bantam et au Bengale,

-en 1768, 69, 70 et 71, par J.S. Stavorinus; chef d'escadre de la République Batave; avec des Observations sur la Navigation et le Commerce de ces Contrées, ainsi que sur le Caractère,...

Auction 12
PASSED
LOT 1402
€150,00 - €300,00
Voyage autour du monde par. M. Jacques Arago.

Brussel, Société Typographique Belge, Ad. Wahlen et Compagnie, 1840, (4),570 p., lithographed portrait and 61 plates, contemporary half-leather with gilded backing, large 8vo.

Auction 12
SOLD €320,00
LOT 1403
€250,00 - €500,00
[Suriname]. (Colonisation of Suriname by Europeans, by A. Halberstadt).

(Leiden, the author, 1871), (2),130,(2)p., with 96 (of 99) illustrations after P.J. Benoit on 48 (of 49) lithogr. plates, original sides with new cloth spine, folio.

Auction 12
PASSED
LOT 1404
€200,00 - €400,00
[Suriname] Kaart van Suriname (Map of Suriname)

naar de opmetingen van J.F.A. Cateau van Rosevelt en J.F.A.E. van Lansberge, aangevuld tot 1898 met die van - en geteekend door W.L. Loth. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1899, chromolithogr....

Auction 12
SOLD €70,00
LOT 1405
€70,00 - €140,00
[Suriname]. Suriname studie-syndicaat. Rapport der studie-commissie

naar aanleiding van haar bezoek aan Suriname. Rotterdam, Gebr. Tuinzing, z.d. (1919), (6),215,(2) p., with 42 photographic illustrations on 21 plates, simple cloth binding, large 4to.

Auction 12
SOLD €350,00
LOT 1406
€350,00 - €700,00
A narrative of the Expedition to Holland

in the autumn of the year 1799, illustrated with a map of North Holland and seven views of the principal places occupied by the British forces. E. Walsh, M.D. London, G.G. and J. Robinson, 1800.

Auction 12
PASSED
LOT 1407
€600,00 - €1200,00
Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel

Vertonende alle deszelfs lustplaatzen, herenhuizen en dorpen; Zig uitstrekkende van Amsterdam af door Ouderkerk, Abcoude, Baembrug tot Loendersloot (..), l'Arcadie Hollandoise...

Auction 12
PASSED
LOT 1408
€2200,00 - €3000,00
[Cartography] De VII Vereenigde Nederlandsche Provinciën,

naar de nieuwste meetingen naauwkeurig getekend en in koper gebragt door Christiaan Sepp en Zoon, Amsterdam, J.C. Sepp, 1773.

Auction 12
PASSED
LOT 1409
€600,00 - €900,00
[Cartography] [Wall map] Nieuwe Etappe-Kaart

van het Koninkrijk der Nederlanden op de schaal van 1 : 200.000. Vervaardigd op het Topografisch bureau van het Departement van Oorlog. 1848.

Auction 12
PASSED
LOT 1410
€200,00 - €400,00
[Around Haarlem] Plaisante Plaetsen hier,

meught ghy aenschouwen radt. Liefhebbers die geen tyt en hebt om veer te reijsen, Ghelehen buyten de ghenoechlijke Stadt, Haerlem of daer omtrent, koopt sonder lag te peijse. Claes...

Auction 12
PASSED
LOT 1411
€500,00 - €1000,00
Beschryvinge van 'sGravenhage,

behelsende desselfs eerste opkomste, stichtinge en vermakelyke situatie, het Graven-Hof aldaar gebouwt, met alle verdere publyke en partikuliere gebouwen daar in sijnde en desselfs...

Auction 12
PASSED
LOT 1412
€600,00 - €1200,00
[Leiden] Athenae Batavae.

Sive de urbe Leidensi & Academia, virisque claris; qui utramque ingenio suo, atque scriptis illustrarunt. Libro duo. Lugduni Batavorum, Andream Cloucquiu et Elsevirios. 1625.

Auction 12
SOLD €250,00
LOT 1413
€250,00 - €500,00
L'Histoire des Indes Orientales et Occidentales

du R.P. Iean Pierre Maffe'e de la Compagnie de Iesus, traduite de Latin en François par M.M.D.P. [= Michel de Pure]. Paris, R. de Ninville, 1665, 2 parts in one vol., (32),353,(1);...

Auction 12
SOLD €200,00
LOT 1414
€200,00 - €400,00
[Cook] Vie du Capitaine Cook, Traduite de l'Anglois du Docteur [Andrew] Kippis

(by J.H. Castera). Paris, Rue des Poitevins, Hôtel de Thou, 1789, XXXII,546(2) p., with two EXTRA engr. portraits of James Cook (1x bound, 1x inserted loose), contemporary marbled gilt calfskin, 4to.

Auction 12
PASSED
LOT 1415
€200,00 - €400,00
[India] Naauwkeurige Berigten Nopens de Grondvesting des Christendoms

onder de Heidenen op de Kust van Choromandel en Malabaar, door de Deensche Missionarissen op Tranquebar; behelzende ook Veel aanmerkelyke Byzonderheden aangaande het Land, den...

Auction 12
SOLD €125,00
LOT 1416
€125,00 - €250,00
Souvenir des Pyrenees

Eug. Ciceri, Libraire Lafontine, Luchon, ca. 1870. Folio (30,5 x 42,5 cm) , oblong brown cloth, gilt title and ornaments. 8 pp. text, map, and 11 engravings some of which double-...

Auction 12
PASSED
LOT 1417
€200,00 - €400,00
[Zeeland] Walcherse Arkadia

Waar in op een zoetvoerigen trant, onder zedige lief-kozeryen en stichtelyke bespiegelingen, oorspronck, Heerlijkheden, ambachten, vliedbergen, dijken, stroomen (...) en hedendaagse...

Auction 12
SOLD €225,00
LOT 1418
€300,00 - €600,00
[Cartography] Album voor de Aardrijkskunde. P.J. Mendel.

Atlas van het Koninkrijk der Nederlanden en de Overzeesche Bezittingen. Serie Noord-Nederland. H. Reding, 's Gravenhage. A.P. Langenhuyzen. 1841.

Auction 12
SOLD €60,00
LOT 1419
€60,00 - €120,00
Aardrijksbeschrijving der Stad Haarlem

P.J. Prinsen, Directeur Rijkskweekschool Haarlem; onder toezigt van den schrijver nagezien en vermeerderd met eene beschrijving van Haarlems omstreken, J. Spaan, Haarlem, De Erven...

Auction 12
PASSED
LOT 1420
€60,00 - €120,00
Beschrijving der Stad Haarlem,

voor jonge lieden, door Cornelis de Koning, L.D.Z., Leyden, D. du Mortier en Zoon, 1809.

Auction 12
SOLD €250,00
LOT 1421
€350,00 - €700,00
Kronyck van Alckmaar met zyn dorpen.

Ende de voornaamste geschiedenissen desselfs, van 't beginsel der bouwinge der voorsz. Stadt Alckmaar tot den jaren 1658. Waar by gevoegd is P.J. Schagen, Alckmaar-Beleg en 't...

Auction 12
SOLD €90,00
LOT 1422
€50,00 - €100,00
[Suriname] Schaduwbeelden uit Suriname.

Door Anna. Nieuw uitgave. Dordrecht, C. Morks JZn., 1862, VIII,102,(1) p., with hand-coloured lithogr. frontispiece, original (? ) half-cloth.

Auction 12
SOLD €120,00
LOT 1423
€80,00 - €160,00
[United States] Missien van den Orégon

en reizen naar de rotsbergen en de bronnen der Colombia, der Athabasca en Sascatshawin in 1845-46. Pater P.J. de Smet S.J., uit het Fransch door een kloosterling van Latrappe....

Auction 12
PASSED
LOT 1424
€200,00 - €400,00
[Suriname] Holländisch-Guyana. Erlebnisse und Erfahrungen

während eines 43 jährigen Aufenthalts in der Kolonie Surinam von A. Kappler. Stuttgart, Commissions-Verlag von W. Kohlhammer, 1881, IX,(3),495 p., with woodcut frontispiece panorama...

Auction 12
PASSED
LOT 1425
€100,00 - €200,00
[India] Reize in eenen palanquin;

of lotgevallen en merkwaardige aanteekeningen op eene reize langs de kusten Orixa en Choromandel. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1827 (vol. 1)/ 1808 (vol 2), second/first edition,...

Auction 12
SOLD €140,00
LOT 1426
€100,00 - €200,00
[Panama] Le Canal de Panama.

L'itshme Américain. Explorations; comparaison des tracés étudiés. Négociations; état des travaux. Par Lucien N.B. Wyse. Paris, Hachette & Cie., 1886, (6),399,(4) p., with woodcut...

Auction 12
SOLD €120,00
LOT 1427
€100,00 - €200,00
De Historie van de deerlijke destructie

ende ondergangk der stad Jerusalem. Door den Keyser Vespasiaan met veele en verscheide geschiedenissen der Joden. Deventer, Jan de Lange. [ca 1780].

Auction 12
PASSED
LOT 1428
€200,00 - €400,00
The Nile tributaries of Abyssinia.

and the sword hunters of the Hamran Arabs. Sir Samuel W. Baker, London, Macmillan and Co., 1867.

Auction 12
SOLD €120,00
LOT 1429
€120,00 - €240,00
Reis langs den Rhijn [5 parts in 2 vols.] van Maintz

tot Dusseldorp ... Opperpaltz ... Opper-Italien, Zwitserland ... Parijs, Belgische Republiek, en het zuidelijk gedeelte van het Bataafsch Gemeenebest. Haarlem, Francois Bohn. 1793-1798.

Auction 12
PASSED
LOT 1430
€700,00 - €1400,00
[Suriname] Beschryving van Guiana, of de WildeZuid-America, Kust in

XII,(4),520; (2),521-962,(15) p.,

Auction 12
SOLD €1500,00
LOT 1431
€1500,00 - €3000,00
[Suriname] Narrative, of a five years' expedition, against the Revolted Negroes of Surinam

in Guiana, on the Wild Coast of South America; from the year 1772, to 1777 (...). Second edition corrected. Londen, J. Johnson & Th. Payne, 1806, 2 vols., XVIII,423,(5); IV,419,(5)...

Auction 12
SOLD €600,00
LOT 1432
€600,00 - €1200,00
[Suriname] Reize naar Surinamen, en door de binnenste gedeelten van Guiana;

door den Capitain John Gabriël Stedman. Naar het Engelsch. Amsterdam, J. Allart, 1799-1800, 4 vols. with 42 engraved plates, incl. folding maps of Guyana, Suriname and a part of...

Auction 12
SOLD €700,00
LOT 1433
€700,00 - €1400,00
[Gelderland] XIV. Boeken van de Geldersse Geschiedenissen.

Van 't begin af vervolghd tot aen de afzweeringh des Konincx van Spanien; waer van 't eerste deel verhandeld de land-beschrijvingh. Joh. Isacus Pontanus (...) veranderd, verbeterd...

Auction 12
SOLD €175,00
LOT 1434
€100,00 - €200,00
China.

Historisch. romantisch, malerisch. Carlsruhe, Kunst-Verlag, [1843].

Auction 12
PASSED
LOT 1435
€900,00 - €1800,00
[Geography] Dissertationes de admirandis mundi cataractis

Supra & subterraneis, earumque principio, elementorum circulatione, ubi eadem occasione Aestus Maris reflui vera ac genuina causa asseritur, nec non terrestri ac primigenio Paradiso...

Auction 12
SOLD €125,00
LOT 1436
€100,00 - €200,00
[Scheveningen] Souvenir de Scheveningue.

Dessiné d'après nature. H.W. Last, La Haye, [1856].

Auction 12
SOLD €290,00
LOT 1437
€200,00 - €400,00
[China] An historical account of the Ambassy to the Emperor of China.

Undertaken by order of the King of Great Britain, including the manners and customs of the inhabitats (...) Abridged principally from the papers of Earl Macartney as compiled by...

Auction 12
SOLD €70,00
LOT 1438
€70,00 - €140,00
[Shipwreck] Narrative of the Shipwreck of the Sophia

On the 30th of May, 1819 on the Western Coast of Africa and of the captivity of a part of the crew in the desert of Sahara. Charles Cochelet, ancient paymaster-general in Catalonia,...

Auction 12
SOLD €1200,00
LOT 1439
€800,00 - €1200,00
Nieuwe Reisverhalen. Compleet in 24 delen.

Een tijdschrift, bevattende eene keur uit de nieuwste, met bijzondere goedkeuring vereerde, meest belangrijke en onderhoudende reisbeschrijvingen, voor lezers van allerlei aard,...

Auction 12
SOLD €1000,00
LOT 1440
€500,00 - €1000,00
[Cartography] Nieuwe Atlas van de Provincie Friesland,

bevattende kaarten van de Dertig Grietenijen of Gemeenten, met de daarin gelegene Elf Steden en haar grondgebied, alsmede van de Eilanden Ameland en Schiermonnikoog. Leeuwarden, W. Eekhoff, 1849-1859.

Auction 12
PASSED
LOT 1441
€80,00 - €160,00
[80-Years' war] Korte historische aantekeningen, wegens het voorgevallene in de ..

Spaansche belegering der Stad Haarlem, in de jaaren 1572 en 1573 en verder vervolgt tot daar gemelde stad weder onder de gehoorzaamheid der Staaten van Holland en den Prinms van...

Auction 12
PASSED
LOT 1442
€150,00 - €300,00
Batavische Out-heeden, met de verhandeling over de drie uytloopen van den Rhyn,

Door P. Cluverius, 2e druk, vermeerdert met eene inleydinge tot de Batavische Outheeden, eene Sciographie van 't Out Batavie, en eenige Landtkaarten, Jakob Love, Amsterdam, Joannes...

Auction 12
PASSED
LOT 1443
€800,00 - €1600,00
[The Netherlands] Description & representation de toutes les Victoires

Tant par eau que par terre, lesquelles Dieu a octroiees Aux Nobles, Hauts & Puissants Seigneurs, Messeign(eu)rs Les Etats des Provices Unies du Pais-bas, souz la Conduite & Gouvernement...

Auction 12
SOLD €14500,00
LOT 1444
€14000,00 - €20000,00
[Cartography] Atlas Maior

Atlas Maior. This is the IVth vol. of the large XII-vol. Blaeu atlas incl. the IXth and Xth vol. of Europe. Belgique Royale, que est le IX livre de lÉurope (en) Belgique confederee...

Auction 12
SOLD €1200,00
LOT 1445
€900,00 - €1500,00
Het ontroerde Nederlandt,

Door de wapenen des Konings van Vrankryk, dat is een waarachtigh verhaal van den Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munstersen Oorlogh tegen de Vereenigde Nederlanden, met desselfs...

Auction 12
SOLD €160,00
LOT 1446
€100,00 - €200,00
Voyage pittoresque en Hollande et en Belgique

Par M. Edmond Texier, illustrations de mm. Rouargue Freres, Paris, Morizot, 1857.

Auction 12
PASSED
LOT 1447
€300,00 - €600,00
[Book binding] La Hollande a vol d'oiseau

Henry Havard. Eaux-fortes et fusains par Maxime Lalanne, troisieme edition, Paris, G. Decaux, A. Quantin, 1882.

Auction 12
PASSED
LOT 1448
€300,00 - €600,00
[Cartography] Le voyageur en Hollande

Contenant: 1. Des renseignements précis, fondés sur l'expérience, des différentes manieres de voyager dans ce Royaume, avec les calculations des frais de voyage. 2. Un tableau...

Auction 12
SOLD €170,00
LOT 1449
€100,00 - €200,00
Brieven over Texel en de naby-gelegen eilanden;

Uit de Aantekeningen van wylen den Heere Pieter van Cuyck, In leven Kunst-Schilder in's Graavenhaage, te saamgesteld door J. G. van Oldenbarnevelt, genaamt Tullingh, Oud-Fiscaal...

Auction 12
SOLD €90,00
LOT 1450
€80,00 - €200,00
[Leiden] Oudheden en Gestichten van Rhynland, en wel voornamentlijk van de stad Leiden

Of Beschryving van de Kerken, Kloosters en Godshuizen, die van tyd tot tyd zo te Leiden als in Rhynland zyn gesticht (...) Uyt het Latijn vertaald, door H.V.H.[Hugo Franciscus...

Auction 12
SOLD €130,00
LOT 1451
€80,00 - €200,00
[Friesland] Oudheden en Gestichten van Vriesland, Tusschen 't Vlie en de Lawers (2 vols.)

Behelzende de Oudheden, Opkomsten en benaamingen der Steden, Dorpen en andere plaatzen van Vriesland (...) Uyt het Latijn vertaald door H.V.R.[Hugo Franciscus van Heussen], Leiden,...

Auction 12
SOLD €800,00
LOT 1452
€250,00 - €500,00
[Dordrecht] 'T Begin van Hollant in Dordrecht

Mitsgaders der eerster Stede beschryvinge, regeringe, ende regeerders; als oock de gedenckwaerdighste geschiedenissen aldaer gevallen. Joh. van Beverwyck. Dordrecht, Jasper Gorissz, 1640.

Auction 12
SOLD €300,00
LOT 1453
€300,00 - €600,00
[Grave] Memoriaal of beschryving van de Stad Grave, en den Lande van Cuyk

Der selver tydelyke Heeren, hunne regeringe, wedervaaren, rechten, privilegien, costumen en usantien. Diderik Paringet. Uytgegeven en vermeerdert door Mr. Paul van Alen. Utrecht,...

Auction 12
SOLD €150,00
LOT 1454
€150,00 - €300,00
[Tirion] Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren. Vol. X

Behelzende eene beschryving van den Tegenwoordigen Staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden. [Jan Wagenaar], Amsterdam, Isaak Tirion, 1738.

Auction 12
SOLD €150,00
LOT 1455
€150,00 - €300,00
[Tirion] Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren. Vol. XII

Vervolgende de beschryving der Vereenigde Nederrlanden; en vervattende byzonderlyk die der Generaliteits Landen, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en...

Auction 12
SOLD €180,00
LOT 1456
€100,00 - €200,00
[Goes] Historie van de satisfactie waar mede de Stad Goes en het eiland van Zuid-Beveland ..

zich begeeven hebben onder het stadhouderschap van Prins Willem van Orange, in het jaar 1577, [Laurens Pieter van de Spiegel], Goes, Jacobus Huysman, 1777.

Auction 12
SOLD €90,00
LOT 1457
€80,00 - €200,00
[Utrecht] Beschryving der Stad Utrecht

behelzende derzelver opkomst en voornaamste lotgevallen. Mitsgaders de opvolging der Bisschoppen tot het einde der twaalfde eeuwe. Mr. Valentyn Jan Blondeel, Utrecht, Hermanus Besseling, 1757.

Auction 12
SOLD €150,00
LOT 1458
€200,00 - €400,00
Lud. Smids, M.D. Schatkamer der Nederlandsse Oudheden

of Woordenboek behelsende Nederlands Steden en Dorpen, Kastelen, Sloten en Heeren Huysen, Oude Volkeren (...) vercierd met LX verbeeldingen (..) door Roeland Rochman, Amsterdam, Pieter de Coup, 1711.

Auction 12
PASSED
LOT 1459
€200,00 - €400,00
[Rotterdam] Geschiedkundige beschrijving der stad Rotterdam

en beknopt overzicht van het Hoogheemraadschap van Schieland. First volume. G van Reyn. Rotterdam, Wed. van der Meer & Verbruggen, 1832.

Auction 12
SOLD €100,00
LOT 1460
€100,00 - €200,00
[Enkhuizen] Handtvesten. Privilegien, Willekeuren Ende Ordonnantien der Stadt Enchuysen

Daer noch by gevoeght zijn de Handtvesten en Privilegien der steden Alckmaer, Hoorn en Medemblick, mitsgaders andre West-Friesche en Drechterlandsche Voorrechten. Enchuysen, Egbert van den Hoof, 1667.

Auction 12
SOLD €120,00
LOT 1461
€100,00 - €200,00
[Rotterdam] Extract uyt de Generale Keure en Ordonnantie der stad Rotterdam

Houdende Ordonnantie op de Erf-Scheydinge en Servituyten, Rotterdam, Pieter van Waasberge, 1719. Bound with Ordonnantie en reglement rakende de pligt en salaries van de reedetrekkers,...

Auction 12
SOLD €150,00
LOT 1462
€150,00 - €300,00
[Tirion] Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren. VI. vol.

Eerst in 't Engelsch beschreven door Th. Salmon. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch. Behelzende den Tegenwoordigen Staat van het Europisch Turkyen, en van de...

Auction 12
SOLD €70,00
LOT 1463
€70,00 - €120,00
[Elzevier] Vallesiae et Alpium descriptio

Iosiae Simleri [Josias Simler], Lugduni Batavorum, ex off. Elzeviriana, 1633.

Auction 12
PASSED
LOT 1464
€70,00 - €120,00
[Elzevier] Rhetia ubi eius verus situs

Politia, bella, foedera, et alia memorabilia accuratissime describuntur, F. Sprecheri [Fortunat Sprecher von Bernegg], Lugd. Batavorum, ex officina Elzeviriana, 1633.

Auction 12
PASSED
LOT 1465
€70,00 - €120,00
[Elzevier] Svecia sive de Suecorum ...

Regis Dominiis et opibus. Commentarius politicus, [Henricus Soterus, Andreas Bureus], Lugd. Batav. ex officina Elzeviriana, (2nd ed.), 1633.

Auction 12
PASSED
LOT 1466
€60,00 - €120,00
[Elzevier] Respublica Bohemiae

a M. Paulo Stranskii [Pavel Stransky] descripta, Lugd. Batavorum, ex officina Elzeviriana, 1634.

Auction 12
SOLD €140,00
LOT 1467
€120,00 - €250,00
[Hinduism] The mythology of the Hindus

with notices of various mountain and island tribes, inhabiting the two peninsulas of India and the neighbouring islands; and an appendix, comprising the minor avatars, and the...

Auction 12
SOLD €100,00
LOT 1468
€100,00 - €200,00
[Roman antiquity] Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum

cum notis (..) Thomae Dempsteri J.C. (..) Editio postremi, ab innumerabilibus erroribus repurgata, Johannis Rosini [Johann Roszfeld], Trajecti ad Rhenum, Guilielmum vande Water, 1701.

Auction 12
SOLD €150,00
LOT 1469
€150,00 - €300,00
Flavii Iosephi hoogberoemde Joodsche Historien

ende boecken noch Egesippus vande ellendighe verstoringe der stadt Ierusalem. Van nieus met schoone figuren verciert ende met nootwendige anteikeningen en sumarien verryckt. [Flavius...

Auction 12
SOLD €650,00
LOT 1470
€650,00 - €1300,00
[Leo Belgicus] Famiani Stradae Romani

E Societate Jesu. De Bello Belgico Decas Prima. Ab excessu Caroli V. Imp. usque ad initia praefectura Alexandri Farnesii Parmae (...) editio postrema ad exemplar editionis Romanae...

Auction 12
PASSED
LOT 1471
€70,00 - €120,00
[Macedonia] Histoire de Philippe, Roi de Macedoine, (2 vols.)

et pere d'Alexandre le Grand, M. Olivier, Paris, De Bure l'aine, 1740.

Auction 12
PASSED
LOT 1472
€70,00 - €120,00
[England, Ireland] Annales rerum Anglicarum, et Hibernicarum regnante Elizabetha

ad annum salutis 1589, Guilielmo Cambdeno [William Camden], Frankfurt a. M., Ioannis Bringeri, 1616.

Auction 12
PASSED
LOT 1473
€150,00 - €300,00
[Great Britain] Historia rerum Britannicarum

ut et mult. Gallicarum, Belgicarum, & Germanicarum, tam politicarum. quam ecclesiasticarum, ab anno 1572, ad annum 1628, Roberto Johnstono [Robert Johnston], Scoto-Britanno, Amstelaedami,...

Auction 12
SOLD €110,00
LOT 1474
€100,00 - €200,00
De Graaven van Holland

In jaardichten beschreven door Pieter Langendyk, (2 vols. in one binding), Haarlem, J. Bosch, 1745.

Auction 12
SOLD €90,00
LOT 1475
€80,00 - €150,00
Nederlandsche Historie

Behelsende de Staat van de Nederlandsche Kerk voor de Hervorming (...) tot de tyden toe van Carel de V., M. Zuerus van Boxhorn. Hier is by gevoegt Den Nederlandschen Sulpitius...

Auction 12
PASSED
LOT 1476
€50,00 - €100,00
[Roman Law] C. Julii Caesaris quae extant

Interpretatione et notis Illustravit Joannes Goduinus jussu Christianissimi Regis in usum Serenissimi Delphini, Lutetiae Parisiorum, Petri le Petit, 1678.

Auction 12
PASSED
LOT 1477
€300,00 - €600,00
Histoire des Provinces Unies des Pais-Bas (4 vols. in 2 bindings)

Le Clerc, Depuis la naissance de la republique justqu'a la Paix d'Utrecht & le traite de la Barriere conclu en 1715 avec les principales medailles et leur explication, Amsterdam,...

Auction 12
PASSED
LOT 1478
€300,00 - €600,00
Histori der Nederlandsche Vorsten, (3 vols.)

Uit de Huizen van Beijere, Borgonje, en Oostenryk, welke sedert de regering van Albert, Graaf van Holland tot den dood van Keizer Karel den Vyfden het hooggezag aldaar gevoerd...

Auction 12
PASSED
LOT 1479
€150,00 - €300,00
Historien der Nederlanden en hare naburen Oorlogen

tot het jaar 1612, Emanuel van Meteren, Amsterdam, Jan Jacob Schipper, 1663.

Auction 12
SOLD €60,00
LOT 1480
€60,00 - €120,00
[Elzevier] Defensio Regia pro Carolo I

Ad serenissimum Magnae Britanniae Regem Carolum II. Filium natu majorem, Heredem & successorem legitimum, [Claude de Saumaise],[Leiden, Elzevier], Sumptibus regiis, 1649.

Auction 12
PASSED
LOT 1481
€80,00 - €160,00
[Elzevier] Histoire des plus illustres favoris anciens et modernes

Recueillie par feu Monsieur P.D.P. [Pierre du Puy] avec un journal de ce qui s'est passe a la mort du Mareschal D'Ancre, Leiden, Jean Elsevier, 1661.

Auction 12
PASSED
LOT 1482
€700,00 - €1400,00
Handvesten, Octroyen, Privilegien en Regten aan de stede Vlaardingen

(...) vergunt of bevestigt (..) of verkregen: Mistgaders oude Keuren en andere egte stukken daartoe betrekkelyk, benevens eene naspeuring en aanwyzing van de waare gelegenheid,...

Auction 12
SOLD €70,00
LOT 1483
€70,00 - €120,00
[Hook and Cod Wars] Rotterdamse Heldendaden

Onder de stadvoogdy van den jongen Heer Frans van Brederode, genaamt Jonker Fransen Oorlog: (...) Kornelis van Alkemade, Rotterdam, Philippus Losel, 1724.

Auction 12
SOLD €80,00
LOT 1484
€80,00 - €150,00
[Flushing] Het regt van syne Hoogheyd den Heere Prince van Orange en Nassau, &c.

Tot het Marquisaat van Veere en Vlissingen, bewezen met authenticque stukken (...) In verscheyde stellingen aangaande het voorschreven Marckgraafschap werd aangetoond. Franeker, Willem Coulon, 1733.

Auction 12
PASSED
LOT 1485
€150,00 - €300,00
[Flushing] Inhuldiging van zijne doorluchtige Hoogheid Willem Karel Hendrik Friso

Prins van Oranje en Nassau (...) Erf-Heer van Vlissingen op den Vden Junij MDCCLI, Dan. Theod. Huet, Amsterdam, Isaak Tirion, 1753.

Auction 12
SOLD €210,00
LOT 1486
€160,00 - €300,00
[Amsterdam] Wagenaar's beschryving van Amsterdam

gevolgd in eene geregelde aanwyzing van de sieraaden der publieke gebouwen dier stad, Amsterdam, J.B. Elwe, 1790.

Auction 12
SOLD €130,00
LOT 1487
€120,00 - €250,00
Het Leven en Bedryf van den wytberoemden en grooten Staatkundigen Julius Mazaryn

Cardinaal en Eerste Bedienaar van Staat. Behelsende deszelfs schrandere maximen, behendige kuyperyen, doorslepen beleyd en handelingen (...) after a French and Italian manuscript,...

Auction 12
SOLD €70,00
LOT 1488
€70,00 - €120,00
[Elzevier] Memoires de Monsieur De Montresor

Diverses pieces durant le Ministere du Cardinal de Richelieu, Leyde, Jean Sambix le Jeune, 1665 en deux tomes.

Auction 12
SOLD €80,00
LOT 1489
€80,00 - €160,00
[Tiel] Auctoris incerti chronicon Tielense

sive majoris chronici pars ultima et maxime notabilis in qua (...) quibus accedunt nonnulla medii seculi sequensis ipsam praecipue civitatem Tielam attinentia (..) ex archetypo...

Auction 12
SOLD €70,00
LOT 1490
€50,00 - €100,00
[Amsterdam] Naamwyzer, waar in vertoond worden de naamen en woonplaatsen

van haar Ed. Gr. Achtb. de Heeren Regeerders der stad Amstelredam, dezes jaars 1787 als mede van eenige bedienden der zelve. Amsterdam, Petrus Schouten. [1786].

Auction 12
SOLD €50,00
LOT 1491
€50,00 - €100,00
[Amsterdam] Naamwyzer, waar in vertoond worden de naamen en woonplaatsen

van haar Ed. Gr. Achtb. de Heeren Regeerders der stad Amstelredam, dezes jaars 1790 (en 1793) als mede van eenige bedienden der zelve. Amsterdam, Petrus Schouten. [1789], [1792]....

Auction 12
SOLD €80,00
LOT 1492
€80,00 - €200,00
[Utrecht] Historie ofte beschryving van het Utrechtsche Bisdom

Behelzende de Oudheden, Kerkelijke en Geestelijke Gebouwen (...) in III. delen. I. Van de Oudheden en gestichten der Stad Utrecht, II. Van de Oudheden en gestichten van Amersfoort,...

Auction 12
SOLD €600,00
LOT 1493
€600,00 - €1200,00
Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen

voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe. Jan Wagenaar, Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1760-1767.

Auction 12
PASSED
LOT 1494
€800,00 - €1600,00
Beschryvinge van Amsterdam, desselfs eerste oorspronk uyt den Huyse der Heeren van Amstel en Aemstellant

met een verhaal van haar leven en dappere krijgsdaden; Amsterdams kleyne besinselen, oudheyt, bemuring en verscheyde vergrootingen (...) vermeerdert door Casparus Commelin, Amsterdam,...

Auction 12
PASSED
LOT 1495
€250,00 - €500,00
[French-Dutch War] Der verunruhigte Holländische Löw

Der völlige Verlauf aller merckwürdigen Begebenheiten so in diesem annoch wehrendem Holländischem Krieg (...) Aus glaubwürdigen und mehrentheils Original - Acten Documenten und...

Auction 12
SOLD €700,00
LOT 1496
€800,00 - €1200,00
Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden

Sedert den aanvang van die Republyk tot op den Vrede van Utrecht in 't jaar 1713 en het Tractaat van Barriere in 't jaar 1715 gesloten (...) in drie deelen in folio, Jean Le Clerc,...

Auction 12
SOLD €100,00
LOT 1497
€70,00 - €120,00
Het leeven, wakkere bedryven en dappere oorlogs-daden van Karel den Vyfde

Hertog van Lotharingen en Bar, &c. In zyn leven Algemein Gezaghebber der Keyzerlyken Krygsmagten in Hongaryen en Duytsland, &c., Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1703; bound with...

Auction 12
SOLD €50,00
LOT 1498
€50,00 - €100,00
Begin, voortgang ende eind der vrye ende der gewaande erf-gravelike bedieninge in Holland

in Holland ende West-Vriesland. [Johannes Uytenhage de Mist and Pieter de la Court], Amsterdam, J. Rieuwertsz, 1683.

Auction 12
PASSED
LOT 1499
€50,00 - €100,00
[Greek antiquity] Vetus Graecia Illustrata

Studio & Opera Ubbonis Emmii Frisii, Historiarum & Graecae linguae Proffesoris in Academia Groningana (...) in tomos tres. Lugduni Batavorum, Bonaventurae & Abrahami Elzevir, 1626.

Auction 12
SOLD €100,00
LOT 1500
€100,00 - €200,00
Medalische Historie der Republyk van Holland

In 't Fransch beschreven door den Heer Bizot en uit die taal in 't Nederduitsch gebracht (...), Amsterdam, Pieter Mortier, 1690.

Auction 12
PASSED
LOT 1501
€200,00 - €400,00
Historien der Nederlanden en hare naburen Oorlogen

tot het jaar 1612 door Emanuel van Meteren, Amsterdam, Jan Jacobsz Schipper, 1663.

Auction 12
SOLD €200,00
LOT 1502
€250,00 - €500,00
Histoire de la Guerre des Bataves et des Romains

d'après César; Corneille Tacite &c.,avec des planches d'Otto Vaenius, gravées par A. Tempesta, redigée par le Marquis de St. Simon et acc. de plans et de cartes nouvelles. Marc...

Auction 12
SOLD €2500,00
LOT 1503
€2500,00 - €5000,00
Afbeeldingen van de wijd-vermaarde koopstad Amsterdam

benevens des zelfs voornaamste gebouwen en gezigten. Alle naar het leeven getekend. Receuil des edifices les plus considerables et des plus belles vues de la fameuse ville d'Amsterdam [ca. 1783].

Auction 12
SOLD €900,00
LOT 1504
€500,00 - €1000,00
Werelt-boeck. Franck. S.

Spieghel ende beeltenisse des gheheelen Aertbodems (...) in vier boecken ( te weten in Asiam, Aphricam, Europam ende Americam) ghestelt ende afghedeylt. En oock aller daer inbegrepene...

Auction 12
PASSED
LOT 1505
€1000,00 - €2000,00
Nederlandsche reizen, tot bevordering van den koophandel

na de meest afgelegene gewesten des aardkloots. Doormengd met vreemde Lotgevallen, en menigvuldige Gevaaren, die de Nederlandsche reizigers hebben doorstaan. Amsterdam/ Harlingen,...

Auction 12
SOLD €1500,00
LOT 1506
€1500,00 - €3000,00
Voyages autour du Monde entrepris par Ordre de sa Majesté Brittannique

àctuellement regnante, pour faire des Découvertes dans l'Hémisphère Austral. Exécutés successivement par le Chef d'Escadre Byron, les Capitaines Wallis, Carteret & Cooke, dans...

Auction 12
PASSED
LOT 1507
€200,00 - €400,00
[Sweden] Histoire de Gustave-Adolphe Roi de Suede

Composée sur tout ce qui a paru de plus curieux, et sur und grand nombre de Manuscrits, & principalement sur ceux de Mr. Arkenholtz, par M.D.M*** [= Eléazar de Mauvillon] (...)....

Auction 12
PASSED
LOT 1508
€350,00 - €700,00
[France] P. Merulae Cosmographiae partis II, Liber III, de Gallia

Novis additamentis praesertim quae Statum regni spectant passim aucta. Amsterdam, G. Blaeu, 1636, 467,(1) p., with 25 folding engraved maps and 8 folding letterpress tables, contemporary...

Auction 12
SOLD €500,00
LOT 1509
€450,00 - €900,00
[Germany] Petri Bertii Commentariarum rerum Germanicarum

Liber primus, qui est De Germania vetere (...). Liber secundus, qui est De Germania (...). Libert tertius, qui est De Urbibus Germaniae. Amsterdam, 1634-1635, 3 vols. in one binding,...

Auction 12
PASSED
LOT 1510
€100,00 - €200,00
[Costumes] La Géographie en Estampes

ou Moeurs et Costumes des différens Peuples de la Terre. Paris, Chez Lecerf, graveur (...) et a la Librairie d'Éducation de P.re Blanchard (...)., n.d. (ca. 1820), (II,196 p.,...

Auction 12
SOLD €250,00
LOT 1511
€250,00 - €500,00
[India] Chasses aux Indes

par. M. Castillon professeur a Sainte Barbe. Illustrées de huit superbes gravures a deux teintes par Victor Adam. Paris, Librairie d'Education, A. Courcier, n.d. (1861), 46,(1)...

Auction 12
PASSED
LOT 1512
€300,00 - €600,00
Tableau de l'Univers en général, et de la France en particulier

Où se trouvent la description de chaque pays, leur religion, leur gouvernement, leur commerce, leurs procuctions, leurs monnoies évaluées à celles de France, & les routes qui conduisent...

Auction 12
PASSED
LOT 1513
€750,00 - €1500,00
[Italy] Voyage d'un François en Italie: fait dans les années 1765 & 1766

[by Joseph Jérôme Le François De La Lande. Atlas, (Paris, widow Desaint, 1769), with folding engraved map of Italy and 1 other double-paged map, 12 double-paged engraved city plans...

Auction 12
SOLD €200,00
LOT 1514
€200,00 - €400,00
Tegenwoordige Staat der vereenigde Nederlanden. First Vol./Second Vol.

vervattende eene algemeene beschryving des lands (...)/ vervattende eene beschryving der Generaliteits Landen, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats...

Auction 12
PASSED
LOT 1515
€200,00 - €400,00
Collection de vûës & Monumens des Sept Provinces Unies

en 300 planches dessinées & gravées par Abraham Rademaker d'Amsterdam, & mises au jour par Salomon Gautier. Avec leur description en Hollandois, en Anglois, & en François. Amsterdam,...

Auction 12
PASSED
LOT 1516
€350,00 - €700,00
[Belgium] Plans et journaux des sieges de la dernière guerre de Flandres

rassemblés par deux capitaines etrangers au service de France [Funck & D'Illens]. Strasbourg, Melchior Pauschinger, 1750, (8),113,(1) p., with folding engraved overview map of...

Auction 12
PASSED
LOT 1517
€800,00 - €1600,00
[Germany wallchart] Atlas Topographique et Militaire

qui comprend le Royaume de Boheme, les Marquisats de Moravie, et de Lusace, le Duché de Silésie, la Haute et Basse Saxe, les frontieres du Haut Rhin et de Westphalie, et les cartes...

Auction 12
SOLD €200,00
LOT 1518
€150,00 - €300,00
[Brabant] Brabandts recht dat is generale Costumen

vanden lande ende Hertoghdomme van Brabandt midtsgaders van het Hertoghdom van Limborgh stede ende lande van Mechelen (..) Jan Baptiste Christyn, Antwerpen, Michiel Knobbaert,...

Auction 12
SOLD €500,00
LOT 1519
€350,00 - €600,00
[Breda] Beschryving der Stadt en Lande van Breda

Behelzende de oudheid van het graafschap Stryen (..) mitsgaders de opkomst en eerste beginselen der Stadt Breda (..) alsmede een nauwkeurige en beknopte beschryving van het Landt...

Auction 12
SOLD €440,00
LOT 1520
€200,00 - €400,00
De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde

Vol. 1, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Amsterdam, J.H. Laarman, 1839-1850, 7 vols. in 9 bindings, with (folding) steel-engraved maps (incl. a world map and maps of continents), countless...

Auction 12
SOLD €460,00
LOT 1521
€200,00 - €400,00
Hoorns Vermakelyke Buiten Singels, Plantagiën, Laanen en aangenaame Wandelplaatsen

naauwkeurig beschouwd en in Dichtmaat beschreeven. Second, Amsterdam, Hermanus de Wit, 1762. (24),122 pp. With 5 copper engravings (3 of which folding) by C. Pronk. 4to, calf leather with gilt back.

Auction 12
SOLD €65,00
LOT 1522
€60,00 - €120,00
[Netherlands] Hugonis Grotii Annales et Historiae de Rebus Belgicis

Amsterdam, J. Blaeu, 1658, (16),812,(32) p., contemporary overlapping parchment, 12mo.

Auction 12
SOLD €70,00
LOT 1523
€70,00 - €140,00
[Nederlanden] Batavische Arcadia

Waer in: Onder 't Loof-werck van Liefkooserye, gehandelt werdt, Van den oorspronck van 't Oudt-Batavien, Vryheydt der voorige en volgende Bataviers, Vrye Zee, Zee-vonden, Vinders...

Auction 12
SOLD €140,00
LOT 1524
€100,00 - €200,00
Suriname

De Binnenlanden van het District Nickerie. Lotgevallen en algemeene uitkomsten van eene Expeditie door het westelijke deel der Kolonie Suriname in Sept. en Oct. van het jaar 1900....

Auction 12
PASSED
LOT 1525
€125,00 - €250,00
[Leiden]

Algemeene rekening wegens de ramp van Leyden, 12 januarij 1807. Ontwikkeld in vier en zeventig staten, en voorafgegaan van eene memorie van toelichting, vergezeld van dire en twintig...

Auction 12
SOLD €65,00
LOT 1526
€60,00 - €120,00
[Rhine] Das Rheinbuch/ Landschaft, Geschichte, Sage, Volksleben

Von Wolfgang Müller von Königswinter. Brussel, C. Muquardt, (ca. 1855), (2),VI,(2),341,(1),8 p., with 8 hand-coloured and tinted lithographic plates highlighted with gum (and sometimes...

Auction 12
SOLD €120,00
LOT 1527
€70,00 - €140,00
[Kazachstan] The Shores of Lake Aral

Major Wood, London, Smith, Elder & Co, 1876. xxvii, 352 pp. Small 4to. Cloth. With map of West Turkestan and adjoing countries inserted in back. 40.5 x 54 cm.

Auction 12
SOLD €200,00
LOT 1528
€200,00 - €400,00
[Friesland] P. Winsemi (...) Historiarum ab excessu Caroli V. Caesaris

Sive Rerum sub Philippo II. per Frisiam gestarum, ab Anno M.D.LV. usque ad annum M.D.LXXXI. assertae Libertatis. Libri Septem. Leeuwarden, C. Fontanus, 1646, 3 vols. in one binding,...

Auction 12
PASSED
LOT 1529
€900,00 - €1800,00
Verzameling gegraveerde gezichten

I. Gesichten aan den Rhijnstroom. II. Het Loo en andere Vorstelijke Huijsen. III. Gesichten van 's Gravenhaghe. IV. Gesichten van Amsteldam. Amsterdam, P. Schenk, n.d. (ca. 1700),...

Auction 12
PASSED
LOT 1530
€400,00 - €600,00
Medalische Historie der Republyk van Holland

In 't Fransch beschreven door den Heer Bizot en uit die taal in 't Nederduitsch gebracht (...), Amsterdam, Pieter Mortier, 1690.

Auction 12
SOLD €170,00
LOT 1531
€50,00 - €100,00
[North Holland] Atlas van Noord-Holland in veertien Kaarten

door P.H. Witkamp. Uitgegeven door de Gewestelijke Vereeniging Noord-Holland van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap. Amsterdam, C.L. Brinkman, (1861), with 13 engraved maps...

Auction 12
SOLD €140,00
LOT 1532
€70,00 - €120,00
Het leven van Willem de I

Prins van Oranje, Graef van Nassau, Stadhouder en Capitein Generael van Holland, Zeeland, Utrecht, en Vriesland, enz. enz. Geschreven door **** . Leyden, Samuel Luchtmans, Middelburg,...

Auction 12
SOLD €80,00
LOT 1533
€70,00 - €120,00
Deductie ofte Declaratie van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt

Behelsende een waerachtich ende grondich bericht van de fondamenten der regieringe vande vrije Vereenichde Nederlanden (...) Ingestelt ende dienende tot justificatie van 't verleenen...

Auction 12
SOLD €85,00
LOT 1534
€70,00 - €140,00
[South America] Beschrijving der Nieuwe Staten van Amerika

Voorafgegaan door een algemeen overzigt der nieuwste en belangrijkste aardrijkskundige nasporingen. Naar het Hoogduitsch van J.G. Sommer. In twee deelen. [2 vols. in 1 binding]....

Auction 12
SOLD €120,00
LOT 1535
€80,00 - €150,00
Twaalf gezigten op de Voornaamste gebouwen en beplantingen der stad Leeuwarden

in den tegenwoordigen tijd. Naar de natuur geteekend door Iz. Reynders, met eene korte beschrijving voorzien door W. Eekhoff. Leeuwarden, W. Eekhoff, 1849. 48 pp. 4to, oblong,...

Auction 12
SOLD €150,00
LOT 1536
€150,00 - €300,00
Hedendaagsche historie, of Tegenwoordige staat van Frankryk vol. I and II

Isaak Tirion, Amsterdam, 1756-57. (6), 670, 8; (10), 642,(30) pp. 4to in half leather. Good set, complete, with all maps and prints. Vol. 1 with 3 folding maps, portrait Louis...

Auction 12
SOLD €420,00
LOT 1537
€100,00 - €200,00
[Friesland manuscript] Resolutien de anno 1659 - Copia Resolutien de anno 1668

voor de Here Gerhardus Adius (7x)/ Egbert van Baerdt (3x), 10 vols. in 2 bindings, 1659-1668 (from 1663 with registers), ca. 1100 pages, contemporary uniform parchment with ribbons,...

Auction 12
SOLD €300,00
LOT 1538
€300,00 - €600,00
[Friesland manuscript] Register der Resolutien

van consideratie, genomen bij de Ed. Mog. Heeren Staten van Frielslant te samen gestelt na de ordre van het A:B:C. Handwritten index in alphabetical order, ca. 500 pages (incl....

Auction 12
PASSED
LOT 1539
€500,00 - €1000,00
[Friesland manuscript] Register der Resolutien

der Ed: Mog: Heeren staten van Frieslant genomen, beginnende met den jare 1583 en eindigende Ao. 1712, 't samen gestelt na de ordre van 't A.B.C. Handwritten index, paginated per...

Auction 12
PASSED
LOT 1540
€150,00 - €300,00
[Netherlands manuscript] Acten, memorien, en resolutien

Resolutien van de Hoog. Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, genomen in (...) 1751/1752. Handwritten daily meeting documents, total ca. 1600 pages, 2 years...

Auction 12
SOLD €110,00
LOT 1541
€80,00 - €160,00
Histoire de Russie et des principales nations

de l'Empire Russe par Pierre-Charles Levesque, quatrieme édition, [8 vols.] revue et augmentée d'une Vie inédite de Catherine II. (...) par Mm. Malte-Brun et Depping. Paris, Fournier, Ferra, 1812.

Auction 12
SOLD €300,00
LOT 1542
€300,00 - €600,00
Carte Nouvelle du Duché de Brabant et partie de la Hollande

Dressée sur les Meilleurs Cartes Levées dans dans les Pays (...) par (...) G. Dheulland, n.d. (1747), engraved overview map flanked by title and index and 24 submaps, all folding...

Auction 12
SOLD €120,00
LOT 1543
€120,00 - €250,00
[Russia] La religion ancienne et moderne

des Moscovites. Enrichie des figures. Cologne [=Amsterdam], Pierre Marteau. 1698.

Auction 12
SOLD €150,00
LOT 1544
€100,00 - €200,00
[Russia] Histoire de Moscovie

Contenant L'Abregé chronologique des Czars ou Empereurs, qui y ont regné jusqu'a present. Et la relation de ce que Pierre Alexeowitz a present regnant, a fait de plus remarquable...

Auction 12
SOLD €100,00
LOT 1545
€100,00 - €200,00
[Russia]

Empériale, Envoyé par L'Empereur Leopold Au Czar Alexis Mihalowics Grand Duc de Moscovie‎. [Augustin Mayer, Freiherr von Mayerberg]. Leide. Friderik Harring 1688.

Auction 12
SOLD €900,00
LOT 1546
€900,00 - €1800,00
[Ophemert archive]

"Contra-doopboek ten vervolge van een op de secretarie dezer gemeente berustende, hetwelk eindigt met Willemijntje (...) geboren den 17 Mei en gedoopt den 2 Junij 1811. De hierin...

Auction 12
SOLD €200,00
LOT 1547
€200,00 - €400,00
[Freiburg manuscript]

de la Ville & République et Canton de Frybourg. Manuscript in well-readable hand, ca. 170, 184,27 ("prologue, ordonnances van de burgemeester),(6),(26 index) double-sided pages,...

Auction 12
SOLD €260,00
LOT 1548
€150,00 - €250,00
[Deventer] Gerhardi Dumbar, Reipublicae Daventriensi ab actis

Analectica, seu vetera aliquot scripta inedita, ab ipso publici juris facta [complete in 3 vols.]. Daventriae, apud Johannem van Wyk, 1719-1721 and 1722.

Auction 12
SOLD €80,00
LOT 1549
€80,00 - €150,00
[Law] [Harderwijk edition] D. Frederici a Sande I.C.

Ducatus Gelriae, & Comitatus Zutphaniae quondam consiliarii X fiscii patroni Commentarius in Gelriae & Zutphaniae consuetudines feudales cum coll. iurium & consuetudinum, quae...

Auction 12
SOLD €170,00
LOT 1550
€100,00 - €200,00
[Utrecht] Album

De stad Utrecht. bevattende afbeeldingen harer voornaamste Gebouwen en Gezigtspunten met historische bijschriften door Dr. WAP., Utrecht, J.G. Broese, 1859-1860. 25 lithographies...

Auction 12
SOLD €600,00
LOT 1551
€600,00 - €1200,00
[Berlin] Panorama der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896

No place, Verlag von Oscar Michaelis, (1896) (printed by S. Schollaender, Breslau), colour-lithographic diorama interior ("peepshow") consisting of 6 sections of 15.3 x 12 cm.,...

Auction 12
SOLD €60,00
LOT 1552
€75,00 - €125,00
Les Six Voyages de Jean Baptiste Tavernier

(..) Qu'il a fait en Turquei, en perse, et aux indes. Seconde partie, Paris, mdccxii. (8), 616 pp. 8vo, leather binding. With 27 tables and figures + Tome III, Recueil de plusieurs...

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: