Beheer

LOT 1439
SOLD €1200,00

Nieuwe Reisverhalen. Compleet in 24 delen.

Een tijdschrift, bevattende eene keur uit de nieuwste, met bijzondere goedkeuring vereerde, meest belangrijke en onderhoudende reisbeschrijvingen, voor lezers van allerlei aard, uit onderscheidene talen bijééngebragt. With plates. First issue [to 24th issue]. Amsterdam, Wed. G.A. Diederichs en Zoon [and De Gebroeders Diederichs], 1820 - 1826.

8vo., 24 vols., cartonnized and uniform in editor's bindins with title on spine and front casing and contents on back casing. Complete. Every vol. with very finely engraved plate by W.H. Hoogkamer of various far-flung places. Cartonnzied bindings with wear, as is common. Waterstained in places. The travel reports are translations from, e.g., English: "Reis uit het Engelse Leger door Indië en Egypte, naar Engeland gedaan in de jaren 1817 en 1818" by Lt. Col. Fitzclarence, Adj. of the G.G. of the East Indies, Marquis Hastings or: "Overzigt der jongste Keizerlijke Russische ontdekkingsreis naar de Zuidpool door den Hoogleeraar Simonoff", transl. from Russian, etc. Every vol. has at least 3 longer reports, letters with travel reports and, in the later vols., a feature called: "Verscheidenheden met betrekking tot de jongste kennis van landen en volken." Rare in its completeness. The R.L. in The Hague owns 22 out of 24 vols..

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: