Beheer

LOT 1546
SOLD €900,00

[Ophemert archive]

"Contra-doopboek ten vervolge van een op de secretarie dezer gemeente berustende, hetwelk eindigt met Willemijntje (...) geboren den 17 Mei en gedoopt den 2 Junij 1811. De hierin gedane aanvulling (...) heeft plaats gehad inde maand September des jaars 1835 [signed:] W. Willemsen." Manuscript, ca. 260 pages, beginning with a baptism on 2 June 1811 and finishing with a baptism on 4 September 1910, black cloth, folio.

With: "Notulen van de Bestuurs- en Algemeene Verg. der Vereeniging voor In en uitwendige Zending, te Ophemert en Zennewijnen." Manuscript, ca. 220 pages, with minutes dated 25 August 1864 to 12 November 1953, bound in 19th century half leather, small 4to (top hinge broken). And with 7 similar manuscripts concerning Ophemert (and Zennewijnen), including "Register der Lidmaten van de Nederlandsche Hervormde Gemeente te Ophemert en Zennewijnen (1878-1939); "Afschriften van Brieven" (1936-1952); minutes of the meetings of the Coöperatieve Boerenleenbank in Ophemert (1915-1929) and "Gemeente Ophemert. Secretarie-register houdende aanteekening van de uitgaven gedaan op de verschillende posten der gemeentebegrooting over het dienstjaar 1918". (total 9)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: