Beheer

LOT 909
SOLD €280,00

Damian Hessel en zijne roofgezellen

Of echte berigten van eenige geveerlijke roverbenden, hunne taktiek, en hunne schuilplaatsen, met opgave der middelen om ze te vervolgen en uit te roeijen (...) door eenen regterlyken ambtenaar [= A.G.F. von Rebmann]. Naar den tweede (...) Hoogduitschen druk; waarbij nog eenige bijlagen en aanteekeningen (...) gevoegd zijn door A.G. Blussé. Met de afbeeldsels der drie beruchtste banditen. Dordrecht, A. Blussé en Zoon, 1811, 138,(1) p., frontispiece stipple engraving portrait, marbled paperboard binding.

Some waterstains, contemporary name in pen on free endpaper. With: De zaak der beleedigde gerechtigheid voldongen voor de vierschaar van het kundig en onzijdig pupliek [sic], of Mr. H. Calkoen's verdeediging der twee gevangenen Heyman Salomon Levy en Heyman Moses Levy, tegen de aanklagte van Mr. Reinier Willem Tadama (...) hen beschuldigende van het vervalschen of doen vervalschen van drie Recepissen, ter toetse gebragt door Mr. Albertus Joachim Deiman (...). Amsterdam, H. Gartman, 1801, XII,340 p., contemporary decorated paperboard binding (spine and upper hinge trifle worn and tanned, several Hebrew (?) letter marks on front cover). The story of the charges against the two Jewish brothers is described extensively in Vaderlandsche Letteroefeningen, Volume 1801, and can therefore be found in DBNL. And with 3 other, small publications, including two very rare popular editions.

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: