Beheer

900-939 Criminology: Lots 900 - 939

Auction 13
SOLD €220,00
LOT 900
€70,00 - €140,00
[Indonesia. Rare deluxe copy] Marechaussee in Atjeh

Herinneringen en ervaringen van den eersten luitenant en kapitein van het korps marechaussee van Atjeh en onderhoorigheden H.J. Schmidt van 1902 tot 1918. Described by M.H. du...

Auction 13
SOLD €160,00
LOT 901
€150,00 - €300,00
[Curaçao] Archive of 121 secret/confidential application files,

of Dutch candidates for a transfer as civil agent to Curaçao, 1930-1931. Alphabetically ordered (number 1 is Albert Aber, number 121 is Cornelis Zoeteman, therefore apparently...

Auction 13
SOLD €160,00
LOT 902
€100,00 - €150,00
[Prisons] Bezoeken in de Gevangenis,

of voorlezingen en toespraken, gehouden in den kerker. Eene bijdrage tot teregtwijzing en verbetering van gevangenen, en tot de kennis van derzelver toestand en karakter: tevens...

Auction 13
SOLD €100,00
LOT 903
€50,00 - €100,00
Omstandig en waaragtig verhaal van veele gepleegde en nooit gehoorde diefstallen:

Als voornamentlyk aan de zeer beruchte Goude Tafel (...) En een groot aantal Huisbraaken, listige en behendige ontsluiting van welgesloote Huizen en gewelfde Kelders, allerwegen...

Auction 13
SOLD €120,00
LOT 904
€50,00 - €100,00
[Military] De judicio militari (...) of onderrigt over het houden van krygs-raad

in de Guarnisoenen van den Staat der Vereenigde Nederlanden. Regtelyk gededuceert en met verscheidene Placaten, Resolutien, advysen en andere Stukken in het ligt gegeven. Door...

Auction 13
SOLD €70,00
LOT 905
€70,00 - €140,00
[Pamphlets] Advysen en sententien, ingewonnen by onpartydige regtsgeleerden,

Op en teegens de Persoonen van Catharina Kaspers en Johanna Willems, Synde moeder, en dogter, Geëxecuteert binnen de stadt Elburgh op den 6 October 1743. Over het ombrengen van...

Auction 13
SOLD €160,00
LOT 906
€70,00 - €140,00
[Sodomy] Naam-Lyst van alle persoonen, die binnen Amsterdam door beuls handen

zyn ter dood gebragt; sedert het Jaar 1693 tot 1746 ingesloten. Met een korte aanwyzing van hunne Afkomst, de Misdaden om welke zy gevonnist zyn, en de wyze hoe zy hunnen Executie...

Auction 13
SOLD €70,00
LOT 907
€70,00 - €140,00
[Prisons] Composite of 21 printed official publications and 2 manuscripts,

1814-1830, with handwritten index (2 p.) and many additional blank pages, with parchment thumb index, contemporary gilt half sheep leather.

Auction 13
SOLD €90,00
LOT 908
€70,00 - €140,00
[Corporal punishment] Regtsgeleerde verhandelingen over lyfstraffelyke misdaaden

door een voornaam regtsgeleerde (= Johan Jacob van Hasselt or Johan van Alphen). Amsterdam, H. Gartman, 1781, XVI,254 p., contemporary marbled cover.

Auction 13
SOLD €280,00
LOT 909
€70,00 - €140,00
Damian Hessel en zijne roofgezellen

Of echte berigten van eenige geveerlijke roverbenden, hunne taktiek, en hunne schuilplaatsen, met opgave der middelen om ze te vervolgen en uit te roeijen (...) door eenen regterlyken...

Auction 13
SOLD €70,00
LOT 910
€50,00 - €100,00
[Corporal punishment] De wegen der misdaad

Tafereelen uit de Lijfstraffelijke Regtspleging. Rotterdam, H. Nijgh, 1858, (4),283,(1 content) p., with tinted litho, modern half morocco.

Auction 13
PASSED
LOT 912
€100,00 - €200,00
[Press photos train attack Biatorbágy] Series of 6 press photos,

each 18 x 24 cm., and with stamp of "Magyar Fil Iroda" (Budapest) on reverse, made shortly after 13 September 1931.

Auction 13
SOLD €50,00
LOT 913
€50,00 - €100,00
[Amsterdam] Extra Tijding. Zelfmoord in de Tuinstraat

Placard (?), 28 x 23 cm., with letterpress text, later dated in pencil "1/12 1907" and with name "E. vd Linden" (folds and small tears).

Auction 13
SOLD €340,00
LOT 914
€100,00 - €200,00
[Extremely rare war publications] A. Opsporingsregister

(uitgezonderd signaleeringen betreffende het grensverkeer). Uitgegeven door de recherchecentrale, IIIe directie, ingevolge bekendmaking A.P. No. 1-14 DD. 18 februari 1943. 1st...

Auction 13
SOLD €70,00
LOT 915
€70,00 - €140,00
[Criminal anthropology and identification techniques] Eenige Schedelmaten

van Recruten, Moordenaars, Paranoiisten, Epileptici en Imbecillen, onderling vergeleken. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Geneeskunde (.,..) door P.H.J....

Auction 13
PASSED
LOT 916
€50,00 - €100,00
[Prisons] Histoire des bagnes depuis leur création jusqu'a nos jours

Par Pierre Zaccone. Illustrée de plus de 150 gravures. Paris, Gennequin Fils, n.d. (ca. 1875), 2 vols. in one binding, (2),560; (2),464 p., with many wood-engraved illustrations,...

Auction 13
SOLD €150,00
LOT 917
€150,00 - €300,00
[Autopsy mass grave Waalsdorp J.P.L. Hulst] Series of 11 b/w photos,

each 9 x 14 cm., 9x signed on the reverse Foto G.L. 't Hart, ca. 1945.

Auction 13
SOLD €160,00
LOT 918
€150,00 - €300,00
[Prisons. Veenhuizen] De Vriend des Vaderlands

Een tijdschrift, toegewijd aan den roem en de welvaart van Nederland en in het bijzonder aan de hulpbehoeftigen in hetzelve. (Uitgegeven van wege de permanente kommissie der Maatschappij...

Auction 13
PASSED
LOT 919
€70,00 - €140,00
[Law] Reglement voor de rechtbank van crimineele en civile justitie der stad Leyden

Leyden, Herdingh and Du Mortier, 1803, 40 p., contemporary paperboard (small defects; rare).

Auction 13
PASSED
LOT 920
€70,00 - €140,00
Bezirkshauptmannschaft Judenburg. Composite with ca. 400 official announcements,

all addressed "An die Ortsgemeinden", dated 1853 and signed in letterpress by Carl Hann, Bezirkshauptmann, contemporary blue paperboard (small defects).

Auction 13
SOLD €95,00
LOT 921
€70,00 - €140,00
[Morals] Maria Monk, de Zwarte Non - and 11 others

Verhaal van haar lijden en ontmaskering van de zedeloosheid, uitspattingen en misdaden van het kloosterleven, wier ooggetuige en slachtoffer zij gedurende haar verblijf als novice...

Auction 13
SOLD €60,00
LOT 922
€100,00 - €200,00
[Prisons] Lot with 14 19th century publications on the Dutch prison system,

each in original printed cover or half cloth with original boards, each 8vo (library labels on front).

Auction 13
PASSED
LOT 923
€70,00 - €140,00
[Prisons] Gedetineerden onder dak

Geschiedenis van het Gevangeniswezen in Nederland van 1795 af, bezien van zijn behuizing. Dissertation (...) by M.A. Petersen. Leiden, 1978, 1032 p., illustrations, original cloth, 4to.

Auction 13
SOLD €80,00
LOT 924
€50,00 - €100,00
[Individual cases] Uitvoerig verhaal van den moord van mevr. van der Kouwen

en haar dienstbode Helena Beelo, en van het daarop gevolgde rechtsgeding tegen H.J. Jut en Christina Goedvolk. Met alle officieele stukken en pleidooien op deze zaak betrekking...

Auction 13
SOLD €110,00
LOT 925
€70,00 - €140,00
[Individual cases] Bijdragen tot de geschiedenis van Kaspar Hauser

Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1834, (4),IV,44 p., original printed cover (sm. defects).

Auction 13
SOLD €150,00
LOT 926
€50,00 - €100,00
Moord in een missie-huis St. Joan te Soesterberg?

En wat gebeurde er in de St. Antoniaschool Haarl. Houttuinen Amsterdam? (By B. Bon-Tunteler). No place, publisher or year (1932), 48 p., contemporary cloth, small 8vo.

Auction 13
PASSED
LOT 927
€70,00 - €140,00
De criminaliteit van Oss by Dr. W.H. Nagel

Den Haag, P.A. Daamen, 1949, 427 p., illustrations, original gilt lettered cloth, large 8vo.

Auction 13
SOLD €70,00
LOT 928
€70,00 - €140,00
Regtsgeding, gevoerd door het Provinciaal Geregtshof van Zuid-Holland,

tusschen J.D. Kruseman, Apellant, en D. Verbeek, Geïntimeerde, medegedeeld door Mr. B.D. Bosscher, Jr. Advocaat, te Amsterdam. (Buiten den Handel). Amsterdam, M. Coster, Jz., 1852,...

Auction 13
PASSED
LOT 929
€150,00 - €300,00
Nederlandtsche practycqve van verscheyden daghelijcksche soo civile

als criminele questien. Gecolligeert bij Bernard van Zutphen Advocaet voor den Ed. Hove Provinciael van Utrecht. Den derden druk. Verbetert ende voor een dardepart Vermeerdert....

Auction 13
SOLD €85,00
LOT 930
€70,00 - €140,00
[Alcohol abuse] Lot with ca. 45 mostly German publications,

all concerning alcoholism, ca. 1900-1930, all except one in original covers (covers here and there defect).

Auction 13
PASSED
LOT 931
€50,00 - €100,00
[Law] Gerechtelijke statistiek van het koningrijk/ koninkrijk der Nederlanden

1881, 1883 and 1885. Den Haag, no publisher (Landsdrukkerij), 1882, 1884 and 1886, 3 vols., with numerous (folding) charts, original uniform gilt cloth, 4to (ex-library copies).

Auction 13
PASSED
LOT 932
€70,00 - €140,00
[Police] Algemeen politie-blad van het koningrijk der Nederlanden

Negentiende - Vier en twintigste jaargang. Den Haag, Algemeene Landsdrukkerij, 1870-1875, 6 vols., contemporary uniform half calf leather, gilt spine with blue title shields, small...

Auction 13
SOLD €70,00
LOT 934
€70,00 - €140,00
[Prisons] Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen

Verslag der tweede algemeene vergadering - Annual report for 1934 (interrupted series). No place (Amsterdam), 1826-1934, 78 volumes (incl. several doubles), various (partly uniform) bindings.

Auction 13
SOLD €50,00
LOT 935
€50,00 - €100,00
[Prisons] Maandschrift voor het gevangeniswezen. Vol. 1-21 [= all]

Den Haag, Centraal Opleidingsinstituut van het Gevangeniswezen, 1949-1970, vols. 1-12 uniform binding in 12 original gilt lettered bindings (spines vols. 3-6 fading), vols. 13-21...

Auction 13
SOLD €70,00
LOT 936
€70,00 - €140,00
Maandblad voor Berechting en Reclasseering (van Volwassen en Kinderen)

Mr. N. Muller, editor-in-chief. Vol. 1-18, 20-25 and 32. Eibergen, H. Heinen, 1922-1953, in single issues as published (except for part of vol. 16 and vol. 32), original (uniform)...

Auction 13
SOLD €130,00
LOT 938
€70,00 - €140,00
De Nederlandsche Politie. 2nd vol. - 3rd vol. no. 1

Ed. A.P.F. Poeltuin (et al.). Officieel orgaan van den Kameraadschapsbond der Nederlandsche Politie. (The Hague), KNP, January 1944 - January 1945, 19 vols. in one binding, consecutive...

Auction 13
PASSED
LOT 939
€70,00 - €140,00
[Prisons] Tarief van arbeidsloonen voor de gevangenen en voor de verpleegden

in de rijkswerkinrichting te Hoorn (...). N.pl., publisher or date (Doetinchem, Snelpersdrukkerij "De Kruisberg", 1890), 3 vols. in 1 binding numbered "No. 1"- "No. 3", (2),24;...

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: