LOT 902
SOLD €160,00

[Prisons] Bezoeken in de Gevangenis,

of voorlezingen en toespraken, gehouden in den kerker. Eene bijdrage tot teregtwijzing en verbetering van gevangenen, en tot de kennis van derzelver toestand en karakter: tevens bevattende eenige merkwaardige bijzonderheden en karaktertrekken uit het leven van gevangenen en uit de gevangenis ontslagenen. By W.H. Suringar (...). Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1839, XIV,346,(1) p., contemporary gilt morocco, all edges gilt.

Waterstained in bottom corner, else a very good, finely bound dedicated copy. With author's dedication in pen on first blank page: "Hoog Wel Geb. Vrouwe Huidecoper van Maarseveen Hoogachting [signed:] W.H. Surigar." The author was co-founder of the Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen en vernieuwer van het Nederlandse gevangeniswezen. The book presented here was an early initiative towards the probation system later used in the Netherlands: "Uitgegeven ten voordeele van zoodanige ontslagenen, van welke het gebleken is, dat zij aanmoediging en ondersteuning verdienen." (title page). With: Eenzame opsluiting van gevangenen. Door Wittebol, directeur van het cellulaire huis van arrest en justitie te Amsterdam. (Reprint from the Morgenster). Arnhem, G.W. van der Wiel, n.d. (ca. 1854), 75,(1) p., contemporary gilt morocco, all edges gilt (minor defects). Rare, only two copies in Picarta. With unsigned dedication in pen on first blank page: "Den Heere Staatsraad, Commisaris des Konings in Noord Holland, President der Commissien van administratie over de gevangenissen, aldaar."

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: