Beheer

LOT 1710
SOLD €50,00

[Socialism and communism] Collection of ca. 30 mostly ephemeral publications,

nearly all in Dutch and published ca. 1900-1910, partly on the strikes of 1903, all in original wrapper (staples removed from spines), various sizes.

Including: 1. Na twintig jaar. Overzicht van de Strijdwijze der Socialisten zooals die door "recht voor Allen" is voorgestaan en verdedigd gedurende haar twintig-jarig bestaan 1879-1899 (Amst., 1899, spine damaged); 2. Socialistische Liederenbundel. 50 der meest bekende strijd- en propaganda-liederen (Rott., 1908, probably the first issue in the series, very rare); 3. Geoorloofde contractbreuk? Een woord naar aanleiding der spoorwegstakingen. By J. van Woensel Kooy (Haarlem, 1903, wrapper loose and frayed); 4. De leugens van het verraad-rapport (Amst., 1903); 5. W.H. Vliegen. Op voor 't staatspensioen! Een pleidooi voor staatspensioneering. By W.H. Vliegen (Amsterdam, 1909); 6. Directe actie! Zelf doen! By C. Cornelissen (Amersf., 1904); 7. Het complot ontmaskerd of de taktiek der sociaal-demokraten. By H. Kolthek (Amst., 1903); 8. Een volksverrader (Mr. P.J. Troelstra), by A.M. Reens (Amst., ca. 1905); 9. Brood en vrijheid voor allen! (The Hague, 1892, wrapper loose); 10. Verslagen maar niet overwonnen. Een woord aan alle arbeiders door Ego (Rott., 1903, not in PiCarta).

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: