Beheer

LOT 1711
SOLD €220,00

[Socialism and communism] Collection of more than 60 ephemeral publications,

mostly published during the interbellum, nearly all in Dutch, all in original wrapper (staples removed from spines), various sizes (here and there with library stamps and other small defects).

Diverse lot also containing several other pre-war movements (e.g. Rein Leven Beweging and Felix Ortt, 5x). Including: 1. Links Front. Orgaan van de Arbeiders Theaterbond Holland. Red. Joris Ivens e.a. No. 1, 2, 4 & 5 (Amst., 1934, illustrations, orig. (uniform) wrapper. No other publications thus nearly complete); 2. Enkele concrete richtlijnen voor den socialen en economischen opbouw. By A.M. Groot (Purmerend, 1940, with library stamps); 3. Neem dit mee! Lees het en overdenk het!! Aangeboden door de Productieve associatie "De Pionier" Groningen (no place, ca. 1930); 4. Onthullingen omtrent het doel en streven der sociaal-democratie. Een waarschuwend woord door A.W. IJzerman (Amst., ca. 1925); 5. Het Konflikt in de Twentsche Textielindustrie door Insider (Amst., ca. 1924); 6. 25 Jaren van Strijd 1900-1925. Gedenkboekje (...) door P. Hiemstra (Utr., Ned. Bond van Arbeiders in het landbouw-, tuin-, en zuivelbedrijf, 1925); 7. Daarom zijn wij Bellamiaan! Bundeling van enkele pakkende en sterk overtuigende hoofdstukken uit Edward Bellamy's Werken. Bewerking van H.N. (The Hague, 1947); 8. Vive le gueux. Strijdblad voor de jonge generatie. Eerste Jaargang nummer 1 (Ghent, 1947); 9. Neo-malthusianisme. Wat is er tegen? (Utr., 1938); 10. Meigave voor het Nederlandsche proletariaat. Verzen van Dirk Troelstra (Amst., 1922).

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: