Beheer

LOT 108
SOLD €100,00

[Mathematics. P.J. Prinsen] Collection of 18 publications,

ca. 1800-1848, mostly in original or contemporary wrapper, incl. 8 titles by P.J. Prinsen, parts of publications in multiple volumes and multiple editions of the same work, partly with expected defects for this type of working copies (defects not mentioned individually below).

Contains e.g.: (1) Eerste beginselen van de Arithmetica of rekenkunst, ten gebruike der schoolen (...). By Arnoldus Bastiaan Strabbe. Amsterdam, J.B. Elwe, n.d. (ca. 1800, the first part in second edition), 4 parts in one volume, total ca. 500 p., with many letterpress examples in the text, contemporary cardboard; (2) Allereerste gronden der cijferkunst (...) bevattende de verklaring van het tientallige stelsel van tellen, het betoog der vier grondregels, de behandeling der gewone en tiendelige breuken; en bijzonderlijk de opgave en de verklaring van het nieuw ingevoerde stelsel van maten en gewigten (...). Opgesteld, ten gebruike der scholen en kollegien, door Jacob de Gelder (...) Derde druk (...). The Hague/ Amsterdam, Gebroeders van Cleef, 1824-1825, two parts in one volume, XXIV,176,(2); XII,228 p., with many letterpress examples in the text, contemporary half leather, gilt back with morocco letterpiece; (3) Rekenkunst, voornamelijk ten gebruike bij het openbare onderwijs. Door F.J.B. Weys, professor der wiskunde bij het Koninklijk Athenaeum van Maastricht. Maastricht, G.A. Gulikers en de Gebroeders Ploem, 1840, (6),XXI,(1),244,(2) p., with many letterpress examples in the text, contemporary half leather (on inside back board a contemporary label of "Librairie Catholique de Verhoeven frères à Bois-le-Duc") (total 18).

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: