Beheer

LOT 807
SOLD €170,00

Early sea voyages

1. De alder-eerste Scheeps-Togten der Portugysen, ter ontdekking van vreemde Landen uytgesonden in het jaar 1419, en vervolgens, beginnende met het vinden van de Caap Non en Bojador, tot de Caap de Bon Esperance (...) beschreven door Joan de Barros. Leyden, Pieter van der Aa, 1706. Small 8vo, new marbled paper wrapper. Complete with a map of Africa and 7 prints, all folding and in copper engraving. 2. Eerste Scheeps-Togt van Vasco da Gamma, tot ontdekking van de Indien, in het jaar 1497 (...) door Joan de Barros. Idem. Complete with 2 folding engravings. 3. Twee ongelukkige Scheeps-Togten na Oost-Indien van Jorge de Mello, 1507 en Jorge d'Aguiar, 1508. Joan de Barros. Idem. Complete with 3 folding engravings.

4. Bloedige Scheeps-Togt van den Maarschalk Don Fernando Coutinho na Oost-Indien. 1509. Complete with folding print. 5. Twee bysondere Scheeps-Tigten na Oost-Indien van Gonsalo de Sequeira, 1510 & Garcia de Noronha, 1511. Joan de Barros. Idem. Complete with 2 folding prints. 6. Seer aanmerkelyke Reys-Beschryvingen van Johan du Plan Carpin en Br. Ascelin (...) na Tartaryen, en andere Oostersche Volkeren. (Trsl.) Salomon Bor. Idem. Complete with 4 folding engravings. Sold w.a.f. (total 6)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: