Beheer

LOT 808
SOLD €160,00

Early (sea) voyages

Sonderlinge Reysen van Joseph den geboornen Indiaan, bevattende een aanmerklyke beschrijving der Landen, Steeden en Inwooners van Caranganor, Calicuth, Cambaja, Narsinga enz Door de Portugeezen uyt sijnen mond opgetekend, anno 1501. Leyden, Pieter vander Aa, 1706. Folio, new cased and marbled wrapper, title with large vignette by Jan Goeree, 8 leaves with 16 numbered columns + register and a print in copper engraving in the text.

With: 4 (sea) voyages, small 8vo, all by Van Der Aa in 1706 and 1707: Held-Dadige Scheeps-Togt van Alfonso d'Albuquerque na de Roode-Zee, in het jaar 1506 (...) Joan de Barros. Leyden, Pieter van der Aa, 1706. Complete with 2 maps and 16 prints, all folding and in copper engraving + Gedenk-waardige aanteekeningen, gehouden door den Eerwaarden Vader Hieronymus Lobo op sijn Voyagie. Gedaan in het jaar 1636. Idem, 1707. Folding print, title in facsimile, waterstaining + Naauwkeurige aanteekeningen van den Eerwaarden Vader Manuel d'Almeida, wegens Opper-Ethiopien (...) getrokken uyt het Portugiische handschrift van den Eerwaarde Vader Balthasar Tellez (...) Idem, 1707. First and last leaf edges with restorations. Lacks last register leaf. Sold w.a.f. (total 5)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: