Beheer

LOT 677
PASSED

Friesland

Levensschetsen van merkwaardige, meest Vriesche mannen en vrouwen; uitgegeven door het departement Leeuwarden der maatschappij: tot nut van 't algemeen in twee stukjes. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1830. 112(2), 108 pp. + Wenken voor het bouwen en inrichten van Boerderijen. Friesche Maatschapij van Landbouw, 1926. 40 pp. + De Gritenij Dantumaiel. fen Dr. J. Botke. Fryske Bibleteek XXV, J. Kamminga, Dokkum, 1932. 336 pp. Bound in cloth + Dr. Eeltje Halbertsma als Dichter. Een gedenkschrift op zijn honderdjarigen Geboortedag, den 8 Ocotober 1897, feestelijk herdacht te Grouw en elders, J. Hepkema. 60 pp. Stamp bookstore on front - and 10 more.

(total 14)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: