Beheer

650-686 Topography Netherlands: Lots 650 - 686

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 650
€70,00 - €140,00
[Leiden. Gunpowder explosion] Set of 4 engraved scenes,

all signed "Vinkeles & Vrijdag sculp." in print, after Vinkeles (2x), Pieneman and B. van den Broeck, all 17.5 x 22.5 cm., all in mount (folds as published, minor other defects).

Auction 19
PASSED
LOT 651
€70,00 - €140,00
[Maastricht] "Obsidio et expugnatio Traiecti ad Mosam".

"(...) Frederici Henrici (...) Principis MDCXXXII". Handcoloured, engraved map of Maastricht and surrounding area, no address, c. 1632, 41 x 52.5 cm., from: Blaeu, Theatr. orb....

Auction 19
SOLD €85,00
LOT 652
€60,00 - €90,00
[Friesland. Franeker] Korte historie en beschrijving van Franeker,

beginnende met den jaare 1192 en eindigende in het jaar 1785 (...). Door D.P. Z[ijlstra]. Franeker, D. v.d. Sluis & D. Romar, 1785, (2) IV,108,(14) p., contemporary cardboard (spine...

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 653
€70,00 - €140,00
[Middelburg] Bijdrage tot de kennis der geschiedenis van het ontstaan

en den verderen aanwas der stad Middelburg, in den stroom der Arne; door J. Ehrlich. Middelburg, Van Benthem & Jutting, 1848 (gedrukt voor Rekening van den Schrijver), (12),59...

Auction 19
SOLD €260,00
LOT 654
€100,00 - €200,00
[Scheveningen] Three rare titles: (1) Description de l'etablissement de bains de mer

à Scheveningue, et Rapport sur la saison de 1828; avec quelques remarques génerales sur l'utilité des bains de mer par J.F. D'Aumerie. Docteur en medecine, medecin des bains de...

Auction 19
SOLD €160,00
LOT 655
€100,00 - €200,00
[Tourist guides, travel guides, pocket atlases, hiking map] Eleven (rare) items:

(1) Zak-Atlas van Nederland. 12 Kaarten. Aangeboden door den uitgever van het Utrechtsch Nieuwsblad en de directie van het De Liefde Ziekenfonds. (Utrecht, c. 1907), (24) p., with...

Auction 19
PASSED
LOT 656
€70,00 - €140,00
[Delft] Five titles in 6 volumes: (1) Het electriciteits bedrijf voor Delft

en buitengemeenten 1910 15 nov. 1915. Delft, Gemeente Electriciteits Bedrijf, 1916, 37 p., with many illustrations of the uses of electricity (light, power and warmth), original stapled wrapper, 4to.

Auction 19
PASSED
LOT 657
€70,00 - €140,00
Lot with 9 various titles: (1) Entwurf eines neuen Gebäudes für die Universität zu Leiden,

von Prof. Dr. H. Schlegel. Mit Plänen auf fünf Tafeln. Leiden, "In Commissions-Verlag bei E.J. Brill", 1881, VIII,48 p., with 5 large folding, lithographed plates, original wrapper,...

Auction 19
PASSED
LOT 658
€70,00 - €140,00
[Pekela] Reglement op het onderhouden der Drayen, in de Boven en Beneden Pekel A.

Groningen, C. Barlinckhof, 1768, (7) p., with woodcut arms on the title page, modern wrapper, 4to.

Auction 19
SOLD €400,00
LOT 659
€500,00 - €1000,00
[Leiden] Les délices de Leide, une des célèbres villes de l'Europe,

Qui contiennent une description exacte de son antiquité, de ses divers aggrandissements, de son academie, de ses manufactures, de ses curiosités, & généralement de tout qui ce...

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 660
€70,00 - €140,00
[Zierikzee] Monogrammist TJM (?). (View of the Zuidhavenpoort and Noordhavenpoort).

Drawing in black chalk, 48 x 72.5 cm., monogrammed bottom left, first half 20th century (at least before the restoration), framed without glass.

Auction 19
SOLD €260,00
LOT 661
€100,00 - €200,00
[Texel] Frans Boers (1914-1987). Series of 27 original drawings in pen,

all signed "F.J.D. Boers", reproduced in the book edition "Een kunstenaar zag Texel" (Laren, Schoonderbeek, 1973, text by J.A. van der Vlis), with in pen/pencil in foot margin...

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 662
€70,00 - €140,00
[Rijnsburg] Chrétien du Bois (1765-1837). "Abdij tot Rijnsburg".

Drawing in pen and ink, finished as watercolour, 15 x 22.5 cm., titled and signed "C. du Bois f" in pen on reverse.

Auction 19
SOLD €100,00
LOT 663
€100,00 - €200,00
Lot with four 19th-century topographical drawings,

various sizes, all in frame and in mount (all browned).

Auction 19
SOLD €120,00
LOT 664
€70,00 - €140,00
[Rotterdam] Set of five drawings in pen and ink, finished as gouaches,

2nd half 18th century, all ± 14.5 x 23 cm., with inscriptions in pen, after prints by Abraham Rademaker from c. 1740.

Auction 19
SOLD €110,00
LOT 665
€70,00 - €120,00
Statuten, Ordonnantien, Reglementen en Costumen van Rechte in Frieslandt

Naukeurige en Duidelyke Verklaring over de Statuten, Ordonnantien, Reglementen en Costumen van Rechte in Frieslandt- Dominicus Hamerster. Vol. I and II, Leeuwarden, Abraham Ferwerda,...

Auction 19
SOLD €220,00
LOT 666
€120,00 - €240,00
Three drawings, with additions: (1) "Platte Grond van Stad Sneek".

Drawing in pen and ink and watercolour, 17th century, titled in pen and with in top corners two coats of arms, one of which dated 1616, on laid paper with watermark arms of Amsterdam, in mount.

Auction 19
PASSED
LOT 667
€200,00 - €400,00
[Friesland] Tirion, 15th and 16th volume

Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; [vyftiende en zestiende deel] vervattende het Vervolg en het einde der beschryving van Friesland. Amsterdam, Leiden, Dord. & Harlingen,...

Auction 19
SOLD €500,00
LOT 668
€500,00 - €1000,00
[Extra set with 18 travel maps and general map] Voyage dans l'intérieur de la Hollande,

fait dans les année(s) 1806 et 1808. [2 vols.]. Amsterdam, E. Maaskamp, [1807-1809]. Small 8vo, leather, uniformly bound, title on spine in red, green and gilt stamping, boards...

Auction 19
SOLD €900,00
LOT 669
€400,00 - €800,00
Four works in one volume: Reys-Boek

(1) Reys-Boek door de Vereenigde Nederlande en derselver aen Grensende Landtschappen en Koninkrijcken. Amsterdam, Jan ten Hoorn, [1689]. Bound together with: (2) Gedenkschriften...

Auction 19
SOLD €450,00
LOT 670
€500,00 - €1000,00
Beschryvinge der Stadt Delft

Betreffende desselfs situatie, oorsprong en ouderdom, opkomst en voortgangh, vermeerderinge van vryheydt en jurisdictie (...) Voor-af met een korte beschrijvinge van Delflandt...

Auction 19
PASSED
LOT 672
€250,00 - €350,00
Tableau topographique et statistique de Rotterdam;

ou cette ville est décrite sous tous les rapports remarquables; suivi de quelques détails historiques et antiquaires (...) G. Bruining. Rotterdam, J. Immerzeel Jr., 1815. Small...

Auction 19
SOLD €320,00
LOT 673
€300,00 - €600,00
[Heemstede] Nicolaas Visscher

Plusiers Belles et Plaisante Veües et la Cour de Heemstede dans la Province d'Utrecht. I. Moucheron. Wed. Nicolaus Visscher, [c. 1700]. 26 numbered copper engravings, no. 1 pasted...

Auction 19
SOLD €190,00
LOT 674
€80,00 - €160,00
[Bergen op Zoom] Various graphic works

12 leaves, various sizes and media, related to Bergen op Zoom, 2x Geschichtsblätter (no. 132 and 174) by Hogenberg, of which one in colour, c. 1600; also prints by Spilman, S....

Auction 19
PASSED
LOT 675
€400,00 - €600,00
Haarlemmer-Meer-Boek

of beschryving, hoe men de Haarlemmer en Leytse-Meer bedyken en droog maken zal. Als ook van de dieptens, gronden en nuttigheid der zelver (...) Nevens een cronykje van de afkomst...

Auction 19
SOLD €280,00
LOT 676
€75,00 - €150,00
Misset municipality guides

Gids voor Zelhem en Omgeven. C. Misset, Doetinchem, c. 1920 - and Gids voor 's Heerenberg en Omstreken; Gids voor Dorpen Langs de Slingerbeek door C.J. Meinen; Gids voor Eibergen...

Auction 19
PASSED
LOT 677
€70,00 - €120,00
Friesland

Levensschetsen van merkwaardige, meest Vriesche mannen en vrouwen; uitgegeven door het departement Leeuwarden der maatschappij: tot nut van 't algemeen in twee stukjes. Leeuwarden,...

Auction 19
PASSED
LOT 678
€70,00 - €120,00
Towns/ cities Netherlands

Het Waterschap "Heycop" genaamd "de Lange Vliet" voorheen en thans. Baron van Ittersum, J. van Druten, Stoomdrukkerij "de Industrie", Utrecht, 1900. 192 (1) pp. and 2 folding colourlithographic...

Auction 19
PASSED
LOT 679
€70,00 - €120,00
Zaanstreek

De Zaansche Handel en Nijverheid. Emrik & Binger, Haarlem-London-Paris, 1911. Oblong in halfcloth. Front with mild staining, else good + Geschiedenis van de Banne Westzaanen. J....

Auction 19
PASSED
LOT 680
€80,00 - €150,00
Zaanstreek

150-jarig bestaan van het contract van verzekering tegen brandschade aan Oliemolens en derzelver Ladingen aan de Zaan. Feestviering 14 juni 1877. Snelpersdruk J. Heijnis Zaandijk,...

Auction 19
SOLD €70,00
LOT 681
€70,00 - €120,00
Zaanstreek

Uitstapjes met de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij Alkmaar en omstreken. Zaandam en de Zaanstreek no. 3. With 6 ills. and Wandelkaartje, Nijgh & van Dimar, Rotterdam,...

Auction 19
PASSED
LOT 682
€70,00 - €120,00
Zaanstreek

Wormerveer langs Weg en Zaan. Jan Aten, Meijer Pers, Wormerveer, 1967. 294 pp. Bound with dust jacket + Het Geslacht Rogge te Zaandam. J. Rogge, P. Out N.V., Koog aan de Zaan,...

Auction 19
PASSED
LOT 683
€70,00 - €120,00
Zaanstreek

Brandkroniek, behelzende eene korte beschrijving van alle branden aan de Zaanstreek en omliggende Gemeenten van af Anno 1656 tot op heden. Verzameld door N. van Pomeren. E.N. Smit,...

Auction 19
SOLD €700,00
LOT 684
€400,00 - €800,00
De Zegepraalende Vecht

Vertoonende verscheidene Gesichten van Lustplaatsen, Heeren Huysen en Dorpen; beginnende van Uitrecht en met Muyden besluytende La Triomphante Riviere de Vecht, remonstrant diverses...

Auction 19
SOLD €460,00
LOT 685
€400,00 - €800,00
Het Zegenpralend Kennemerland, vertoond in 100 heerlyke Gezichten

Van de voornaamste Lustplaetsen, Adelyke Huizen; Dorp- en Stede-Gebouwen; Beginnende met Kastrikum, (...) Heemskerk, Beverwyk, Velzen, Bloemendael, Overveen, de Vogelezang, Zantvoort,...

Auction 19
SOLD €200,00
LOT 686
€150,00 - €250,00
Lot with 8 engraved prints ‘Swanenburch. Gemeentelands huys van Rynland’

Engraved by Jan Mathijs in 1654. Designed and published by Pieter Post, architect and director of the building in question, the seat of the Hoogheemraadschap. Image of the location,...

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: