LOT 465
SOLD €200,00

[Belgian Revolution/ Ten Days Campaign] Convolute w. 8 publications,

1830-1879, late 19th cent., half cl.

Comprises: (1) F. van de Poll etc. De heldendaad van Jan Carel Josephus van Speyk. Amst., printed by A. Zweesaardt for J. Westerman en Zoon, 1832, XX,20 p. (2). J.Scheltema. Iets over het oproer en den opstand te Brussel en Luik (...). Utr., J.G. van Terveen en Zoon, 1830, VIII,40 p. (3) F. Muller. Historieplaten, zinne- en spotprenten over het Koningrijk der Nederlanden van 1815 tot 1830, en de Belgische omwenteling tot aan de definitieve scheiding van Holland en België. Waarbij meer dan 600 platen uitsluitend over België. Amst., F. Muller & Co., 1879, (4),116,XI,(1) p. (4) W.J. Baron d'Ablaing van Giessenburg. Het oprukken van den Pruissischen generaal von Bülow, uit Munster naar Nederland in 1813. N.pl., n.publ., n.d., (1)(,346-358 p. (5) W.J. Knoop. De tiendaagsche veldtocht in augustus 1831. (Overgedrukt uit "De Gids".). Amst., printed by C.A. Spin en Zoon for P.N. van Kampen, 1857, (4),69,(1) p. (6) G.B. Kersteman. Beknopt overzicht der gebeurtenissen van den tiendaagschen veldtocht en het beleg der Citadel van Antwerpen, in de jaren 1830-1832. Amst., P.N. van der Made, n.d. (1859), (2),VIII,(2),76 p., w. fold. lithogr. frontisp. (closed tear on fold). (7) J. Roemer. Gedenkschrift van den veldtogt der heeren studenten van de hoogeschool te Leiden, ten heiligen strijd voor vaderland en koning, in de jaren 1830 en 1831. Leyden, printed by J.G. la Lau for C.C. van der Hoek, 1831, (2),VIII,160 p., w. handcol. lithogr. frontisp. 1 large fold. plate and 1 other plate by L. Springer, letterpress facsimile. (8) W.J. del Campo. Het leven en de krijgsbedrijven van David Hendrikus Baron Chassé. Den Bosch, Gebr. Muller, 1849, XV,(1),159,(1),L (Bijlagen) p., lithogr. portrait of Chassé by C.W. Mieling after I. Vanrooy (foxed), fold. letterpr. table. (total 8 in 1 vol.)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: