Beheer

LOT 504
SOLD €380,00

[Floods. Heusden] Convolute of 4 works and 1 newsprint: (1) Reis naar Heusden

of Een kort doch waarachtig verhaal van verscheide droevige ontmoetingen by, in en na de laatste doorbraak en overstrominge in 't lant van Heusden, op den 24 december 1740. des avonts ontrent acht uren voorgevallen; gedaan en in 't licht gegeven door een liefhebber van Rotterdam. Tweede druk vermeerdert met een aanhangzel van brieven, enz. Rott., Ph. Losel, 1741, (4),31 pp., w. large fold. handcol. engr. map by B. Ruyter, large fold. letterpress explanation of the map and additional details on the floods, modern half leather in antique style, sm. 4to.

Warranted by Ph. Losel on verso title-p. Bound with: (2) Memorie contineerende de lysten van eetbare waaren, dranken, wolle en linnen klederen, en verdere noodzakelykheden, in 2 reyzen uyt de giften van eenige liefdadigen, binnen de stad Haarlem verzorgt, in den jaare 1741, om aan de meest noodlydenden in de geinundeerde landen, van Altena en Heusen, (...) gedistribueert te worden (...). Haarlem, Jan Bosch, 1741, 17 p. Warranted by the Jan Bosch on verso title-p. Nice list of emergency-supplies, with the exact numbers of each item, ordered by the places that needed them. -and bound with: (3) Rekening en verantwoordinge van het geene door liefdadigen in den jaare 1741, zyn gegeeven ter directie en distributie van Mr. Lauren Vermaten, (...) tot adsistensie der allerongelukkigste, in de landen van Altena en Heusden, door de inundatien in de jaare 1740 en 1741. Ibid., idem, 1743, 19 p. And bound with: (4) Verzameling van eenige geloofwaardige berigten en brieven betreffende de elende van de opgezetenen der overstroomde landen in Nederland. Amst., I. Tirion, 1741, (4),36 p., w. large fold. engr. map handcol. in outlines. The map was issued separetely, so often not present: "(...) Dit kaartje nogtans is 'er af gelaaten, om deeze verzameling daar door niet te zeer te bezwaaren; kunnende zy, die het begeeren, het zelve apart by den drukker bekomen." (message on verso title-p.). And (finally) bound with: (5) Eene zeer nauwkeurige afbeeldinge van het doorbreken des banddyks, over het dorp Elden, gelegen in het ampt van Over-Betuwe, aan de vaart tusschen Nymegen en Arnhem. Na by de laatste stad (...). Large fold. newsprint, Amst., A. van Huyssteen and S. van Esveldt, 1741, consisting of an engr. view, 17,7 x 30 cm, above letterpress explanatory text and legend. Originally published in another work, w. page-number 262 in upper corner. On the convolute: all items rare, the combination of these five items probably unique. (Total 5 in 1 vol.)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: