Beheer

LOT 284
SOLD €380,00

[Poetry] "De Scheveningsche Visscher, verhalende de eerste zeetocht van Willem de Vijfde,

voorgevallen den 19e Januarij 1795." Manuscript poem, ca. 1795 (1796?, see below), (2),11 p., signed "Uw MedeVaderlander Cs. Snagton (?)" on p. 11, simple contemp. limp boards w. manuscript ticket w. number 45 on frontcover, sm. 8vo size.

Final blank page loose; paper over lower cover almost loose. Interesting manuscript, with handwritten "Naar voorgaande visitatie, & apptobatie, met privilegie" on verso title-p. Very nice satyrical poem, written in dialect. January 19th, 1795 is the date that the Batavian Republic was proclaimed. One day earlier, stadholder William V fled to England in a fishing boat. The first few stanzas: "Jae wel! Nou is't ien Jaär gelien,/ Dat hier d'Orranje kraëm verdwien/ Toengong die winkel naê zen grootje/ Jaê ik heb zelfs d'Orranje vragt/ Naê Harwich mit ien pink gebragt/ Ik was matroos op Wullems vlootje. Hoe wel ien Schevelingze gast/ Ben ik ien Keees [sic] deur hiel mijn bast/ Ik zel jou daêrom nou verhaelen/ Zo kort, en knap ien zeeman kan/ Den allereersten zeetogt van/ het puik van Hollands ammeráêlen." (etc.). At a certain moment, the author has to carry Willem from the shore to the boat: "En wild'Orranje boooven [sic] roepen/ maêr ik bedogt m'ien Oogenblik [sic]/ want Wullem baês begon van schrik/ geweldig in zen brook te poopen."

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: