Beheer

LOT 288
SOLD €340,00

Manuscript recipe-booklet ca. 1820

Small booklet with contributions in Dutch starting probably around 1820, 37 p., various hands, orig. wr., sm 8vo.

A very nice pocket recipe-book, mainly containing solutions of several kinds of household problems. Comprises a.o.: "Droogmaking der vochtige woningen. De vochtigheid van den grond en lucht in onze woningen is eene der hoofdoorzaken van onderschedenie ongesteldheden en bederft tevens zeer spoedig de hout- en zelfs de muurwerken des benedenste verdiepingen (...)" (solution: een laag "Jodenlijm/ mastic-betume" etc.); "Behoedmiddel tegen schimmel"; "Zamenstel van gebroken kristal, glas, purselein en aardenwerk aan elkander te hechten"; "Abrikoos-perzik"; "Wijs om de vrucht boomen sterker en spoediger te doen dragen"; "Eenvoudig recept voor zeer goeden inkt"; "Middel om schimmelvlekken uit zijden stoffen te doen"; "Eerste hulp bij het verstuiken of verzwikken der leden"; "Beproefd middel tegen de eksteroogen"; "Beproefd middel ter verwijdering der insekten"; "Gebruik van het Javelle-water, l'Eau de Javelle"; "Middel om flanellen hemden en andere wollen ondergoederen te wasschen zonder dat dezelve geel worden"; "Julienne-schaafje om, om knollen, peen, enz. te snipperen"; "Zeer eenvoudig middel om de groenten van korenwormen te zuiveren"; "Wijze om laken en andere wollen goederen voor de mot te behoeden"; "Bereide ossengal, om vlekken uit kleedren te doen"; [new, later hand:] "Middel tegen de rooden-loop"; "Een goed middel tegen rheumatische pijnen"; "Verdrijven van Rupsen"; "Middel om citroenen te bewaren"; "Suikerbier".

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: