Beheer

LOT 562
SOLD €650,00

[Special convolute] [1] De voornaamste gevallen van den ongehoorden zwaaren Watervloed,

Ontstaan den 25 December 1717. Zynde den eersten Kersdag, waardoor duizende van Menschen en Beesten zyn verdronken, veel Huizen wggegespoeld, en verscheide Dyken doorgebroken. Getrokken uit alle de Couranten die van den zelven schreeven. Haarlem, wed. H. van Hulkenroy, n.d. (1717 or 1718), (14) p., preceded by (possibly not matching) folding engraving, contemporary calf with gilt, ribbed back , 4to.

Bound together with another 14 works with the same subject: [2] Hollands Klagte over den verschrikkelyken Watervloed, voorgevallen op den 25sten dag van Wintermaand, in't 1717de jaar [by Claas Bruin]. No place, publisher or date (1717), (12) p.; [3] Op den hoogen watervloet, omtrent het einde des jaers MDCCXVII [by Hubert Cornelisz Poot]. No place, publisher or date (1717), 8p.; [4] Op den ongemeenen hoogen watervloed van den 25ste van Wintermaand des Jaars 1717 [by Dl. de Vos] Amsterdam, H. vande Gaete, n.d. (1717 or 1718), (7) p.; [5] Treurdigt, ter droeviger gedagtenisse van den vreesselyken en verderffelyken watervloed. Den 25sten van den Wintermaand MDCCXVII (...) [By H.F.]. Amsterdam, J. Douci, 1718, (16) p.; [6] Gods gerichten op aarde, vertoond in den schrikkelyken Storm en hoogen Watervloed, op den 25 en 26sten van Wintermaand in 't 1717de Jaar voorgevallen (...) door Adriaan Spinneker en François Krayenstein. Haarlem, I. Enschedé, n.d. (1717), 62 p.; [7] Gods oordelen over Nederland, in de sterfte van't rundvee, den zwaren storm, en hogen watervloed [by Is. Centen]. Amsterdam, J. Oosterwyk, 1718, (12) p.; [8] Vermaan-gedigt, Toegepast op de Aanbiddelyke Oordeelen van den Almagtigen(...) een ongehoord hooge water-vloet: mitsgaders het doorbreken van den Tydyk tussen Assendelft en Beverwyk, in den jare 1717. Alkmaar, J. van Beyeren, n.d. (1717 or 1718), 16 p.; [9] Lofoffer den Allerhoogsten toegebragt, door de Maassluische Visschers over hunne behoude Aankomst, Na den zwaaren Kersmisstorm des Jaars 1717. Delft, R. Boitet, 1719, 12 p. (with letter riddle at the end, perhaps the first letters of the names of the listed fishermen); [10] Opregt en nauwkeurig historis-verhaal van de (...) waaters-vloed, voorgevallen in de provincie van Groningen en Ommelanden, op kersdag den 25. December ao. 1717 (...). By A.E.C. Groningen, S. Brandsma, 1719, (4), 92 p.; [11] 't Jammerende Oostfriedland, Over den seer droevigen, smertelyken en onnadenkelyken Seer hoogen Water-vloet (...). Embden, H. Callenbach, n.d. (1717 or 1718), (2), 6 p., voorafgegaan door wellicht niet bijbehorende, uitslaande gegraveerde kaart; [12] Godts straffende handt uitgestrekt over de landen gelegen aan de rivieren de Elve, Weser, Eems, het Y, ende Maas bezonderlyk gevoelt in den swaaren watervloedt den XXV. December. M. DCC. XVII (...) by Simon Doekes. Embden, E. Brandtgum, 1718, (8), 16 p. (tanned); [13] Op de treurige watersnood, van den 25. december, 1717. Letterpress rhyme by L. Smits, no place, publisher or date (1717), folded plano (48.5 x 36.5 cm.); [14] Klaag en troost-dicht over den tegenwoordigen staat van Oost-Vriesland, door zwaare watervloeden van vyf achter een volgende jaaren in de uyterste ellende gebracht [by J. Deknatel]. No place, publisher or date (1722), 23 p.; [15] Diluviana of daghwyser der Nederlandsche waternooden van het jaar 793 tot deesen laatsten van den 25 November des verledene jaars 1717 [by L. Smits]. Amsterdam, H. vande Gaete, 1718, 15,(1) p., 8vo. Highly extraordinary convolute of rare to very rare publications. The following titles from the book do not appear in PiCarta: [1], [4], [8], [11] and [13]. Two titles appear only once: [3] and [10].

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: