Beheer

556-593 Old Books Various II: Lots 556 - 593

Auction 14
PASSED
LOT 556
€80,00 - €160,00
Proeve van oudheid-, taal en dichtkunde, door het genootschap Dulces Ante Omnia Musae

Utrecht, A. van Paddenburg/ J. van Schoonhoven en Comp, 1775, (16), 305,(5) p., with engraved title vignette and 1 woodcut facsimile (facing p. 183), contemporary marbled calf...

Auction 14
PASSED
LOT 557
€20000,00 - €30000,00
[Diderot et D'Alembert] Encyclopedie,

Ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une Societé de gens de lettres. Mis en ordre & publié par M. Diderot, de l'Academie Royale des Sciences & des...

Auction 14
SOLD €140,00
LOT 558
€100,00 - €200,00
[P. Rabus] De Boekzaal van Europe

Ontsloten met de Maanden Julius en Augustus 1692 - Gesticht door P. Rabus. November en December 1698. Rotterdam, P. van der Slaart, 1692-1698, 24 (of 57) volumes in 8 (of 19) volumes,...

Auction 14
SOLD €90,00
LOT 559
€70,00 - €140,00
[Groningen] Jacobi Gleintz. J. U. D. Groningæ præfectura et cameræ Hovetmannorum præsidium

A primis urbis incunabulis ad præsentem usque annum. Groningen, J. Collenus, 1663, 108 p., contemporary parchment, 12mo.

Auction 14
SOLD €1800,00
LOT 560
€1500,00 - €2500,00
Nederlandsche Kleederdragten/Costumes des Pays-Bas

Naar de natuur getekend. Valentijn, Bing & Braet von Uberfelt , Amsterdam, F.Buffa & Zonen, 1857. Large folio (45.5 x 61 cm.) with 56 hand-coloured lithographs heightened with...

Auction 14
PASSED
LOT 561
€350,00 - €700,00
[Emblemata] Paradisus sponsi et sponsae: in quo

messis myrrhae et aromatum, ex instrumentis ac mysteriis passionis Christi colligenda (...). Auctore P. Joanne David. Antwerpen, Ex officina Plantiniana, Apud Ioannem Moretum,...

Auction 14
SOLD €650,00
LOT 562
€400,00 - €800,00
[Special convolute] [1] De voornaamste gevallen van den ongehoorden zwaaren Watervloed,

Ontstaan den 25 December 1717. Zynde den eersten Kersdag, waardoor duizende van Menschen en Beesten zyn verdronken, veel Huizen wggegespoeld, en verscheide Dyken doorgebroken....

Auction 14
PASSED
LOT 563
€250,00 - €500,00
[Emblemata. Cats] (Silenus Alcibiadis, sive Proteus, vitae humanae ideam,

emblemate trifariam variato, oculis subjiciens). (Middelburg)/Amsterdam, (J. Hellenius)/ J. Janssonius, (1618)-1619, 3 volumes in one binding, (3),119,(1); 111,(1); 107,(5) p.,...

Auction 14
PASSED
LOT 565
€70,00 - €120,00
[Fishing] Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen

voor het jaar 1846. Schoonhoven. S.E. van Nooten. 12mo, leather, title on spine with gilt stamping, front cover with line embroidery and lilies in the corners in gilt stamping. 189,(1),(2) pp.

Auction 14
PASSED
LOT 566
€150,00 - €300,00
[Willem Karel Hendrik Friso] Afbeelding van de zaal en het praalbed

waar op het lyk van Zyne Doorluchtige Hoogheid den Heere Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau (..) Naauwkeuriglyk nageteekend door den Heere De Swart. (with...

Auction 14
PASSED
LOT 567
€400,00 - €800,00
Histoire Abregée des Provinces-Unies des Pais-Bas,

Ou l'on voit leurs progrés, leurs conquêtes, leur Gouvernement, et celui de leurs Compagnies en Orient & en Occident. Amsterdam. Jean Malherbe. 1701.

Auction 14
PASSED
LOT 568
€800,00 - €1600,00
Elias van den Bossche (ca. 1600-1620). De Passie van Christus

Series of 8 (of ?) prints all 29 x 19 cm. and signed in the plate "Elias van den Bossche", after prints by Christoph Schwarz, published by Pieter Overraat, bound together in 19th-century cover, folio.

Auction 14
SOLD €50,00
LOT 569
€50,00 - €100,00
[Friesland] De wiersizzerij fen Maayke Jakkeles oon de Frieske fammen

[Fen Tajlling Hiddes]. Mei in wirdke foroaf oer Maayke dwaan in litten. Twade druk. (Leeuwarden, H.C. Schetsberg, 1836), 32 numbered maps, loose in original box with pasted title,...

Auction 14
SOLD €75,00
LOT 570
€60,00 - €120,00
Publicaties van het Staats- en Uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek

8vo, 2 volumes, uniformly bound, half leather. Volume 1801 with a total of 58 publications by the Uitvoerend (later Staats-) Bewind der Bataafsche Republiek with at the end the...

Auction 14
SOLD €80,00
LOT 571
€50,00 - €100,00
[Gender] De vrouw is de baas

eene geheimzinnige magtspreuk, verklaard door A. Fokke Simonsz, 2 volumes in one binding. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1828. Small 8vo. New half faux leather binding with marbled...

Auction 14
SOLD €160,00
LOT 572
€160,00 - €300,00
Russlands und Deutschlands Befreiungskriege von der Franzosen-Herrschaft

unter Napoleon Buonaparte in den Jahren 1812 - 1815. D. Carl Venturini. Erster Theil: Krieg in Russland. 1812. Zweiter Theil: Zweiter Theil. Krieg in Deutschland. 1815. Dritter...

Auction 14
PASSED
LOT 573
€80,00 - €150,00
[Classic literature] Parei - Terentius

Publi Terenti Karthaginiensis Afri Comoediae sex: Cum vetustissimis Codd. Msstis (..) Joh. Philippi Parei. Nepoli nemetum, Impensis heredum Jacobi Fischeri, 1619. (40), 238; 160...

Auction 14
SOLD €70,00
LOT 574
€60,00 - €100,00
Den gheestelycken Rooselaer der alder weerdichste Moeder Godts

Verciert met schoone Roosen der meditatien, ghebeden ende Mirakelen vant' H.Roosenkransken. Den verden druck verbetert (..) B. Vincent Hensberch, Predicheer tot Antwerpen, Antwerpen,...

Auction 14
PASSED
LOT 575
€70,00 - €120,00
[Classics] Thusidides

Thucydidis de bello peloponnesiaco libri octo, cum adnotationibus integris Henrici Stephani, & Joannis Hudsoni. Recensuit, & Notas suas addidit Josephus Wasse. Ed. Carolus Andreas...

Auction 14
PASSED
LOT 576
€80,00 - €150,00
[Classics] Aristophanis Comoediae Undecim, Graece Et Latine

ad fidem optimorum codicum mss. emendatae cum nova octo comoediarum interpretatione latina, & notis ad singularis ineditis Stephani Bergleri nec non Caroli Andreae Dukeri ad quatuor...

Auction 14
SOLD €500,00
LOT 577
€500,00 - €1000,00
[Anatomical plates atlas] De ontleedkundige platen van B. Eustachius

Met eene verklaring van dezelve vervaardigd onder toezigt van wijlen de hoogleeraar A. Bonn; met een aanprijzend voorberigt van G.C.B. Suringar... te Amsterdam. Lodewijk van Es. 1830.

Auction 14
SOLD €1900,00
LOT 578
€600,00 - €1200,00
[Mathematics and science] M. Guyot's, nieuwe natuur- en wiskonstige vermaaklykheden

Betrekkelyk den zeilsteen, de getallen, de gezigtkunde, de scheikunde en eene meenigte anderen nooit voor dezen in 't licht gegeven. Uit het Fransch vertaald en met eenige aanteekeningen...

Auction 14
PASSED
LOT 579
€250,00 - €500,00
Hedendaagsche Bouwkunst

[uitgezochte ontwerpen van vreemden en inlandschen oorsprong, met korte beschrijvingen; ten dienste van ingenieurs, architecten, kunstliefhebbers, opzichters, werkbazen, enz. en...

Auction 14
PASSED
LOT 580
€70,00 - €140,00
De aarde, beschouwd in haren natuurlijken toestand en verdeling,

door zeeën, rivieren, meren, bergen en woestijnen, benevens derzelver doelmatige strekking. Door N.G. van Kampen. Met kaarten. Haarlem, F. Bohn, 1816-1817, 2 vols. in 1 binding,...

Auction 14
PASSED
LOT 581
€70,00 - €140,00
Compte rendu au roi, par M. Necker,

Directeur général des Finances. Au mois de Janvier 1781. Imprimé par ordre de Sa Majesté. Paris, Imprimerie Royale, 1781, (4),120 p., with large folding letterpress overview of...

Auction 14
SOLD €220,00
LOT 583
€100,00 - €200,00
[Book binding]

Empty album with 40 pages. 4to. Bound at the Ettaler Benedictine monastery for Abbot Bernardus. Calf book binding, exuberantly decorated with gilt floral designs, as well as the...

Auction 14
PASSED
LOT 584
€3800,00 - €7000,00
The Natural History of Barbados

G. Hughes. London, Printed for the Author, 1750. Folio, large paper copy. Subscribers issue. Title page, dedication page, preface vii, followed by subscribers list, (10pp.), contents...

Auction 14
PASSED
LOT 586
€75,00 - €125,00
British and European butterflies and moths

A.W. Kappel and W.E. Kirby. London, Ernest Nister and New York, E.P. Dutton, (1896). 4to. xvi, 273 pp.

Auction 14
SOLD €350,00
LOT 587
€200,00 - €400,00
[Shipwreck] Correspondence respecting the Wreck of the "Nisero" 1884

and the detention of her crew by the Rajah of Tenom. Presented to both Houses of Parliament by command of her Majesty. 1884. London. Printed by Harrison and Sons for Hansard. London...

Auction 14
PASSED
LOT 588
€50,00 - €100,00
[Shipwreck] Ye Antient Wrecke. Loss of the Sparrow-Hawk in 1626

Remarkable presevation and recent discovery of the wreck. Boston. Alfred Mudge & Son. 1865. Small 8vo. Cord-bound, no cover, 38 pp.

Auction 14
SOLD €80,00
LOT 589
€80,00 - €150,00
[Salvage ordinance]

Sijne Coninckl. Maj[estei]ts Genadige Ordonnantie aengaende Het Duykerye- en Bergings Werk. Gegeven onder Ons Conincl. Zegel tot Stockholm. 18 Nov. 1734.

Auction 14
PASSED
LOT 590
€75,00 - €150,00
De Tabaksroker, of regelen

om gezond, zindelyk en voordelig met Tabak en Pypen om te gaan. Dr. C.J. Kilian. Amsterdam. L.A.C. Hesse. 1806

Auction 14
PASSED
LOT 591
€300,00 - €500,00
Le Tabac, Poeme en deux chants

par R.in Dupérier, De Larsan. Bordeaux, de l'Imprimerie de Coumès [ca. 1760]. Bound together with: Pygmalius et Galète, scène lyrique, travestie et convertie en vers grande et...

Auction 14
SOLD €120,00
LOT 592
€100,00 - €150,00
Various

Lot with 15 various old French works, incl. Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse Paris, Freres Estienne, 1762. xlvii, 422 (2), 4 pp. 8vo, leather + Philippiques de Demosthene,...

Auction 14
PASSED
LOT 593
€75,00 - €150,00
C.F. Gellert's fabelen en vertelsels

In Nederduitsche verzen gevolgd. Nieuwe Uitgave met platen. Dordrecht, J. de Vos en Comp. 1830. iv ,296, (6) pp. 8vo, half leather + C.F. Gellert's leven, door J.A. Cramer. Amsterdam,...

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: