U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 1 -

Resultaten

350-367 Amsterdam
Resultaten

veiling / 11 juni 2013
[350 - 359] [360 - 367]
kavel: 350
Trommelen op de Beurs
-Kennisgeving Trommelen op de beurs. Burgemeester en wethouders van Amsterdam(..) in zijne zitting van 16 augustus 1876 heeft besloten dat aan de kinderen wordt vergund, zich op de Groote Koopmansbeurs met trommelen en andere spelen te vermaken. Affiche uit 1888. + 2x Rekwest van Amsterdamsche jongens aan de Burgemeester bij het naderen der Kermis in september 1850 2e druk en 6e druk + De dankerkentenis (nadat het mocht) en de Hulde en Dank aan het Stads-bestuur door de jeugdige rekwestranten om dezelfde reden en een aantal krantenartikelen in een schrift over hetzelfde onderwerp.-

verkocht € 70.00
kavel: 351
Gemeentetram & -Veren. Amsterdam Gids juni 1918
-84 p. Geniet. Bandontwerp Fré Cohen + enkele foldertjes, boekjes etc. -

verkocht € 45.00
kavel: 352
Hollands Arcadia.
-Krusemans, Den Haag, 1968 facsimile in kunstleer gebonden. Genummerd nr. 184 in slipcase. Goed ex., Ongep. + Ode aan het Vondelpark. D'ARTS Amsterdam, 1997. Nr. 147/500. 302 p. In linnen gebonden in cassette, mooi ex. + Oud Amsterdam, afbeeldingen der voornaamste gebouwen en gezichten uit der jare 1600-1790 naar P. Fouquets nieuwe atlas van Amsterdam. Leer gebonden goed ex. Albert de Lange, Amsterdam, 1923 - en 5 andere-

verkocht € 120.00
kavel: 353
Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden met hare beschrijvingen.
-Facsimile in origineel formaat, 31 afbeeldingen in kleur, ongep. N.V. Uitgeversmaatschappij Elsevier, Amsterdam, 1966. Folio in cassette, mooi ex. -

verkocht € 70.00
kavel: 354
Amsterdamsche Roei -en Zeivereeniging 'De Hoop' 1848-1888
-J.G. van Gelder e.a., B. van Mantgem, Amsterdam, 1888, 8vo, 55p. en 1 foto van het gebouw van de roeivereniging ca. 1900. + Jaarboekje voor de schutterij te Amsterdam, 1898, XXXIII, 64, (24)p. - en Fotoalbum crematie Dr. F. M. Wibaut, Westerveld, 2 Mei 1936. Met 26 foto's. -

verkocht € 50.00
kavel: 355
Amsterdamsche Tempe
-of Nieuwe Plantagie begrepen in twee boeken. Nevens Den Amstelstroom. Met kopere platen. Daniel Willink, Andries van Damme, Amsterdam, 1721. kl. 8vo., 2e ed. frontispice in kopergravure, [34],127,[12],36 p. De kopergravures door A. Houbraken. In perkament geb. Den Amstelstroom in 3e druk. Frontispice hiervan ontbreekt, voorts in goede staat.-
€ 200 - € 300
kavel: 356
Amsterdam, in zyne Opkomst, Aanwas, Geschiedenissen, Voorrechten, Koophandel, Gebouwen,
-Kerkenstaat, Schoolen, Schutterye, Gilden en Regeeringe, beschreven door Jan Wagenaar, te Amsterdam, by Isaak Tirion, 1760-65-67. 3 delen in de grote uitgave. In het derde deel is bijgebonden: 'T Verheugd Amsterdam, ter gelegenheid van het plegtig bezoek Hunner Doorlugtige en Koningklyke Hoogheden Willem, Prinse van Oranje en Nassau ... en zyne Gemaalinne Frederica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen ... door Jan Wagenaar. Amsterdam. Yntema en Tieboel, 1768. Compleet met alle prenten en plattegronden, waarvan vele uitslaand.-

verkocht € 750.00
kavel: 357
[Beschrijving van Amsterdam in 3 delen, uniform gebonden. Commelin. Le Long].
-Beschryvinge van Amsterdam, Desselfs eerste oorspronk uyt den Huyse der Heeren van Aemstel en Aemstellant met een verhaal van haar leven en dappere krijgsdaden (...) door Casparus Commelin [in 2 delen], t'Amsterdam, voor Wolfgang, Waasberge, Boom, van Someren en Goethals, 1693 en Historische Beschryvinge van de Reformatie der stadt Amsterdam (...) door Isaak Le Long, met meer als 70 koopere plaaten verciert. t'Amsterdam, by Johannes van Septeren, 1729.-

verkocht € 1300.00
kavel: 358
Feest-Gave van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam
-onder de zinspreuk: "Een onvermoeide Arbeid Komt Alles te Boven" ter der viering van zijn Honderdjarig Bestaan. Haarlem, Joh. Enschede en Zonen. 1879.-
€ 50 - € 100
kavel: 359
Gedenkboek der plechtige viering van het Tweehonderdjarig bestaan der Doorluchtige school te Amsterdam
-Samenstelling Mr. J. van Lennep, Amsterdam, P. Meijer Warnars, 1832 xvi, 251,(3) p. Met grav. frontispice en een dubbelp. + Amsterdam in Beeld, aangeboden door Hotel de l'Europe te Amsterdam, ca. 1890 + Gedenkboek Vrijwillige Burgerwacht Amsterdam. 1928. Gebrocheerd, 144 p. - en 3 andere.-
€ 60 - € 100
[350 - 359] [360 - 367]