U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

Resultaten

veiling / 21 oktober 2014 / 234-499 Oude Boeken - Varia en Klassieke literatuur
[428] [429] [430] [431] [437]
kavel: 430 verkocht € 620.00

Biblia - Dat is de Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken

des Ouden des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde iaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. Amsterdam, Weduwe wylen Paulus van Ravesteyn, 1664.
Folio, lederen band, gerestaureerd, nieuwe schutbladen, rijk nieuw hoek-beslag en sloten, een messing hoek en deel van messing bordure ontbreekt op achterplat, geill. frontispice met titel, (38),302ff=604 pp.,(2),134ff=268 pp.,164ff=328 pp.,register,(2),66ff=132 pp., compleet met 5 kaarten en de plattegrond van Jerusalem. Mooi exemplaar.
  Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS