U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

Resultaten

veiling / 21 oktober 2014 / 234-499 Oude Boeken - Varia en Klassieke literatuur
[429] [430] [431] [437] [438]
kavel: 431 € 250 - € 500

Biblia - Dat is de Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken

des Ouden des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde iaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. Amsterdam, Weduwe wylen Paulus van Ravesteyn, 1660.
Folio, lederen band, slecht gerestaureerd, nieuwe schutbladen, 19e eeuws beslag op hoeken en met sloten (een hoek ontbreekt), geill. frontispice met titel opgeplakt, (38),302ff=604 pp.,(2),149ff=298 pp.,164ff=328 pp.,register,(2),66ff=132 pp. en extra toegevoegd: Gelegentheyt van de nieuwe oversettinge des Bybels en Kalendier der Bybelen achterin. 4 kaarten w.v. 2 met kleine besch. en de plattegrond van Jerusalem, alle kort afgesneden; de W.K. ontbreekt. Div. aant. in inkt. Redelijk exemplaar.
  Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS