U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 1 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

1300-1360 Topografie Europa
Resultaten

veiling / 2 december 2015
[1300 - 1309] [1310 - 1319] [1320 - 1329] [1330 - 1339] [1340 - 1351] [1352 - 1360]
kavel: 1352
[Vlaanderen. Militaria] Feldzüge des Marschalls von Luxemburg,
-oder Militärgeschichte von Flandern, in den Jahren 1690-1694. [in pen:] "Vierter Feldzug". Mit 22 Plans. Aus dem Framzösischen des Ritter von Beaurain übersetzt, und mit Deutschen Anmerkungen vermehret. Potsdam, C.G. Horvath, 1784 [verbeterd met pen in 1786], 104 p., met 22 groot uitslaande gegraveerde platen, contemporain halfleer, vergulde, geribde rug met 2 contrasterende marokijnen titelschildjes, 4to.-

verkocht € 80.00
kavel: 1353
Beknopte beschryving van de Stadt Dantzig,
-Behelzende der zelver oorspronk, benaming, gelegenheid (..) nevens een verhaal van het kasteel van Weissenmunde. Jan Lodewyk Schuer. Amsterdam. Henrik Vieroot. 1764.-
€ 1000 - € 1500
kavel: 1354
[Cartografie] Le voyageur en Hollande
-Ouvrage indespensable pour chacun qui voyage dans ce pais. Contenant: 1. Des renseignements précis, fondés sur l'expérience, des différentes manieres de voyager dans ce Royaume, avec les calculations des frais de voyage. 2. Un tableau de 288 distances (...) suivi de quatorze routes. 3. Une esquisse exacte du Royaume (..) Orné d'un Atlas de 19 cartes. Amsterdam, L.A.C. Hesse [et al] [1807].-
€ 300 - € 500
kavel: 1355
Bredasche Almanac en Chronijck. 1664
-[ met een opdracht:] Aen Siin Hoogheit Den Prince van Orange, Heer van Breda, &c. door Fobbe Korst [=Johannes van Vliet, de auteur van deze kroniek]. Onregelmatig voorkomende feestdagen voor de daarop volgende jaren t/m 1670; een maand-kalender en een kroniek van Breda van de 7e eeuw tot 1650 als voorproefje van de Groote Chronijck van Breda, die er als zodanig nooit gekomen is. Het laatste blad met: Der oude Vrije Friesen Spreeck-Woorden. Curieus.-
€ 300 - € 500
kavel: 1356
Beschrijvinge der Stad Leyden
-Inhoudende 't Begin, den voortgang ende den wasdom der selver (...) mitsgaders verhaal van alle de belegeringen, ende aenslagen die de selve stad sedert den jaere 1203 geleden heeft, insonderheyt historiale beschrijvinge van de laetste strenge belegeringe ende de ongehoorde verlossinge geschiet anno 1574. 2 delen in een band. J.J. Orlers. Leyden. Henrick Haestens, Jan Orlers ende Jan Maire. 1614.-

verkocht € 800.00
kavel: 1357
Beschryvinge ende lof der Stad Haerlem in Holland
-In rijm bearbeyd ende met veele oude en nieuwe stucken buyten dicht uyt vewrscheyde kronijcken, handvesten, brieven, memorienofte geheugenissen ende diergelijke schriften verklaerd ende bevestigd. Samuel Ampzing. Mitsgaders Petri Scriverii Laure-Kranz voor Laurens Koster van Haerlem. Eerste vinder van de Boek-Druckerye. Haerlem. Adriaen Rooman. 1628. 2 delen in een band.-
€ 2500 - € 3500
kavel: 1359
[Nederland] Ware afbeeldinge vande bedyckte Beemster-landen inden iare M.DC.XLIIII
-Beemsterlants Caerte Met zijne Dycken, Ringslooten, Molens, Molentochten, Huysen, Plantagien. Item omleggende Plaetsen, Landen en andere eygenschappen, soo als de selve tegenwoordich gheleghen is. Droochgemalen met XL Molens Gecavelt ende den Bedyckers en Eygenaers toegeeygendt inden Iare M.DC.XII op den 30 Iuly. Handgekleurde rolprent van 99 x 123 cm (exclusief latten).-

verkocht € 300.00
kavel: 1360
[Haarlem] Naamlyst der overledenen,
-met omschrijving van hunnen ouderdom en woonplaatsen, dewelke begraven zyn op het Kerkhof buiten Haarlem. Benevens der genen, welke zich in den huwelykestaat hebben begeven; alsmede het getal der geborenen binnen Haarlem en deszelfs jurisdictie, volgens de daarvan, bij den Burgerlijken stand gedane aangiften; benevens eene lyst der verkochte huyzen, lustplaatsen, landerijen, en in de maand January 1833 (...) - December 1846. (Haarlem), Met en Meylink, 1833-1846, 8 jaargangen in 96 delen, 8 pp. per deel, los als uitgegeven (enkele met eenvoudig contemporain omslagje).-
€ 70 - € 120
[1300 - 1309] [1310 - 1319] [1320 - 1329] [1330 - 1339] [1340 - 1351] [1352 - 1360]