U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Huidige Veiling - gesloten voor biedingen -

Resultaten

1350-1391 Nederlands-Indië. Collectie Hijmans deel II
Resultaten

veiling / Strips, (Strip)Originelen, Collectie van Raemdonck, Aziatica, Indonesië, Typografie, Fotografie en Fine Arts
[1350 - 1360] [1361 - 1370] [1371 - 1380] [1381 - 1390] [1391 - 1391]
kavel: 1381
De West-Toradjas op Midden-Celebes
-Alb. C. Kruyt, Noord-Hollandsche uitg. maatsch. Amsterdam, 1938. 5 delen (4 tekstdelen en 1 platendeel), xii, 542; viii, 630; viii, 562, viii, 493; 24 pp. 255 ills. en 5 uitvouwbare kaarten. Uniform gebonden in orig. papieren band + De zorg voor de Volkshuisvesting in de Stadsgemeenten in Nederlandsche Oost Indië in het bijzonder in Semarang. Dr. G. Flieringa, met 4 kaarten en 131 afbeeldingen. 's-Gravenhage Martinus Nijhoff, 1930. (10), 333 pp. 4to, in orig. band, stempel "ter recensie" op voorplat + Geologische en Geographische doorkruisingen van Midden-Celebes I-III en IV (dl. 2 en platenatlas ontbreken). E.C. Abendanon. Brill, Leiden, 1915-1918. -

verkocht € 240.00
kavel: 1382
De Bonische expeditieën
-'Krijgsgebeurtenissen op Celebes in 1859 en 1860 volgens officiële bronnen' bewerkt door M.T.H. Perelaer met portret, platen, kaarten en terrein-schetsen. Eerste en tweede deel. Leiden, Gualth. Kolff, 1872. x, 359 pp. met 5 uitslaande kaarten; viii, 376 pp. met 4 kaarten en 5 platen. In orig. kartonnen band. Bibl. stickertje r.b. + Celebes, of Veldtogt der Nederlanders op het eiland Celebes, in de jaren 1824 en 1825. Onder aanvoering van (...) Baron J.J. van Geen. Uit 'Officiële rapporten door J.C. van Rijneveld'. Met eene kaart en twee platen. Breda, Broese & Comp., 1840. 333 pp. Voorplat los en rugtitel ontbr., voorts compleet ex. - en 3 andere over Celebes.-

verkocht € 140.00
kavel: 1383
Javaanse literatuur
-Brata-Joeda Indisch-Javaansch Heldendicht. Voor de uitgave bewerkt door A.B. Cohen Stuart. Deel I en II, Batavia, Lange & Co, 1860. 269; 392 pp. Goede set + Literature of Java Vol. 1-3, Dr. Th. Pigeaud, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1967-1970. xx,325; xvi,972; xvii, 441 pp. met 4 uitvouwbare kaarten. In linnen gebonden. Set als nieuw + Ramayana. Oudjavaansch heldendicht. Uitgegeven door H. Kern, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1900. 4to, in halflinnen + Pratéland Kawontenaning Boekoe-Boekoe. R. Poerwasoewignja kalian R. Wirawangsa, dl. 1 en 2, Batavia Ruygrok & Co, 1920. Rug deel 1 half los, platten smoezelig, binnenzijde goed - en 3 andere.-

verkocht € 100.00
kavel: 1384
Javaanse kunst
-Eenige jaren Kunstleven te Batavia. (Januari 1896-Mei 1899). Verzamelde kritische en didaktische dagbladopstelletjes. Batavia, Albrecht & Co, 1899. xxii, 473 pp. 4to, in oorspr. pap. band. Rug gebr. bij naden, band vlekkig, inhoud goed. Eerste en enige druk van dit vroege werk + J. Kats De Wajang Poerwa. Een vorm van Javaans Toneel. Ingeleid door J.J. Ras en H.A. Poeze, Foris Publications, 1984. 446 pp. 4to in linnen geb. + N.J. Krom. Inleind tot de Hindoe-Javaansche Kunst dl. 1 en 2. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1920. 414; 338 pp. In linnen geb. + Javaanse Volksvertoningen door Dr. Th. Pigeaud. Volkslectuur Batavia, 1938. 545 pp. + H. Loeber Techniek & Sierkunst in Indië. Koloniaal instituut Amsterdam, 1915 - en Ananda K. Commaraswamy. History of Indian and Indonesian Art. London, Edward Goldston, 1927. 295 pp. en CXXVIII platen. -

verkocht € 340.00
kavel: 1385
Oorlog in Atjeh
-Loudon en Atsjin door J.I. de Rochemont. Batavia, Ernst & Co/ Amsterdam, J. Noordendorp, 1875. 208 (4) pp. Samengebonden met Een Valsche Brutus, J.I. de Rochemont, 39 pp. (uitg. en jaartal idem); Wat hebben partijschappen van onzen Atsjin-Oorlog gemaakt? Een volks-voorlezing door J.I. de Rochemont, Haarlem, H.M. van Dorp, 1876. 60 pp.; Eigenbelang en Vaderlandsliefde, (voor rekening van den schrijver). Gebr. van Cleef, 1875. 82 pp.; Open brief aan den Generaal Knoop over de Atjeh-kwestie door Brutus, Amsterdam, L. van Bakkenes en Co, 1874. 33 pp. 4to, in halfleer + Atjeh van 26 december 1875 tot 4 september 1876. De Offensieve handelingen der Guerilla. Uit officieele bescheiden samengesteld en met eene kaart, schetsen en plans toegelicht door H.F. Meijer, Breda, P.B. Nieuwenhuijs, 1883. lvii, 284. 4to, in halfleer, rug besch., wat los bij neep titelp., verder goed + De Atjeh-oorlog. Mr. P. Brooshooft. F.B. van Ditmar, Utrecht, 1886. 297 pp. 4to, in rood linnen met vergulde titel. Boekblok los van band, goed herstelbaar + Gods Raad met de Volken. Een Woord tot de Gemeente, na de tijding van onze eerste overwinning in Atchin uitgesproken door J.H. Gunning Jr. uitg. ten voordeele van het seminarie voor Inlandsche Evangeliepredikers nabij Batavia. Amsterdam, Höveker & Zoon, 1874. 20 pp. Wat lossig in omslag + Die Behandlung der Verwundeten im Kriege der Niederländer gegeven das Sultanat Atjeh. Von dr. H. Erni-Greiffenberg, mit 2 Kartenskizzen. Benno Schwabe, Basel, 1888. 75 pp. Omslag los bij rug, compleet met kaarten - en Onze Vestiging in Atjeh. Critisch beschreven door G.F.W. Borel, met twee kaarten. 's Gravenhage, D.A. Thieme, 1878. 4to, halflinnen. Matig ex., voor- en achterplat los, evenals eerste 7 pagina's, maar compleet - en 1 andere.-

verkocht € 120.00
kavel: 1386
Atjèh
-Algemeen samenvattend overzicht van land en volk van Atjèh en onderhoorigheden door J. Kreemer, deel I en II, E.J. Brill, Leiden, 1922/1923. xvi, 602; xii, 705 pp. met 3 uitvouwbare kaarten (1 los in etui aan achterzijde deel 1). 4to, linnen gebonden.-

verkocht € 100.00
kavel: 1387
Indisch Recht
-Het Adatrecht van Borneo door J. Mallinckrodt, deel I en II, M. Dubbeldeman, Leiden, 1928. 612; 253 pp. 4to, in later halflinnen met op rug geplakte titel + De invloed der Kolonisatie op het Inlandsche recht in Nederl. Oost Indië. Academisch Proefschrift door H.L.E. de Waal, Haarlem, G. van den Berg, 1880. 136 pp. Opnieuw gebonden met gebruik van orig. voorplat + Staatsblad van Nederlandsch Indië van 1816-1883 Aanwijzing der veranderingen die door latere Besluiten in vroegere Verordeningen gebracht zijn. Zalt-Bommel, Joh. Noman en zoon, 1862. 75, xiii pp. met 19de-eeuws bibl. vignet - en (idem), 1885 + Rechtsgeleerd advis in de zaak van den gewezen stadhouder, en over deszelfs schijven aan de gouverneurs van de Oost-en West-Indische bezittingen van den staat door de burgers Mr. B. Voorda en Mr. J. Valckenaer, den Haag 's Lands Drukkerye van Holland, 1796. 167 pp. In eenvoudig pap. bandje - en 13 andere.-

verkocht € 80.00
kavel: 1388
Woordenboeken
-Maleische Spraakkunst. Grammaire de la langue Malaie. Vertaling C.P.J. Elout, Haarlem, Jean Enschedé en zn, 1824. xvi, xcv, 344, (4) pp. Groot 4to, in gemarmerde band. Ex bibl. Tweede Kamer + R.A. dr. Hoesein Djajadiningrat. Atjèsch-Nederlandsch Woordenboek deel I en II, Landsdrukkerij, Batavia, 1934. xvi,1011; 1349 pp. 4to, in halflinnen + G.A.J. Hazeu, Gajosch-Nederlandsch Woordenboek. Landsdrukkerij, Batavia, 1907. xvii, 1148 pp. + Aardrijkskundig en statisch woordenboek van Nederl. Indië, Amsterdam, P.N. van Kampen, 1861-1869. 730(2); 855; 1214 (2) pp. + J.L.D. van der Roest, Woordenlijst der Tobelo-Boeng-taal. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1905. 139 pp. + S.B.F. Matthes, supplement op het Boegineesch-Hollandsch Woordenboek. Het Nederlandsch Gouvernement, 's Gravenhage, M. Nijhoff, Amsterdam, C.A. Spin & zoon, 1889. 150 pp. (ongesneden) - en 8 andere.-

verkocht € 150.00
kavel: 1389
[Militaria] Lot van 36: Fastes Militaires des Indes-Orientales Néerlandaises
-A.J.A. Gerlach, Zalt-Bommel, Joh. Noman & Fils, 1859. vii, iv, 720, 40, 20, viii, ii pp. incl. kaarten etc. 4to, in halfleer. Aan rug gebr., wat roestvlekkig ex. + Marine-societeit "Modderlust" 1867-1917. 'Niet in den Handel'. 40 pp. 4to, opnieuw gebonden met gebr. van orig. voorplat + Tijdschrift voor de Reserve-Officieren van het Koninklijk Nederlandsch-Indische leger (uitgave van het Departement van oorlog) no. 21-25. Bandoeng, januari 1939. Batavia-C., 1939. 607 pp. 4to, in halflinnen - en 33 andere. -

verkocht € 420.00
kavel: 1390
Nieuw-Guinea
-Dr. J. van Baal. Dema. Description and analysis of Marind-anim culture (South New Guinea), Martinus Nijhoff, 1966. 988 pp. Met ingestoken bijlages. 4to, in rood linnen geb. + C.C.F.M. Le Roux. De Bergpapoea's van Nieuw-Guinea en hun woongebied. Dl. I en II, Leiden, E.J. Brill, 1948-1950, in oorspronkelijk uniform verguld linnen. XXV,(1),484; X,485-1029. Platendeel ontbreekt + Nieuw Guinee deel I-III, Molukken-Instituut, J.H. de Bussy, Amsterdam, 1935. xvi,378,(6); xvi,(379-)816; xix,(1),(817-)1299 pp. 4to, in blauw linnen geb. - en 11 andere.-

verkocht € 130.00
[1350 - 1360] [1361 - 1370] [1371 - 1380] [1381 - 1390] [1391 - 1391]