U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

Resultaten

veiling / Kinderboeken, Literatuur, Oude Boeken, Manuscripten, Amsterdam, Topografie en Atlassen / 300-520 Oude boeken 17de, 18de en 19de eeuw
[302] [303] [304] [305] [306]
kavel: 304 verkocht € 450.00

[Buren] "Verzameling van ordonnantie. Buren". Convoluut met ca. 25 titels,

deels tevens m.b.t. Leerdam/ Culemborg, w.o. 11 in letterdruk uitgegeven te Den Gaag door J. of I. Scheltus, 1678-1791 (de laatste is een uitslaande éénbladdruk (gescheurd)), voor het overige latere afschriften in pen van ordonnanties uit 1643-1786, doorgepagineerd in pen: 320,(1) p., in 19de-eeuwse band met rugtitel die wij als titel gebruikten, met katern blanco bladen aan het eind, klein 4to (scharnieren gescheurd).
Interessante en specifieke verzameling van deels (zeer) zeldzame stukken, waarvan wij hier enkele titels zullen noemen: (1) Reglement en ordonnantie op het stuck van de policie, finantie en justitie, van de stadt en het graefschap Buyren in date den sesden april 1699 (26 p. gevolgd door een register (4 p.) in manuscript); (2) "Placaat tegens vegterijen en andere mes-usen onder de stadt en graafschap Buren 12 Aug. 1669". Manuscript afschrift, 7 p.; (3) Placaet ende ordonnantie (...) op 't veerthienden van de lammeren, byen en baggelen in Sijne Majesteyts Graefschap Buyren vallende. Mitsgaders: Ordre en regule, waar naer de Bye Luyden haer in 't setten ven verplaetsen van hare Immen en Beyen sullen hebben te reguleren (1693, (13) p.); (4) Ordonnantie en reglement tegens en omtrent bedelaryen, gelyk mede tot beetere handhavinge der respective arme-fondsen in de graafschappen Buuren, Leerdam en Culemborg (...) In dato den 3 september 1779 (22 p.); (5) Reglement op het vheer en vheer-geld van Beusichem (1772); (6) "Nadere Ampliatie en publicatie aangaande het Beusichemse veer". Manuscript afschrift van een extract uit 1784, 2 p.; (7) "Placaat tegens het ontheyligen van den Sabbath". Manuscript afschrift van een plakkaat uit 1682, 2 p.; (8) "Veldt Policie". Manuscript afschrift van een ordonnantie uit 1643, 9 p.; (9) "Publicatie aangaande de siekte onder het rundvee". Manuscript afschrift van een extract uit 1769, 7 p.; (10) "Het school reglement (...) over de graafschappen Buren, Leerdam (...)". Manuscript afschrift van een reglement uit 1686, 11p.; (11) "Aangaande prijs van het brood in de stad Buren en de ses dorpen". Manuscript afschrift van een extract uit 1740, 2 p.; (12) "Formulier van Eedt voor de Jooden, bij geeven van getuigenisse of verklaringe" (manuscript afschrift zonder datum, over een halve pagina); (13) "Eed voor de bierdrager" (manuscript formulier m.b.t. bieraccijnzen). (totaal ca. 25 titels in druk en manuscript in één band)
  Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS