U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

164-299 Oude boeken en kaarten
Resultaten

veiling / 1 april 2010
[164 - 173] [174 - 183] [184 - 193] [194 - 203] [204 - 213] [214 - 223] [224 - 233] [234 - 243] [244 - 253] [254 - 263] [264 - 274] [275 - 284] [285 - 294] [295 - 299]
kavel: 164
HOLLANDSCHE HISTORI...
-'s Graavenhaage, Pieter de Hondt, 1734. Aloude Hollandsche histori der keyzeren, koningen, hertogen en graaven. 2 vols. met [42], 348, [23]; [4], 360, [28] pag. waarin 44 platen. Kalfslederen band met bandstempeling. Met 13 kaarten, 20 geneal. tafels en 11 pl. waarvan 3 dubbelpag. (totaal 2)-
€ 300 - € 500
kavel: 165
WATERRAD.
-Z. v. J. Korte beschryving van het nieuwe water-rad, uitgevonden door den Heer Leopold de Gennete. Dordrecht / Delft etc, Erve van Braam en Bluse / Grauwenhaan etc, z.j. XVI, 76 p. (niet orig.) h. linn.-

verkocht € 30.00
kavel: 166
MILITARIA.
-BOUCHOT, HENRI. L'epopee du Costume Militaire Francais. Aquarelles et Dessins Originaux de JOB. Paris, Societe Francaise d'editions d'art / L.-Henri May. X, 299 p. H. Leer. -

verkocht € 70.00
kavel: 167
HUIBERT en KLAARTJE.
-HAAR, B. TER. Huibert en Klaartje. Eene vertelling door -. Met vijftig Houtgravuren van van Hove, Kachel en Weissenbruch, geteekend door R. Craeyvanger. 's Gravenhage, K. Fuhri, 1844. 45 p. orig. karton.-
€ 30 - € 60
kavel: 168
ONNO ZWIER VAN HAREN.
-HAREN, JONKHEER ONNO ZWIER VAN, Fries Edelman. De Geusen. 1e dr. Zwolle, Simon Clement, 1771. [6], 224, [1] p. Volleer met goudbestempeling. Rug sterk verkl. -

verkocht € 520.00
kavel: 169
ANNALES.
-Annales academiae Rheno-trajectinae. Jano Isaaco Wolterbeek, recore academiae magnifico, Hermanno Arntzenio, Senatus Graphiario. Trajecti ad Rhenum, Joannem Altheer, 1834. XXIX, 76, 31, 317, 186, 107, [4] p. Goud op snee. Volleer met goudbestempeling en rugschild. -

verkocht € 50.00
kavel: 170
REGLEMENT.
-Provisioneel reglement van bestuur voor het platte land des quartiers van Veluwen. Arnhem, Willem Albert van Goor, 1795. 68 p. (niet orig.). pap. omsl. -

verkocht € 80.00
kavel: 171
LOOSJES, A.
-Couchy en Jaqueline, of 't minnaarshart, romance door -. 1e dr. Haarlem, A. Loosjes, 1793. [geen pag.]. Orig. pap. omsl. Bibliotheekstempel op schutblad, Bibliotheeknr. in inkt op titelpag.-

verkocht € 40.00
kavel: 172
ZEELAND.
-AA, PIETER VAN DER. La Zelande. Suivant les Nouvelles Observations de Messrs. de l'Academie Royale, handgekl. ca. 1750.-
€ 125 - € 175
kavel: 173
MILITARIA.
-BOOMS, P.G. Veldtogt van het Fransch-Afrikaansche leger tegen klein-Kabylie in de eerste helft van 1851. Met eene iteneraire en terreinschetsen. [vijf uitsl. platen]. 's Hertogenbosch, Muller, 1852. 195, II p. H. leer met rugschildje.-
€ 50 - € 100
[164 - 173] [174 - 183] [184 - 193] [194 - 203] [204 - 213] [214 - 223] [224 - 233] [234 - 243] [244 - 253] [254 - 263] [264 - 274] [275 - 284] [285 - 294] [295 - 299]