U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

350-599 Oude boeken 17e-19e eeuw
Resultaten

veiling / Veiling 24, deel I. Kinderboeken, Literatuur, Oude boeken, Manuscripten, Kookboeken, Amsterdam, Topografie
[350 - 361] [362 - 371] [372 - 381] [382 - 401] [402 - 411] [412 - 421] [422 - 431] [432 - 441] [442 - 451] [452 - 461] [462 - 471] [472 - 481] [482 - 491] [492 - 501] [502 - 511] [512 - 521] [522 - 531] [532 - 541] [542 - 551] [552 - 562] [563 - 573] [574 - 583] [584 - 595] [596 - 599]
kavel: 492
Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden
-Inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af. [Jan Wagenaar]. 21 delen. Amsterdam, Isaak Tirion, 1749-1759. 1e druk. Uniform gebonden in volleer met geribde rug en titelvignet. Waarschijnlijk compleet, maar niet gecollationeerd. Nette set, met uitzondering van deel 15: dit deel met een flinke jaap in de rug; volgens de overlevering veroorzaakt door een granaatinslag tijdens de Slag om Arnhem in 1944.-

verkocht € 220.00
kavel: 493
[Chronologie] Breviarium Chronologicum. Being a treatise
-describing the terms and most celebrated characters, periods and epocha's us'd in Chronologie. By which that useful science may easily be attained to. Gyles [Aegidius] Strauchius. London, printed for A. Bosvile and P. Gilburne, 1699. Eerste druk van de Engelse vertaling van de derde Latijnse druk met toevoegingen door R. Sault.-

verkocht € 80.00
kavel: 494
[Toneel] Aanleiding tot de uiterlijke welsprekendheid,
-op den Kansel, voor de Balie, in 't bijzonder Leezen, doch voornaamlijk op het Tooneel. [Jacob Ploos van Amstel]. Amsterdam, Izaak Duim en Wed. Kornelis van Tongerlo en Zoon, 1766.-

verkocht € 140.00
kavel: 495
[Boekband. Sciencefiction] Onderaardsche Reis van Claas Klim
-Behelzende eene nieuwe beschryving van den Aardkloot met de historie der Vyfde tot nu toe onbekende Monarchie. Uit het Latyn vertaalt. Den Haag, Otto en Pieter van Tol, 1744. Kl. 8vo, opnieuw gebonden, leer, titel op rug in goudopdruk, platten met lijnbordure in goudopdruk, gemarmerde schutbladen.-

verkocht € 150.00
kavel: 496
[Met gouden slot] Bijbel
-Bundelinge: Het Nieuwe testament of al de boeken des nieuwen verbonds van onzen heer Jezus Christus (...) Amsterdam, A.Th. van Rossum, Vijzelstraat, z.d. (ca. 1860); Het boek der Psalmen. Nevens de gezangen bij de hervormde kerk van Nederland in gebruik. Amsterdam, Metzler & Basting, 1858; Evangelische gezangen, om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche hervormde gemeenten gebruikt te worden (...). Amsterdam, J. Brandt en Zoon, 1849; Catechismus (22 p., z.pl., geen uitgever); Vervolg op de evangelische gezangen op last van de algemeene synode (...). Amsterdam, J. Brandt en zoon, 1881. In zwart velours, met gouden sluiting, aan binnenzijde en zijkant gemerkt.-

verkocht € 750.00
kavel: 497
[Emblemata] Heilige Augen und Gemueths-Lust
-Vorstellend alle Sonn- Fest und Feyertägliche nicht nur Evangelien sondern auch Epistelen und Lectionen (...) So wohl zur Kunst-Ubung als Unterhaltung Gottseelicher Betrachtungen wie auch Vermehrung der Kupfer-Bbiblen und Ausszierung der Christlichen Postillen dienstlich. Augsburg, Johann Ulrich Krauss, [1706]. 2 delen in een band.-

verkocht € 750.00
kavel: 498
[Waterwegen] Rivierkundige verhandeling
-Afgeleid uit Waterwigt- en Waterbeweegkundige Grondbeginselen, en toepasselyk gemaakt op de rivieren, Den Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwede, en de Lek (...) Cornelis Velsen. Amsterdam, Isaak Tirion, 1749.-

verkocht € 260.00
kavel: 499
[Met zilveren slot] Biblia
-Dat is de Gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments (...). Amsterdam, bij de Compag., 1777. Leer met vergulde bandtekening. Gesloten met twee zilveren klampen met twee vrouwelijke figuren, waarvan een losgebroken bij het scharnier maar aanwezig. Aan binnenzijde van het zilver staat het jaartal "1840" en "A.W. Smit" gegraveerd. Rug en achterplat met slijtplekjes.-

verkocht € 280.00
kavel: 500
[Biblia] Dat is de Gantsche H. Schrifture
-vervattende alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments (...). Amsterdam, H. Brandt, P. Schouten, J. de Groot en Comp., 1771. Leer, titel op rug in goudopdruk. Geïll. titel, Oude Testament, Nieuwe Testament met eigen titelblad: idem, 1780; en Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen, ook met eigen titelblad: idem, 1781.-
€ 125 - € 250
kavel: 501
[Nollet] Natuurkundige Lessen, door proefnemingen bevestigd
-Tot opheldering van allerley dagelyks voorkomende zaaken. Jean Antoine Nollet, Abt. Compleet in 6 delen van telkens 2 banden + het registerdeel (in totaal 13 banden). Amsterdam, K. van Tongerlo, Wed. K. van Tongerlo, 1759-1769, en het register: Utrecht, Samuel de Waal, 1772.-

verkocht € 700.00
[350 - 361] [362 - 371] [372 - 381] [382 - 401] [402 - 411] [412 - 421] [422 - 431] [432 - 441] [442 - 451] [452 - 461] [462 - 471] [472 - 481] [482 - 491] [492 - 501] [502 - 511] [512 - 521] [522 - 531] [532 - 541] [542 - 551] [552 - 562] [563 - 573] [574 - 583] [584 - 595] [596 - 599]