U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

350-599 Oude boeken 17e-19e eeuw
Resultaten

veiling / Veiling 24, deel I. Kinderboeken, Literatuur, Oude boeken, Manuscripten, Kookboeken, Amsterdam, Topografie
[350 - 361] [362 - 371] [372 - 381] [382 - 401] [402 - 411] [412 - 421] [422 - 431] [432 - 441] [442 - 451] [452 - 461] [462 - 471] [472 - 481] [482 - 491] [492 - 501] [502 - 511] [512 - 521] [522 - 531] [532 - 541] [542 - 551] [552 - 562] [563 - 573] [574 - 583] [584 - 595] [596 - 599]
kavel: 563
[Met zilveren slot] Biblia
-Dat is de gansche H. Schrifture, vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments (...). Dordrecht, 1794. In rood marokijn met vergulde rug en randversiering en zilveren klampen. -

verkocht € 220.00
kavel: 564
[Geneeskunde. Heurnius] Convoluut van 7 werken van Johannes Heurnius (1543-1601),
-latere, verbeterde of postume edities met als tekstbezorger diens zoon Otto Heurnius (1577-1652) en met als adres Ex officina Plantiniana Raphelengii, 1608-1611, alle met houtsnede drukkersmerk op de titelpagina, samen gebonden in contemporain schaapsleer met vergulde platten, 4to.-

verkocht € 450.00
kavel: 565
[Friesland. Winsemius] P. Winsemi (...) Historiarum ab excessu Caroli V. Caesaris
-Sive Rerum sub Philippo II. per Frisiam gestarum, ab Anno M.D.LV. usque ad annum M.D.LXXXI. assertae Libertatis. Libri Septem. Leeuwarden, C. Fontanus, 1646, (30),558;22 p., met fraai gegraveerde titelpagina en gegraveerd portret van de auteur door I. Suyderhoef, contemporain blindgestempeld, geribd perkament met later marokijnen titelschildje, folio.-

verkocht € 70.00
kavel: 566
[Erasmus] Lof der zotheit, uit het Latyn van Erasmus Rotterdammer
-in Nederduitsch overgebraght door Adriaen Stikke, heere van Breskens, waer by gevoegt is de Ledenstryt van den zelven heere, in Opper Hongarye te Duitsch Proben, in den jaere 1626 gedicht. Deventer, A. Curtenius, 1689, (4),218,(1) p., modern karton met contemporain vooromslag meegebonden, klein 8vo.-

verkocht € 180.00
kavel: 567
[Gynaecologie/ verloskunde. Jacob Rüff] 't Boeck van de vroet-wyfs
-In 't welcke men mach leeren alle heymelijckheden van de vrouwen, en in wat ghestalte de mensche in sijn moeders lichaem ontfanghen, groeyet, en geboren wort. Voorts hoe alderley sieckten, die den kraem-vrouwen lichtelijck over komen, met kostelijcke medecijnen mogen voor-komen en genesen worden. Al t'samen uyt eyghen ervarentheyt van den seer vermaerden Jacob Ruffen, stadts-medecijn tot Zurich, eertijdts in druck uyt-gegeve, en nu ter tyt op een nieu verbetert, en met schoone figueren verciert, Daer by gevoeght is een profijtelijcke leeringe, van het voesteren en handelen van de nieuw-geboren kinderen. Overgeset uyt den Hooogduytsche in onse Nederlandtsche spraecke, door Martin Everaert B. Amsterdam, J.J. Bouman, 1668, (136) p. (paginering deels in p. en deels in bladen), met houtsnede titelillustraties van een kraambed met moeder, kind en vroedvrouwen, 33 houtsnede illustraties (w.o. enkele (vrijwel) over de volledige pagina) naar Jost Amman (volgens de editie Frankfurt am Main, Feyerabend, 1580), modern perkament, 4to.-

verkocht € 1350.00
kavel: 568
[Elzevier. Erasmus] Des. Erasmus Roterod. Colloquiam nunc emendatiora
-Leiden, Elzevier, 1643, (12 bladen); 672;44 p., met gegraveerde titelpagina door C.C. Dusend, contemporain verguld rood marokijn, alle sneden verguld, 12mo.-

verkocht € 120.00
kavel: 570
[Utopisme] Oeuvres Politiques de Jacques Harrington Écuyer
-Contenant la République d'Océana, les Aphorismes, & les autres traités du même auteur; précédés de l'Histoire de sa vie, écritée par Jean Toland. Ouvrage traduit de l'Anglois [door P.Fr. Henry]. Parijs, Leclerc/ Quatremere, "an III" [= 1795], 3 delen, (4),XVI,268,III; (2),275,III; (4),299,III p., fraai contemporain gebonden in uniform gespikkeld schaapsleer, vergulde ruggen met contrasterende marokijnen titelschildjes (hoekjes wat gestoten, maar een zeer mooi exemplaar).-
€ 400 - € 800
kavel: 571
[Geneeskunde. Pigray] Kort begrijp, van de genees- en heel-konst door Petrus Pigraeus,
-chirurgijn des koninghs. Met een wijdtloopige verklaringe der geneesmiddelen, tot yder sieckten behoorende. Overgeset door Pieter Rutgersz. van Nieustad ordinaris chirurgijn der stadt Dordrecht. Den vierden druck, gecorrigeert ende verbetert door Hendrick van Roonhuyse, ordinaris heel-meester der stadt Amsterdam. Amsterdam, Weduwe Theunis Jacobsz. Loots-Man, 1672, (12),450,(10) p., gegraveerd portret van de auteur, contemporain perkament.-

verkocht € 120.00
kavel: 572
[Pharmacopoeia. Duchesne] Traicté Familier de l'Exacte Préparation Spagyrique
-pris d'entre les mineraux, animaux et vegetaux. Avec une breve response au livret de Iaques Aubert, touchant la generation et les causes des metaux. Par Joseph du Chesne [Quercetanus], sieur de la Violette, conseiller & medecin du Roy. Parijs, Ch. Morel, 1630 [abusievelijk gecorrigeerd naar 1680 in pen], 152,(16) p., contemporain leer met geribde en vergulde rug, klein 8vo.-
€ 250 - € 500
kavel: 573
[Tandartsenij/ orthodontie] Twee werken: (1) Traité de la Seconde Dentition,
-et Méthode Naturelle de la Diriger; suivis d'un aperçu de séméotique buccale. Ouvrage orné de 22 planches. Par C.F. Delabarre. Parijs, gedrukt door Couturier voor de auteur, Méquignon-Marvis en Gabon, 1819, XVI,311 p., met 52 illustraties op 22 gegraveerde platen, contemporain half kalfsleer, vergulde rug met marokijnen titelschildje. -
€ 400 - € 800
[350 - 361] [362 - 371] [372 - 381] [382 - 401] [402 - 411] [412 - 421] [422 - 431] [432 - 441] [442 - 451] [452 - 461] [462 - 471] [472 - 481] [482 - 491] [492 - 501] [502 - 511] [512 - 521] [522 - 531] [532 - 541] [542 - 551] [552 - 562] [563 - 573] [574 - 583] [584 - 595] [596 - 599]