U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 1 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

350-599 Oude boeken 17e-19e eeuw
Resultaten

veiling / Veiling 24, deel I. Kinderboeken, Literatuur, Oude boeken, Manuscripten, Kookboeken, Amsterdam, Topografie
[350 - 361] [362 - 371] [372 - 381] [382 - 401] [402 - 411] [412 - 421] [422 - 431] [432 - 441] [442 - 451] [452 - 461] [462 - 471] [472 - 481] [482 - 491] [492 - 501] [502 - 511] [512 - 521] [522 - 531] [532 - 541] [542 - 551] [552 - 562] [563 - 573] [574 - 583] [584 - 595] [596 - 599]
kavel: 382
[Met 60 schitterende gravures] Tafereel, of Beschryving van den prachtigen Tempel
-der Zang-Godinnen, vertoond in LX. heerlyke kunststukken. Behelzende alle de voornaamste geschiedenissen van de fabel-oudheid, getekend en in 't koper gebragt, door Bernard Picart le Romain, en andere braeve meesters. Waerby gevoegd zyn de volkoome verklaeringen der fabelen, en de grondslagen, die ze in de historien hebben (tekst door Antoine de Le Barre de Beaumarchais). Amsterdam, Z. Chatelain, 1733, (8),XVI,(2),158,(4) p., met gegraveerd frontispiece, titelvignet, topvignet boven de opdracht en 60 platen elk gedrukt van 2 platen (de randversieringen gedrukt van aparte platen), contemporain kalfsleer, geribde en vergulde rug met marokijnen titelschildje, groot folio.-

verkocht € 1600.00
kavel: 383
Pieter de la Ruë
-Geletterd Zeeland, verdeeld in drie afdeelingen, bevattende in zig de Schrijvers, Geleerden en Kunstenaars (...). Middelburg, Michiel Schryver, 1734. (44), 344, (4) p. 4to, in halfleer. Met ingebonden uitvouwbare gravure van de auteur door George Koekers, 1802. Net ex.-

verkocht € 420.00
kavel: 384
[Van Loon] Beschryving der Nederlandsche Historipenningen
-Of beknopt verhaal van 't gene sedert de overdracht der heerschappye van Keyzer Karel den Vyfden op Koning Philips zynen zoon, tot het sluyten van den Utrechtschen Vreede, in de zeventien Nederlandsche Gewesten is voorgevallen. Mr. Gerard van Loon. Den Haag, Christiaan van Lom, Isaac Vaillant, Pieter Gosse, Rutger Alberts en Pieter de Hondt, 1723-1731. Folio, leer, titels op rug met goudopdruk, 4 delen uniform gebonden. Deel I met het portret van Gerard van Loon door J. Houbraken naar F. van Mieris, frontispice door B. Bernards naar J. Goeree, titel deel I-IV in rood en zwart met vignet door F. Ottens, (50),574,(46) pp. Deel II (2),562,(38) pp. Deel III (2),556,(38) pp. Deel IV (2) 696,(34),(1), en pag. 697.-

verkocht € 900.00
kavel: 385
[Tulpen] Traité des Tulpes
-Avec la maniere de les bien cultivars leurs noms, leurs couleurs en leur beauté. [C. de la Chesnee Monstereul]. Paris, C. d. Sercy, 1678. 8vo. Met titelvignet. 117 pp. In perkament gebonden.-

verkocht € 420.00
kavel: 386
[Sciencefiction] Willem Bilderdijk
-Kort verhaal van eene aanmerklijke luchtreis, en nieuwe planeetontdekking. Uit het Russisch vertaald. Gedrukt en uitgegeven bij W. Wouters, Groningen, 1813. (4), 83 p. In 19e-eeuws gemarmerd papier met papieren bibliotheekstrookje over de rug. -

verkocht € 125.00
kavel: 387
Natuurkundige uitspanningen,
-behelzende eenige waarneemingen, over sommige zee-planten en zee-insecten, benevens zaadhuisjes en eijernesten. J. Baster. Utrecht, O.J. van Paddenburg en O.J. van Dijk, z.d. [ca. 1817], Haarlem, J. Bosch, 1759/1762/1765. 6 delen in een band, 169,(2); 167,(4) p., met 29 oudgekleurde gravures. 4to, in gemarmerd papieren band met marokijn rugschildje. Hapje uit voorplat, lichte vochtvlek in marge eerste pagina's.-

verkocht € 380.00
kavel: 388
Opcomste der Nederlandtsche beroerten, Invoeringhe der Ketteryen,
-Kerck-schenderyen, ende grouwelycke moorden (...) door eenen liefhebber der waerheydt ende der zielen saligheydt. [Augustinus van Teylingen]. Keulen, Wed. Gasper de Kremer, 1666. 12mo, in perkament, geïll. frontispice met afwijkende titel, titel met vignetje, 358 pp. incl. register. -

verkocht € 225.00
kavel: 389
[Botanica] L'Histoire des plantes, traduicte de Latin en François
-avec leurs pourtraicts, noms, qualitez &lieux où elles croissant, a laquelle sont adiustees celles des Simples Aromatqieues, Animaux à quatre pieds, Oiseaux, Poissons, Serpens & autres bestes venimeuses, ensemble les Distillations. Reveu & corrigé par les Doctes de nostre temps. Geofroy Linocier. Seconde Edition, Paris, Guillauime Macé, 1620. 8 delen in 1 band, 704; 16; 239 [57, index] p. met 6 houtsnede titelpagina's en ca. 900 houtsneden in de tekst. In 19e-eeuws kalfsleer met vergulde bandtek. en marokijn verguld titelschild, jaartal verguld onderaan rug. 16mo (127 x 82 mm). Pagina 625-626 ontbreekt evenals enkele hoeken van pagina's, enkele pagina's prof. hersteld. Desalniettemin een fraai exemplaar van dit zeldzame werk.-

verkocht € 440.00
kavel: 400
[Religie] (1) Verklaringe des Eersten Briefs van Paulus
-Aan die van Korinthus; Waar in de Kragt en Zamenhang der woorden, mitsgaders des Apostels Oogmerk (...) opgehelderd worden. Johannes Bierman. Amsterdam, Andries van Damme, 1725. Kl. 4to, leer, allegorisch frontispice, titel met vignetje, (4),1069 pp. + bladwijzer. Band met gebruikssporen, enkele wormgaatjes. (2) Schriftmaatige Verklaaringe over den Algemeenen Sent-brief van den Apostel Jakobus. Theodorus Antonides. Leeuwarden, Gerardus Hoogslagh, 1699. Kl. 4to, perkament. Slordige band, verder goed. (3) De Algemene Brief van den Apostel Judas. Joh. Henr. Janssonius. Groningen, Laurens Groenewolt, 1750. Kl. 4to, leer.-

verkocht € 130.00
kavel: 401
[Religie] (1) De Wet ende het Getuiggenisse ofte Uitlegginge ende Betragtinge
-Van de Verborgentheden ende voornaamste Saken des Wets, ofte der Boeken Mosis. Franciscus Burmannus. Utrecht, C.J. Noenaart, 1680. 2 delen in een band. Kl. 4to, leer, blindgestempeld, geïll. frontispice, 2x titel met vignetje, (1),(48),650 (= 950) pp. + bladwijzer. Goed ex. (2) De Propheet Maleachi in XXXVI Leerredenen verklaert (...) Johannes Costerus. Delft, Adriaan Beman, 1721. Kl. 4to, perkament, blindgestempeld, titel in rood en zwart met vignet. Goed ex. (3) Tien Predikaetsien over de Kracht en Genade van Christus (...) P. Doddridge (vert.) Wilhelmus Peiffers. Amsterdam, Van Gerrevink e.a., 1748. 8vo, titel in rood en zwart met vignetje. Goed ex.-

verkocht € 160.00
[350 - 361] [362 - 371] [372 - 381] [382 - 401] [402 - 411] [412 - 421] [422 - 431] [432 - 441] [442 - 451] [452 - 461] [462 - 471] [472 - 481] [482 - 491] [492 - 501] [502 - 511] [512 - 521] [522 - 531] [532 - 541] [542 - 551] [552 - 562] [563 - 573] [574 - 583] [584 - 595] [596 - 599]