U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

350-599 Oude boeken 17e-19e eeuw
Resultaten

veiling / Veiling 24, deel I. Kinderboeken, Literatuur, Oude boeken, Manuscripten, Kookboeken, Amsterdam, Topografie
[350 - 361] [362 - 371] [372 - 381] [382 - 401] [402 - 411] [412 - 421] [422 - 431] [432 - 441] [442 - 451] [452 - 461] [462 - 471] [472 - 481] [482 - 491] [492 - 501] [502 - 511] [512 - 521] [522 - 531] [532 - 541] [542 - 551] [552 - 562] [563 - 573] [574 - 583] [584 - 595] [596 - 599]
kavel: 412
[Religie] Lof-Sanck van Jesus Christus,
-den eenigen ende eeuwigen Sone Godes. Met noodelicke Uytleggingen, aenwijsende den gront van het out Christelick geloof, in den selven vervat. Met een Voorreden van den auteur. Daniel Heinsius. Amsterdam, Willem Blaeu, [1616].-

verkocht € 70.00
kavel: 413
[Geneeskunde] Het vermeerderde wapenhuis der heel-meesters van D. Johannes Scultetus
-Waar in alle de kunstbewerkingen en afbeeldingen der werktuigen tot de heelkunst nodig, gevonden worden. Als meede deszelfs aanmerkingen, en hondert heel-kundige waarnemingen, verzamelt van Johannes Baptista van Lamzweerde. Waar by gevoegt zyn twee aanhangsels (...) van (...) Nederlandsche genees- en heelkundigen. En (...) Pieter Adriaansze Verduin. Beneffens een kort begrip of te inleiding tot de chirurgie. Alles na de laaste Latynsche druk in 't Nederduitsch vertaalt (...) opgeheldert en vermeerdert door Gerardus Dicten (...) Chirurgyn te Leyden. Amsterdam, bij de Janssoons van Waesberge, 1748, 2 delen, (42),548; (4),551-1094,(84) p., met gegraveerd frontispice en 86 uitslaande platen, fraai gebonden in oude stijl in modern uniform groen marokijn.-

verkocht € 500.00
kavel: 414
Egyptarium Originum et Temporum Antiquissimorum Investigatio
-In qua Marshami chronologia funditus evertitur (...) Accedit viri plurimum Reverendi ac Doctissimi Hieronymi van Alphen (...) Dissertatio de annis judicum Hebraeorum. Jacob Perizonius. Utrecht, Justus Reers, 1736.-
€ 100 - € 200
kavel: 415
[Prijsbandje Leiden] Vita Danielis Wyttenbachii
-Literarum Humaniorum Nuperrime. Willem Leonard Mahne. Gent/ Leiden, Max. Ant. Mahne/ S. en J. Luchtmans, 1823. Kalfsleren bandje. Titel op rug in rood en goudopdruk, platten met lijnbordure en wapen van de Latijnse school Leiden in goudopdruk. Titel, 4, 255 pp. en litho van hs. achterin; namen op schutbladen, stempel op titel.-
€ 60 - € 90
kavel: 416
[Fysionomie] Over de Physiognomie
-J.C. Lavater. Amsterdam, J. Allart, 1781-84. 4 delen. Gegraveerde frontispices, groot 8vo. In halfleer. XX, 357, (2), VIII, 342, VI, 347, (2), 435, (20) p. Eerste deel in 2e druk. Compleet met talloze gravures binnen en buiten de tekst. Eerste en derde deel met lichte waterschade over de randen van een deel van de pagina's. Banden met gebruikssporen, verder nette set.-

verkocht € 150.00
kavel: 417
[Kunsten en wetenschappen] Apparatus Eruditionis tam rerum quam verborum
-Per omnes Artes et Scientias, instructus Opera et Studio. P. Michaelis Pexenfelder. Neurenberg, M. & J.F. Endter, 1670. Overlappend perkament, titel op rug in hs., titel met vignetje, (30),1002 pp. + 3 indexen. Pexenfelder was Jezuïet, retoricus en lexicograaf. Samengevoegd met: Praktische Volks-Almanak 1854. Jaarboekje ter verspreiding van kennis der Toegepaste Wetenschappen, onder alle standen der maatschappij. Red. Mr. W.B. Bergsma et al. Eerste jaargang, 1854. Haarlem, A.C. Kruseman. Geïll. papieren omslag, geïll. frontispice van de Haarlemmermeer in 3 afbeeldingen van 1573, 1850 en 18.., titel, VI,(30),171 pp.; de 12 maanden met beginvignet in houtgravure, div. afbeeldingen in de tekst.-
€ 70 - € 120
kavel: 418
[Trappen] Theatrum Machinarum Universale
-of Nieuwe Algemeene Bouwkunde. Tieleman van der Horst. De kopergravures door Jan Schenk. Amsterdam, Petrus Schenk, 1739. Folio, nieuwe band, halfperkament met gemarmerde platten, titel met vignet, half-titel met naam voorm. eigenaar in inkt, gegraveerde opdracht en 30 kopergravures over de dubbele pagina. Hier alleen het platendeel. Gewassen en opnieuw gebonden exemplaar.-

verkocht € 360.00
kavel: 419
[Volksboekje en almanakjes voor vrouwen] Duyfkens en Willemynkens Pelgrimagie
-Tot haaren Beminden binnen Jerusalem. Haar lieder tegenspoed, belet en einde. Uitgegeven door Boetius à Bolswert. By de Erve d'Wed. J. van Egmont, Amsterdam, [tussen 1778 en 1787]. 12mo, geïll. papieren omslag, titel met houtsnede, 230,(10) pp., compleet met 27 houtsneden over de volle pagina. Gebruikt ex., verder goed.-

verkocht € 190.00
kavel: 420
[Religie] 6 religieuze boekjes, 12mo en 16mo
-(1) 't Recht Gebruyck van des Heeren Avondmael. C. Drelincourt et al. Utrecht, J. van Poolsum, 1687. Met enkele kopergravures met boven- en onderschrift + psalmen en lofzangen. (2) De Belydenisse van S. Augustyn. Antwerpen, F. van Metelen, 1688. (3) De tedere Ingewanden van Christi Liefde (...) . J. Bunyan. Amsterdam, J. Boekholt, 1689. Met portret van de auteur en geïll. frontispice. (4) Thomae Kempisii de Christo Imitando. Frankfurt am Main, G.H. Oerling, 1707. Met frontispice en 4 kopergravures buiten de tekst. Nieuw bandje. (5) Opkomst en voortganck van het Godtvruchtig Broederschap der bedruckten moeder Maria. Antwerpen, Alexander Everaerts, [1756]. Met geïll. frontispice. (6) De tedere ingewanden van Christi Liefde. J. Bunjan, in een latere uitgave. Den Haag, J. van Golverdinge, 1839.-

verkocht € 340.00
kavel: 421
[Hugo de Groot] (1) Bewijs van de ware Godts-Dienst
-gestelt in ses boecken. Als mede: Een uytlegginge op 't gebedt onses Heeren Jesu Christi (...). Noch is hier achter by gevoeght, een uyt-legginge des Algemeynen Send-briefs Johannis (...) alles op rijm gebracht door den Hooghgeleerden Mr. Hugo de Groot. Amsterdam, Weduwe van Riewert Dirksz van Baardt, 1648. 12mo, flexibel perkament, titel op voorplat in hs., 2x titel met vignet, (10),143 en (20) pp. met een tipped-in kopergravure (extra) van de auteur door Nic. Heinsius naar Houblin.-

verkocht € 80.00
[350 - 361] [362 - 371] [372 - 381] [382 - 401] [402 - 411] [412 - 421] [422 - 431] [432 - 441] [442 - 451] [452 - 461] [462 - 471] [472 - 481] [482 - 491] [492 - 501] [502 - 511] [512 - 521] [522 - 531] [532 - 541] [542 - 551] [552 - 562] [563 - 573] [574 - 583] [584 - 595] [596 - 599]