U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

700-737 Topografie Nederland
Resultaten

veiling / Veiling 23, deel I. Kinderboeken, Literatuur, Oude Boeken, Manuscripten, Amsterdam, Topografie.
[700 - 709] [710 - 719] [720 - 729] [731 - 737]
kavel: 731
[Utrecht] Lot met 45 zichten, aanzichten, gebouwen en plattegronden
-van Utrechtse steden (o.a. 9x Montfoort) en dorpen. Verschillende formaten en technieken, alle in papieren passe-partout, ca. 21 x 30 cm. Een dertigtal 17e-eeuws en voorn. 18e-eeuws. De rest meer recentelijk. Interessante verzameling in grijze map met bindlinten.-

verkocht € 200.00
kavel: 732
[Utrecht] Verzameling prenten m.b.t. kerken, gebouwen, bolwerken, Kasteel Vreedenburg,
-kloosters, stadsaanzichten, parken enz. Meerdere formaten en technieken (o.a. kopergravure, ets-aquatint en steendruk) en meest op foliobladen geplakt. Ca. 200 afbeeldingen. Samen met de folio-uitgave van "La Construction de l'Eglise Paroissiale de St. Jacques a Utrecht" met tekst en bouwtekeningen in grote (50 x 35 cm.) rood-linnen portfolio met bindlinten. Ex-Libris.-

verkocht € 200.00
kavel: 733
[Utrecht] Profiel, zicht en div. Utrechtse steden.
- Profiel van de stad Utrecht door T. Doesburgh, ca. 1750, 26 x 61 cm., opgeplakt + Profiel Utrecht of Trajectum ad Rhenum te sien van omtrent de Leidsche vaart, 16 x 20 cm. uit Zegepraalende Vecht. ca 1780. + een gekleurde 19e eeuwse reproductie van een laat 16e eeuwse prent met legenda in litho door N. van der Monde, 1836 + een gravure van Oudewater door Hogenberg, eind 16e eeuw + Hogenberg, Rijn-Lek uit 1585 + een gravure van Oudewater uit Bor, ca. 1650 + -

verkocht € 460.00
kavel: 734
[Utrecht] Afbeelding van de Neude binnen Utrecht
-Zoals dezelfde zich vertoonde by de verlating, snachts tusschen den XV. en den XVI. September 1787. Proefdruk, ets/kopergravure door Joh. Jelgershuis Rienkz, 37 x 47 cm. + Uittogt van zeshonderd gewapende Amsterdamsche Burgeren na Utrecht den 17,den van Hooimaand des jaars 1787, opgedragen aan alle uitgetrokke Burgeren. A. Borchers en J.E. Grave naar G. Grypmoed. 1788, kopergravure, proefdruk, 32 x 47 cm. +-

verkocht € 200.00
kavel: 735
Beschrijving en Geschiedenis van Delfshaven
-benevens die van Schoonderloo en het slot Spange. Kroniek van al de merkwaardige voorvallen, belangrijke oirkonden, privilegiën, resolutiën, publicatiën, correspondentiën en verdere stukken, op Delfshaven betrekking hebbende. F.J. Kleijn. Delfshaven, Joh. L. van der Pauwert, 1873. Kunstleer. Band wat sleets en titelpagina met aant. in inkt., verder goed.-

verkocht € 70.00
kavel: 736
[Haarlem] Teyler's Museum. Gids voor den Bezoeker
-van de verzameling Delfstoffen. T.C. Winkler. Haarlem, de Erven Loosjes, 1888. Gekartonneerd halflinnen + Franstalig ex., 1887 + De Erfeniskwestie van Pieter Teyler van der Hulst. W.P.J. Overmeer. Haarlem, G.W. Groeneveld, 1902. Schrijversexemplaar. In papieren omslag. Omslag wat vuil en rug aan uiteinden sleets met papierverlies. Op voorplat aant. in inkt van auteur + Nog eens de Erfeniskwestie (...). Idem, 1903. Schrijversexemplaar. Geniet. Op voorplat aant. in inkt van auteur + 3 toegangsbewijzen tot voordrachten. Teyler's stichting aan het Spaarne. 1904-1914. Ca. 10 x 15 cm. + 3 boekjes over Teyler's Hofje, w.o. Instructie voor den opzichter van het Teylers Hofje.-
€ 60 - € 90
kavel: 737
Oudheden en Gestichten van de Bisschoppelyke Stadt en Meyerye van 's Hertogenbosch
-of Beknopte Beschryvinge der Steden en Dorpen onder dat Bisdom; Mitsgaders Fundatien der Geestelyke Gebouwen, Kerken, Abdyen, en Kloosters van Tydt tot Tydt aldaar gesticht. Met de Leevens gevallen der Bischoppen en andere Geleerde Mannen, Hun Verblyv aldaar gehouden of geboren Benevens de Capittelen van Canoniken, Vicaryen enz. Zoo binnen 's Hertogen-Bosch als in de Meyerye gelegen. Alles gesterkt met Oorspronkelyke Giften, Voorrechten, Brieven, Diplomaas enz. [Jan van de Velde, Honselaar]. Leiden, Joh. Arnold Langerak, 1742.-

verkocht € 240.00
[700 - 709] [710 - 719] [720 - 729] [731 - 737]