U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

200-322 Oude Boeken
Resultaten

veiling / 8 november 2011
[200 - 210] [211 - 220] [221 - 230] [231 - 240] [241 - 250] [251 - 260] [261 - 270] [271 - 280] [281 - 290] [291 - 301] [302 - 311] [312 - 321] [322 - 322]
kavel: 200
Religie
-Historie van 't Leven en Wonderwerken van Jezus Christus; Getrokken uit de Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Verbond. In 't Fransch beschreven door den Heer Augustyn Calmet. Verrykt met 62 kopere Platen, en een (uitklap)Kaart van 't Heilige Land. Hendrik Willem van Welbergen, Amsterdam, 1741. (26), 270, (20) p. In orig. leren bnd. -

verkocht € 80.00
kavel: 201
ATLAS - The English Atlas. Volume IV
-Containing the Description of the Seventeen Provinces of the Low-Countries, or Netherlands. By Richard Peers [...]. Oxford, Printed at the Theater for J. Jansonius a Wasberge and Stephen Swart, Booksellers in Amsterdam, 1682. 244, 42 p. Folio (61 x 40 cm.) In volperkamenten band. -

verkocht € 340.00
kavel: 202
Het Rundvee
-Natuurlijke Historie van Holland. Zesde Deel. J. Le Franq van Berkhey, Leyden, P.H. Trap, 1807. [8], 401 p. Met 15 uitvouwbare gravures mbt anatomie van koeien. -

verkocht € 75.00
kavel: 203
J. Scheda's General-Karte von Europa
-Josef Scheda, Wien, vermehrte und verbesserte Auflage 1859. Opvouwbare kaart van Europa in 25 delen. Compleet incl. overzichtkaartje in origineel halfled. foudraal. -

verkocht € 240.00
kavel: 204
Beschryving van de Kaap de Goede Hoop
-Naaukeurige en uitvoerige beschryving van de Kaap de Goede Hoop; behelzende een zeer omstandig verhaal van den tegenwoordigen toestant van dat vermaarde Gewest, (..) nevens een geleerde beschryving van het Klimaat en den Aart van dat Landschap; van deszelfs dieren, visschen, vogelen, planten, kruiden (..) waar by nog komt een zeer nette en uit eige ondervinding opgemaakte beschryving van de oosprong der Hottentotten(..) Peter Kolbe, Amsterdam, Balthazar Lakeman, 1727. 2dln. [16], 529, [4] + [6], 449, [89= register] p. met 24 (van 45) gravures, incl. portret van Kolbe door Houbraken, 5 uitklapbare kaarten; Drakensteen en Waveren, Stellenbosch, Oost-kust van Africa, de Colonie vd Kaap, kaap de Goede Hoop leggende in 't Zuyder Gedeelte van Africa - en een uitvouwbaar gezigt van de Kaap de Goede Hoop. P. 515/516 uit dl. I ontbreekt.-
€ 800 - € 1500
kavel: 205
Het Schilderboeck waerin Voor eerst de Leerlustige-jeught den gront der Edele Vrije Schilderkonst in verscheyden Deelen wort voor-gedragen.
-Daer na in drij deelen t leven der vermaerde Doorluchtighe Schilders des Ouden ende Nieuwen Tydts. (...) Hier is op nieu bygevoecht het leven des Autheurs. Karel van Mander, J.P. Wachter, Amsterdam, 1618. 2de ed.,(16),22,(6),213,(11),122,(10) bladen, gegraveerde titel, portret, leren bnd. met rugdecoratie.-

verkocht € 500.00
kavel: 206
Historische beschryving der Reizen. Of nieuwe en volkome verzameling van de allerwaardigste en zeldzaamste zee- en land-tochten
-ter ontdekkinge en naspeuringe gedaan (...) Vervattende (...) ontmoetingen en gevallen der ontdekkeren en reizigers (...) in Europa, Asia, Africa en America (...). Twaalfde deel. Reizen der Hollanders naar de Oost-Indien. Wed. S. Schouten en Zoon etc., Amsterdam, 1755. (10),547,(2) p., 15 gegraveerde (gevouwen) kaarten, plattegronden en platen, leren band met moderne belettering op de rug.-
€ 450 - € 900
kavel: 207
Bloedige Scheeps-Togt van den Maarschalk Don Fernando Coutinho
-na Oost-Indien, Met een Vloot van 15 Schepen in het Jaar 1509. Behelsende het verdelgen van Calicut, en de ongelukkige Dood van den Maarschalk en veele aansienelijke Portugysen. Joan de Barros, Pieter vander Aa, Leiden, 1706. 14 kolommen op 10 p., titelvignette, gegraveerde illustratie. - Gebonden met: Twee Bysondere Scheeps-Togten na Oost-Indien, van Gonsalo de Sequera in het Jaar 1510 en Garcia de Noronha in het Jaar 1511 (...). Joan de Barros, Pieter vander Aa, Leiden, 1706. 26 kolommen op 17 p., titelvignette, 2 gegraveerde ills., moderne leren band in oude stijl, folio.-
€ 150 - € 300
kavel: 208
Asia, of Naukeurige Beschryving van het Rijk des Grooten Mogols, en een Groot Gedeelte van Indiën
-Behelsende de landschappen van Kandahar, Kabul, Multan, Haïkan, Bukkar, Send of Diu, Jesselmeer, Attak, Peniab, Kaximir, Jangapore, Dely, Mando, Malva, Chitor, Utrad, Zuratte of Kambaye, Chandisch, Narvar, Gwaliar, Indostan, Sanbat, Bakar, Nagrakat, Dekan en Vissiapour. Beneffens een volkome beschryving van geheel Persie, Georgie, Mengrelie en andere gebuur-gewesten. Vertoont in de benamingen, grens-palen, steden, gewassen, dieren, zeden der inwoonders, drachten, bestiering en gods-dienst. Olfert Dapper, J. van Meurs, Amsterdam, 1672. 379,(3), 184,43,(5) p., gegraveerde frontispiece, 28 platen/ gezichten (4x dubbel), 3 kaarten, ills., blind gestempeld perkament uit de tijd met moderne letterpiece, folio.-

verkocht € 1400.00
kavel: 210
Kookboek
-Handgeschreven kookboek, Nederlands, 18de eeuw, ong. 400 p., waarvan 78 beschreven (rest blank) in 2 verschillende handschriften, gebonden in perkament uit de tijd, klein 4to.-

verkocht € 280.00
[200 - 210] [211 - 220] [221 - 230] [231 - 240] [241 - 250] [251 - 260] [261 - 270] [271 - 280] [281 - 290] [291 - 301] [302 - 311] [312 - 321] [322 - 322]