U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

200-322 Oude Boeken
Resultaten

veiling / 8 november 2011
[200 - 210] [211 - 220] [221 - 230] [231 - 240] [241 - 250] [251 - 260] [261 - 270] [271 - 280] [281 - 290] [291 - 301] [302 - 311] [312 - 321] [322 - 322]
kavel: 211
KEUKENMEID
-De volmaakte Hollandsche keuken-meid. Onderwyzende hoe men allerhande Spyzen, Confituren en Nagerechten (...) gezond en smakelyk kan toebereiden (...). Derde druk. Verbeeterd en van zeer vele Drukfeilen gezuiverd. Amsterdam, Steven van Esveld, 1752. [8], [3], [15], 148 p. Met 1 uitvouwbare afb. + Aanhangzel van de volmaakte Hollandsche keuken-meid. Onderwyzende veelerhande zaaken omtrent het toebereiden der Spyzen, Confituuren, en Nagerechten, zelfs voor de Roomsgezinden op Visdagen en in de Vasten. (...)Opgeheldert en verciert met Koopere plaaten. Amsterdam, Steven van Esveldt, 1754. [2], [8], [18], 140 p. De uitsl. platen missen. + Volmaakte grond-beginzelen der keuken-kunde. (...) Zynde eene beknopte voorstelling en considerable vermeerdering van De volmaakte Hollandsche keuken-meid (...) Steven van Esveldt, Amsterdam, 1769. [2], [2], [12], 143, [1] p. Allen gegr. frontispice. Perkament met gemarmerde platten. -

verkocht € 400.00
kavel: 212
Nieuwe Veldt-Chirurgye/ Tracterende van Kranckheden ende Gebreken
-Die in Krijgh en Oorlogh, te Water en te Lande, den Chirurgijns ghemeenlijck voor-vallen. Als Heet en Kout-vuur: Squinancie: overtollig bloeden uyter Neusen: Rood-Melesoen: Geschoten Wonden: Lidt-water: en hoe de verharde kromme juncturen en zenuwen te vermurven/ te recken en uyt te strecken zijn. Item: Een Chirurgische Reys-Kiste (...). Willem Fabricius Hildanus. Vert. door Ysbrand Hieronimus Franck. J. Hendricksz., Amsterdam, 1656, 2e editie, (12), 188,(6),142,(4) p. 25 houtsnedes van medische instrumenten, kruiden en ledematen, slap perkament uit de tijd, 4to. -

verkocht € 340.00
kavel: 213
Spotprent: De Cake Walk. For Beauty, Grace and Style; de winner takes de Cake.
-Thomas Worth, published by Currier & Ives, New York, 1883. Kleurenlitho op karton. 32,5 x 44 cm.-

verkocht € 50.00
kavel: 214
De Trekvaart tusschen Den Haag en Delft voor de Vaartverbreeding
-XII etsen door A.L. Koster, tekst van Joh. Gram. Mouton en Co, Den Haag, 1892. Een van 150 ex. op fraai zwaar papier, etsen op Chineesch papier gezet op carton. Map met los ingelegde voorplaat, lijst intekenaren en 6 afleveringen waarvan in elk 2 etsen. -

verkocht € 190.00
kavel: 215
Orchideeën
-Lindenia Iconographie des orchideés. Directeur J. Linden, redacteurs en chef Lucien Linden & Emile Rodigas. 3e volume, 1887. Vanderhaeghen, Gent. 101 p. + 47 volpag. litho's van orchideeën. In halfkalfsleren band.-

verkocht € 450.00
kavel: 216
Dykagie/Zeeweringen
-Onderzoek over de oude en tegenwoordige Natuurlyke Gesteldheyd van Holland Dog voornamenlyk West-Vriesland ten opzigte van deszelfs Rivieren en Landen; Aanwas, Ophooging, Zakking, Laagte en Dykagie; Mitsgaders eene Verhandelinge over de Gedaante, Aart en Eygenschappen der Zee- of Kokerwormen en de Hulpmiddelen tegen dezelve: Alsmede de Middelen tot Verbetring en Versterking der Zee-Weeringen, (..) Mr. Zacharias L'Epie, Regts-Gel., Amsterdam, Ratelband, en Comp. 1734. 256, (8) p., incl. 3 uitklapkaarten. Meegebonden: Aanmerkingen over den oorsprong, gesteltheit en aard der Zee-wormen Die de schepen en Paalwerken doorboren door den Hr. Rousset, Leyden by Gysbert Langerak, 1733, 31 p., ook meegebonden - Een historie Ofte verzameling van de ongehoorde Oordeelen Godts nu ter tyd, bestaand ein Zee-wormen, (..) Rotterdam, Hendrik van Pelt, 1733. 8vo in perkament geb.-

verkocht € 280.00
kavel: 217
Bedijking Haarlemmermeer
-P. de Berendrecht, Secretaris van den de Raedt van den Hoove van Holland, Jacob du Quesnoy, van dezelfde raad, Qruquius, Jan Noppen, Melchior Bolstra, e.a.. Convoluut met betrekking tot het bedijken van het Haarlemmer of Leydse Meer. Bestaande uit - Korte Memorie geformeert op ordre van de Wel Edele Heeren Dykgraav en Hoogheemraden van Rhynland, omme sommierlyk aantetoonen de noodzakelykheid, dat een Waterloosinge in de Noordzee gemaakt werd omtrent het Dorp van Catwyk (..) + Lyste vervattende alle sodanige documenten waar uyt de memorie hiervan is geformeerd, 3p. en andere stukken mbt. de dykage. Incl. (uitvouwbare) kaart met Concept Sluyzen en doorgravingen om daar door te verkrygen een Meerder Loozing voor Rhynlands Boezem water, uyt den Rhyn tot in de Noord Zee, omtrent Katwyk. 1629, door M. Bolstra 1740. 50 x 69 cm. 4to, 10, 3, 62, 43, 19 (2), 7, 5p. in contemp. gemarm. bnd. + de handgeschreven memorij van de Inspectie door Melchior Bolstra, Leyden, 1760. - en enkele andere losse stukken. -

verkocht € 650.00
kavel: 218
Handgeschreven Kookboek
-Ca. 1800. Kookboek op alfabetische volgorde, met 23 beschreven pagina's. Met recepten voor bijvoorbeeld schildpad, chocoladevla, roggenbroodspudding en orsadesiroop. Geb. gemarmerde platten, klein 4to 24x 20 cm.-

verkocht € 150.00
kavel: 219
Nijmegen, de Oude Hoofdstad der Batavieren
-H.K. Arkstée, Nijmegen, De Oude Hoofdstad der Batavieren. Isaac van Kampen, Nijmegen, 1788. Gebonden in een nieuwe hardcover. 340, [12] p. Met afbeeldingen in zwart-wit. -

verkocht € 180.00
kavel: 220
Journal des Voyages
-Journal des Voyages et des Aventures de Terre et de Mer. Tome Premier, Julliet a Décembre 1877. + Deel 2, Janvier 1878 + Deel 3, Julliet a Décembre 1878. Parijs, La Libraire Illustrée, 1877 en 1878. Deel 1-3 in één band. 420 + 419 + 420 p. Hardcover met no. 1-78 van een blad met avonturenverhalen. Met vele illustraties in zwart-wit. -
€ 60 - € 120
[200 - 210] [211 - 220] [221 - 230] [231 - 240] [241 - 250] [251 - 260] [261 - 270] [271 - 280] [281 - 290] [291 - 301] [302 - 311] [312 - 321] [322 - 322]