U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

200-322 Oude Boeken
Resultaten

veiling / 8 november 2011
[200 - 210] [211 - 220] [221 - 230] [231 - 240] [241 - 250] [251 - 260] [261 - 270] [271 - 280] [281 - 290] [291 - 301] [302 - 311] [312 - 321] [322 - 322]
kavel: 251
Anglo-Norman Antiquities considered, in a Tour through part of Normandy
-Ducarel. T. Spilsbury, Londen, 1767. X, 104, 61 (Appendix), (2) p. Compleet met 27 kopergravures, waarvan enkele uitklapbaar. Opnieuw gebonden in leer, met behoud van de orig. platten. -

verkocht € 100.00
kavel: 252
Algemeene Wereld-Beschryving, Nae de rechte verdeeling der Landschappen, Plaetsen, Zeeën, Rivieren, &c.
-Geographisch, politisch, historisch, chronologisch en genealogisch (...). A.P. de la Croix. Vert. S. de Vries. F. Halma, Amsterdam, 1705, 2 (van 3) delen, (26),120,436,(79); (6),612,(72) p., 2 gegraveerde titels, 39 (van 98) kaarten/ platen, verschillende vignetten en 1 gegraveerde kapitaal, perkament uit de tijd, 4to.-

verkocht € 320.00
kavel: 253
Algemeene Verhandeling van de Heerschappy der Zee: en een Compleet Lichaam van de Zee-Rechten
-Pieter Le Clercq, Dirk onder de Linden, Amsterdam, 1757. VIII, 947 p. In contemporaine band met gemarmerde platten. -

verkocht € 160.00
kavel: 254
Groot en Algemeen Kruidkundig, Hoveniers, en bloemisten Woordenboek
-,behelzende de manier om Moes-, Bloem-, vrugt-, kruid-tuinen, wildbossen, wijngaarden, oranje-huizen, stook-kassen enz. aan te leggen (..) waarby ook komt Een Berigt van de natuur en het gebruik der Barometers, Thermometers en Hygrometers welke den Hoveniers te pas komen (..)Met koperen Platen versierd door Philip Miller, Hovenier van het genootschap der Apothekers, met voorrede van Adrianus van Royen, door Jakob van Eems, Leiden, Pieter van der Eyk en De Wed. Jakob van der Kluis, 1745. [20], 1238, [2] p. Met 13 gravures, meest uitslaand. In contemp. band met gemarmerde platten. -
€ 650 - € 1000
kavel: 255
[Utrecht] Vaerzen van Ultrajectinus
-Pro Patria et Libertate, 1784. S. de Waal, Utrecht. [4], 88, (2) p. Met fraaie titelpag., "Hoe schoon is Utrecht daar gelegen! Mijn Utrecht! op wie't oog der Edle vrijheid zag.-

verkocht € 160.00
kavel: 256
Handboek voor het vrouwelijk geslacht
-Raadgevingen in al de tijdperken des levens, alsmede nopens de opvoeding der kinderen door Izaak de Koning, Stads medicinae doctor, mitsgaders heel-en vroedmeester te Zalt-Bommel. Johannes Noman en Zoon, Zalt-Bommel, 1831. XVI, 388 (2) p.-

verkocht € 60.00
kavel: 257
Het Bescheyden Deel der Siecken, ofte een Onderwysing Hoe ieder Siecken na zijn staet behoort behandelt te worden (..)
-Jacobus Schuts, Kranck-Besoecker in 's Gravenhage, den vierden druck vermeerdert. Gysbert de Groot, Amsterdam, 1709. 414 p. 8vo, in perkament band. -

verkocht € 60.00
kavel: 258
Revolutionaire Catechismus, een Nieuwjaars-geschenk voor alle Tegenwoordige en Toekomende Revolutiemakers
-P. Meesters, J.C. van Kesteren, Amsterdam, 1833. (20), 23 p. Vermakelijk touwgebonden werkje waarin vraag en antwoord worden gegeven op kwesties als de bouwstoffen der Revolutie, de verspreiding van hare beginselen, voor wie de Revolutie goed is, en hare handhaaving, etc. -

verkocht € 50.00
kavel: 259
Kronyk der stad Alkmaer
-Met desselfs omgeleegene dorpen, heerlykheeden en adelyke gebouwen; Waar in verhaald worden de voornaamste Oorlogen en onlusten der Kenmers en Westvriesen. E. en J. Visscher, H. Bosch, S. Schouten, Amsterdam, 1725. 8vo, 544, (26= register) p. -

verkocht € 160.00
kavel: 260
Batavische Arcadia
-I. van Heemskerk, Raetsheer in den Hogen Raet van Hollant. Den vierden Druck, Amstelredam, Joannes van Ravesteyn, 1663. (16), 622, (24) p. 8vo, in perkamenten band. -

verkocht € 50.00
[200 - 210] [211 - 220] [221 - 230] [231 - 240] [241 - 250] [251 - 260] [261 - 270] [271 - 280] [281 - 290] [291 - 301] [302 - 311] [312 - 321] [322 - 322]