U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

80-111 Amsterdam
Resultaten

veiling / 8 november 2011
[81 - 90] [91 - 100] [101 - 110] [111 - 111]
kavel: 81
Amsterdam
-Historie van den Nieuwen Amsterdamschen Schouwburg. G. Warnars en P. den Hengst, Amsterdam, 1775. [6], 56 p. Met 5 dubbelpag. gravures door N. vd Meer. -

verkocht € 130.00
kavel: 82
Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op Het Geslacht Van Lennep (1093-1900)
-Frank K. van Lennep. J.H. de Bussy/ G.J. Lanekamp/ Universiteits drukkerij, Amst./ Deventer/ Bonn, 1900-1927. 3 delen, vele platen, kaarten en facsimiles, gedrukt in 225 genummerde exemplaren, orig. linnen band.-

verkocht € 80.00
kavel: 83
De Boekhandel te Amsterdam
-Biographische en Geschiedkundige Aanteekeningen. Voornamelijk in de 17e Eeuw. M.M. Kleerkooper en W.P. van Stockum. M. Nijhoff, Den Haag, 1914-1916. 5 delen, totaal 1745 p., orig. papieren omslag.-

verkocht € 100.00
kavel: 84
De Amstelstroom in Zes Gezangen
-Nicolaas Simon van Winter. P. Meyer, Amsterdam, 1755. (32), 207 p., gegraveerde titel, vouwkaart, titel vignette, perkamenten band uit de tijd, 4to. Gebonden met: De Ystroom. Begrepen in vier Boeken. J.A. van der Goes. N. ten Hoorn, Amsterdam, 1708. (28), 138,(5) p., gegraveerde titel, 4 platen.-

verkocht € 140.00
kavel: 85
Historie van de Waag te Amsterdam
-A. Fokke Simonsz. H. Gartman, Amsterdam, 1808. IV, 86 p., 2 gegraveerde gevouwen platen, titel vignette, latere papieren omslag.-

verkocht € 70.00
kavel: 86
De Bouworde van 't Stadhuis van Amsterdam en de Smaak der Nederlanderen
-Ten opzigte der konsten en weetenschappen, verdedigd, tegen de ongegronde berispingen van den heer C., in zynen brief aan den Philosooph. Yntema en Tieboel, Amsterdam, 1767, (2), 39 p., gegrav. titelvignette, kart. omslag. De auteur is Cornelis Ploos van Amstel en de aangevallen Heer C. is Petrus Camper. Toegevoegd: 4 andere werken over het Stadhuis van Amsterdam, o.a. A.L. van Gendt, De Paleis-Stadhuis-quaestie (Amsterdam, 1873, gelith. plattegrond) en M. Kalff, Het Amsterdams Stadhuis thans Koninklijk Paleis. Met aanwijzing der vroegere en tegenwoordige inrichting (Amsterdam, 1874). -
€ 60 - € 90
kavel: 87
Het Gemeenteplan of Niets?
-Antwoord op het praeadvies van Burgemeester en Wethouders in zake de Beurs- en Boulevardquaestie, voordracht No. 212. Door een Amsterdammer, schrijver der Brochure: Amsterdam een Wereldstad? "Uitgegeven voor Rekening van den Schrijver", Amsterdam, 1887. 32 p., 2 uitslaande kleurenlitho's, orig. kart. omslag. Los in de band en enigszins gebruind. Leuk en zeldzaam werkje. En 3 andere mbt de Amsterdamse beurs: W.P. Sautijn Kluit, De Amsterdamsche Beurs in 1763 en 1773 (Amsterdam, 1865); J. Warnsinck, Bouwkundige aanmerkingen, op het onlangs tentoongestelde model van een koopmansbeurs voor de stad Amsterdam (Amsterdam, 1840) en J. Hilman, De Beurs van Amsterdam in 1845. Dichtstuk (Amsterdam, 1845).-

verkocht € 80.00
kavel: 88
Stelling van Amsterdam. Herinneringsalbum aan de Mobilisatie van het Nederl. Leger.
-T.J. Wijnoldy Daniëls, Amsterdam, 1916, (72) p., ills., orig. linnen met gouden letters, oblong octavo. Luxe uitgave. + Amsterdam in staat van beleg! J.C.C. Den Beer Poortugael. M. Nijhoff, Amsterdam, 1878, 2 uitslaande gelithogr. platen met 6 plattegronden, tabellen, latere band - en 1 andere.-

verkocht € 130.00
kavel: 89
Generale Keuren en Ordonnantien van de zes Hoofd-dorpen van Waterland:
-als Bansdorp, Zuiderwoude, Landsmeer, Zunderdorp, Broek, en Schelling-Wouden (...). Als mede eenige byzondere keuren van den dorpe Landsmeer. A. Olofsen/ J. de Cros, Amsterdam, den Haag, 1746, 64 p., moderne kart. band. Ordonnantien en willekeuren voor het sleepers gilde binnen Amsterdam. P.H. Dronsberg, Amsterdam, 1788, 70,(8) p., latere papieren omslag.-

verkocht € 70.00
kavel: 90
Wandeling langs den Ykant, te Amsteldam, dichtmatig tafereel, door A.L. Barbaz; voorgesteld in de maatschappy: Felix Meritis
-Binnen gemelde stad. J.C van Kesteren, Amsterdam, 1828, tweede editie. Gegraveerde plaat, papieren omslag uit de tijd. Zeldzaam. En: Gids voor schoolwandelingen door Amsterdam en omstreken. Eerste deel. De Stad (Amsterdam, 1898).-

verkocht € 70.00
[81 - 90] [91 - 100] [101 - 110] [111 - 111]