U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

80-111 Amsterdam
Resultaten

veiling / 8 november 2011
[81 - 90] [91 - 100] [101 - 110] [111 - 111]
kavel: 91
Schiphol en niet Leiderdorp!
-H. Burger, W. ten Have, Amsterdam, 1938. 16 p., tabellen en kaartjes in de tekst, half linnen uit de tijd. Vermakelijke publicatie over het voornemen van de regering om de nationale luchthaven naar "eenig nog nooit in dit verband genoemd oord". En 2 andere: Schiphol gemeente luchthaven Amsterdam. Geïllustreerde gids. Stadsdrukkerij, Amsterdam, ong. 1930, ill, orig. omslag door A. Klijn. Schiphol in het luchtverkeer van Nederland. Gemeentebestuur, Amsterdam, 1938. Gekleurde uitvouwkaart,(gekleurde) grafieken, orig. papieren omslag, 4to.-

verkocht € 50.00
kavel: 92
Over Spoorweg-stations te Amsterdam bij den Dam, door Gosewinckel
-G.L. Funcke, "Voor rekening van den Schrijver", Amsterdam, 1873. Kaart van de binnenstad van Amsterdam, orig. pap. omslag, 15 p. "Van den Schrijver" in pen op titelpag. + De verbetering der wegen van en naar het Centraal-Spoorwegstation te Amsterdam. A.L. van Gendt, C.L. Brinkman, Amsterdam, 1872. 15 p., gelithogr. kleuren kaart, orig. kart. omslag - en een andere. -

verkocht € 110.00
kavel: 93
Gedenkboek
-Samengesteld ter gelegenheid van het vijf-en-twintig jarig bestaan van de N.V. Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel genaamd Werkspoor. "Werkspoor", Amsterdam, 1916. 94 p., vele platen en gekleurde plattegronden, orig. goudbeletterde linnen band, oblong 4to. Gedeeltelijk licht roestvlekkig, voor de rest een mooi exemplaar. + Werkspoor Amsterdam Utrecht. (Geen plaats), 1924. 68 p., ills., orig. koordgebonden pap. omslag, oblong (goed exemplaar).-
€ 100 - € 200
kavel: 94
Hollants Praatjen
-Tusschen vier personen, Een Gelderiman/ een Hollander/ een Vries/ en een Brabander, aangaande de Souverainiteyt van syn Hoogheyt (...). J. Verdussen, Antwerpen, 1650. 32 p., latere kart. omslag. + Het Tweede Deel van t Hollands praetjen (...) Aangaende het Bedrijf van syn Hoogheyt (...). A. Velpins, Brussel, 1650. (24) p., 19de eeuwse pap. omslag. Paar plekjes aangevreten door boekenwormen. + Het Rechte tweede deel Van t Hollants Praatje. Verdedigende het Recht van de Groot-mogende heeren Staten van Hollandt en West-vrieslandt. H. Verdussen, Antwerpen, 1650. 32 p., pap. omslag uit de tijd - en 3 andere publicaties.-

verkocht € 60.00
kavel: 95
[Daniël Raap].
-Verdedigende aanmerkingen Wegens het voorgevalle tot Amsterdam, Zoo in de Maand November 1747, als in Augustus en September 1748. Daniël Raap, G. Oudshoorn, Amsterdam, 1748. 47 p., zonder omslag. Laatste bladen los. + Een (gefingeerde) briefwisseling tussen Daniël Raap en Henricus Wachloo, bestaande uit 3 geschriften (1651).-

verkocht € 180.00
kavel: 96
[Andries Bicker]
-Bickerse Beroerten, ofte Hollantschen Eclipsis, tegen den Helderen Dageraedt der Provintie Hollandt. Dat is: Discours over de Excusen van Amsterdam gedaen, in haer Verantwoordinge, aengaende de Hollantsche beroerten laetst gevallen door beleyt eeniger Steden van Hollandt, principalick van Amsterdam. Door een Patriot des Vaderlants. J. Verdussen, Brussel, 1650. (26) p., geen omslag. + Buer-Praatje Tusschen drie Amsterdammers te weten: Claes, Jan, en Dirck-Buer. Over de quetstie [sic] Van Heeren de Bickers. Geen plaats, 1650. (8) p., pap. omslag - en 2 anderen over de "kwestie Bicker".-

verkocht € 60.00
kavel: 97
Het Nieuwe Tramwegnet - in Verband met - het te Verwachten Vervoer en de Rentabiliteit
-T. Sanders. J.H. de Bussy, Amsterdam, 1886. (2), 78 p., orig. omslag. Enigszins gebruind/ roestvlekkig aan begin en einde. Rug gedeeltelijk beschadigd - en 4 andere over tramwegen. o.a. Hoe bouwt en exploiteert men tramwegen? C. Rutten, A.E. Kluwer, Deventer, 1911. Ills., uitvouwbare tabellen, orig. omslag.-

verkocht € 60.00
kavel: 98
Herdenking van het Vijftigjarig Bestaan der Staatsspoor- en Tramwegen in N.-I. 1875=6 april=1925
-Landsdrukkerij, Weltevreden, 1925. (4),71,(3) p., platen, orig. omslag. "Mededeelingen centraal kantoor No.2". Leuke publicatie m.b.t. de spoorwegen in Indonesïe. + De beraadslagingen in de Tweede Kamer over de spoorwegen en het aanbod der bankiers. M. Cohen Stuart, H. Coster, Alkmaar, 1874, (4), 68 p., orig. omslag (met bibliotheek stempels) - en 3 andere publicaties m.b.t. tram- en spoorwegen.-

verkocht € 45.00
kavel: 99
Lot van 10 Publicaties
-Allen eind 19e/ begin 20e eeuw, verschillende formaten, verschillende orig. bindingen, o.a. Amsterdam in Beeld (Amsterdam, ong. 1910,). + Bijzonder Jaarverslag der vereeniging "Zomers Buiten" (Amsterdam, 1917). + De Amsterdamsche Politie. Bijzonderheden over hare Samenstelling en Indeeling (Amsterdam, 1929). + Wereldtentoonstelling Amsterdam Mei-November 1895. Hotel- en Reiswezen-Tentoonstelling (Amsterdam, 1895, ills. J. Braakensiek) en Nederlandsch Panopticum. Catalogus van de Verschillende Beelden en Groepen met Geschiedkundig Overzicht (Amsterdam, ong. 1920).-

verkocht € 60.00
kavel: 100
De Eleusinische Zusterschap, of Beknopt Verslag der Wetten, Instellingen, Plegtigheeden, Tekens en Toonbeelden eener Vrouwelijke
-Geheimzinnige maatschappij, onlangs opgericht binnen Amsterdam. Door mevrouwe v. H. geb. C. Amsterdam, J.B. Elwe, 1805, VIII,87, (1) p., gegraveerde vouwplaat, orig. kart. omslag. Rug beschadigd; omslag begint los te laten. Zeldzaam - en 3 andere, waaronder 2 werken van Eduard Jacobs.-

verkocht € 180.00
[81 - 90] [91 - 100] [101 - 110] [111 - 111]