U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

80-111 Amsterdam
Resultaten

veiling / 8 november 2011
[81 - 90] [91 - 100] [101 - 110] [111 - 111]
kavel: 101
s lands zee-magazijn,
-te Amsterdam, beschouwd vóór, bij en na den geweldigen brand van den V.den en VI.den julij deezes jaars. vooraf gaat eene naauwkeurige beschrijving van de opkoomst, de inrichting en den tegenwoordigen staat der Nederlandsche admiraliteit. Amst., J.W. Smit, 1791, 8,87,(1) pag., 3 gegraveerde vouwplaten, kart. omslag uit de tijd.-

verkocht € 220.00
kavel: 102
Verklaring van het plan der Nieuwe Kerk te Amsterdam,
-ter gelegenheid der plechtige inhuldiging van Z.M. den koning, Willem II. Met aanwijzing van den tijd en de deur, welke men dient in acht te nemen, om tot de zitplaatsen te geraken, waarvoor men toegang-biljetten ontvangen heeft. Benevens het Programma der Plegtigheden (...). Amst., J. Guykens, 1840, 11 pag., gegraveerde plattegrond van de Nieuwe Kerk (los), orig. pap. omslag.-

verkocht € 70.00
kavel: 103
Korte Schets Of Dag-Verhaal Van het tegenwoordig Gedrag der Burgeren van Amsterdam :
-Wegens Redres in eenige vervalle Zaaken, aanvang neemende den 9 Augustus 1748 : Voorzien met alle de Origineele Notificatie, Publicatie en Aanspraaken, die daar van uit gekomen zyn. Gron. e.a., Berlinkhof e.a., 1748, 189,(5) pag., halfperkament uit de tijd. Laatste pagina ontsierd door aantekeningen met balpen. Gebonden met: Historische beschryving; of onzydig relaas, van het algemeen misnoegen der burgeren van Amsterdam (...). Door verscheide Lief hebbers by een vergaderd (idem, ibid., 1748, (8),286 pag.).-

verkocht € 320.00
kavel: 104
Verzameling Amsterdam W.J.R. Dreesmann.
-Den Haag, Voorheen Drukkerij Levisson, 1942-1951, 3 delen., platen, gedrukt in 350 exemplaren, orig. blindgestempeld linnen met gouden rug (prima exemplaar). En: 2 andere.-

verkocht € 80.00
kavel: 105
Beknopte beschryving Van alle de voornaamste Gebouwen der wydvermaarde Koopstad Amsterdam,
-Cierlyk in t Koper afgebeeld, inzonderheyd van het Stadhuys, waar by ook gevoegd is een Verklaaring van het Schilderwerk boven de groote Zaal (...). Description De tous les Principaux Edifices de la Fameuse Ville. Amsterdam, Représentez en Tailles-douces (...). Amst., Dirk Schouten, 1713, 1ste ed., (162 pag.), 71 gegraveerde illustraties incl. kaart, halfleder uit de tijd, oblong octavo.-

verkocht € 700.00
kavel: 106
[Fotografie]. de Heeren G. Stokkink en J.L. van Lith bij het 25 jarig bestaan hunner firma op 1 November 1905.
-Collectie van 63 fotos op 35 hard kartonnen bladen, titelpag. in zilveren letters, marokijn uit de tijd, oblong folio. -

verkocht € 750.00
kavel: 107
Foto's Amsterdamse studentenvereniging R.K.S.V. Sanctus Thomas Aquinas
-70 foto's tussen 1910-1933 van gelegenheden als het 25-jarig professoraat Dr. J. V. de Groot, 1 oct. 1919, Champagnefuif Frans v. Ginneken, 22-2-1912 en grote overzichtsfoto's aan de Herengracht 415 waar de societeit zich tot ca. 1931 bevond. -

verkocht € 440.00
kavel: 108
Naamen en Woonplaatsen Professoren Amsterdam
-Naamen en Woonplaatsen van de Heeren Professoren aan het Illustre Athenaeum, Hortus Medicus en Collegium Chirurgicum, en der Doctoren, Practiseerende in de Medicijnen. Benevens de Jaaren van derzelver Promotie. Voor den Jaare 1794. Amsterdam, Pieter Mortier, 1794. Leuk klein papieren boekje, 14 pp. -

verkocht € 160.00
kavel: 109
Gebouwen, Gezigten en Oudheden der Stad Amsterdam
-Haarlem, Johannes Marshoorn, 1786. Klein boekje, in originele band, [3], 363 pp. Compleet met 22 gravures. -

verkocht € 180.00
kavel: 110
Het Amsterdamsche Vryheids-feest
-Plaat met onderstaand een verklaaring en onderrichting van het spel. "Dezelve geeft een juist denkbeeld van het Feest ter inweying van de Vryheidsboom, geviert, op het Revolutie plein (den Dam) binnen Amsterdam, op den 4den Maart 1795. Het eerste Jaar der Bataafsche Vryheid. Met voorstellingen de drie schilden zinspeelende op de Fransche hulp, een ry van jonge dochteren dansende om de Vryheidsboom, representanten van het volk van Amsterdam, innlveraars van het request tegen het innemen van Engelsche troepen en het in 't werk stellen van verdere Inundatiën etc. 52,5 x 40 cm. -
€ 150 - € 300
[81 - 90] [91 - 100] [101 - 110] [111 - 111]