U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

556-593 Oude Boeken Varia II
Resultaten

veiling / 1 december 2015
[556 - 566] [567 - 576] [577 - 588] [589 - 593]
kavel: 577
[Anatomische Platen Atlas] De ontleedkundige platen van B. Eustachius
-Met eene verklaring van dezelve vervaardigd onder toezigt van wijlen de hoogleeraar A. Bonn; met een aanprijzend voorberigt van G.C.B. Suringar... te Amsterdam. Lodewijk van Es. 1830. -

verkocht € 500.00
kavel: 578
[Wis- en Natuurkunde] M. Guyot's, nieuwe natuur- en wiskonstige vermaaklykheden
-Betrekkelyk den zeilsteen, de getallen, de gezigtkunde, de scheikunde en eene meenigte anderen nooit voor dezen in 't licht gegeven. Uit het Fransch vertaald en met eenige aanteekeningen vermeerderd - Rotterdam. Reinier Arrenberg. 1771-1775. Vier delen.-

verkocht € 1900.00
kavel: 579
Hedendaagsche Bouwkunst
-[uitgezochte ontwerpen van vreemden en inlandschen oorsprong, met korte beschrijvingen; ten dienste van ingenieurs, architecten, kunstliefhebbers, opzichters, werkbazen, enz. en ter bevordering van den goeden smaak . redactie: H.J.H. Groneman] Wolters. Groningen [1867-1870].-
€ 250 - € 500
kavel: 580
De aarde, beschouwd in haren natuurlijken toestand en verdeling,
-door zeeën, rivieren, meren, bergen en woestijnen, benevens derzelver doelmatige strekking. Door N.G. van Kampen. Met kaarten. Haarlem, F. Bohn, 1816-1817, 2 delen in 1 band, X,II,1-308,(1),310*-322*; IV,(1),310-582 p., met uitslaande gegraveerde wereldkaart en uitslaande gegraveerde kaarten van Europa, Azië, Afrika, Amerika en Australië, contemporain halfleer.-
€ 70 - € 140
kavel: 581
Compte rendu au roi, par M. Necker,
-Directeur général des Finances. Au mois de Janvier 1781. Imprimé par ordre de Sa Majesté. Parijs, Imprmerie Royale, 1781, (4),120 p., met groot uitslaand letterdruk overzicht van uitgaven, contemporain verguld halfleer (kaart ontbreekt zoals vaak). -
€ 70 - € 140
kavel: 583
[Boekband]
-Leeg album met 40 pagina's. 4to. Gebonden in het Ettaler Benedictijnse klooster voor de abt Bernardus. Kalfsleren boekband, uitbundig versierd met vergulde florale motieven, evenals de rug. Bandstempeling "Monastery Ettalensis Fundatrix", aan achterzijde bandstempeling "Bernardus Abbas Ettalensis 1736". -

verkocht € 220.00
kavel: 584
The Natural History of Barbados
-G. Hughes. London, Printed for the Author, 1750. Folio, groot pap. ex. Intekenexemplaar. Titelp., opdrachtp., voorwoord vii, gevolgd door lijst van intekenaars, (10pp.), inhoudsopg. (2 pp.), grote uitslaande kaart van Barbados door Thomas Jefferys, 314 pp. tekst en 30 platen, waarvan 25 met contemporaine kleuring, gevolgd door verklarende aant. (4 ll.), Addenda (2 ll.) en Index (4 ll.). Nog eens vijf illustraties in de tekst en vele versierde initialen en titels. Contemporain rood marokijn, geribde rug, platten rijk versierd met fijn verguld randwerk.-
€ 3800 - € 7000
kavel: 586
British and European butterflies and moths
-A.W. Kappel en W.E. Kirby. London, Ernest Nister en New York, E.P. Dutton, (1896). 4to. xvi, 273 pp. -
€ 75 - € 125
kavel: 587
[Schipbreuk] Correspondence respecting the Wreck of the "Nisero" 1884
-and the detention of her crew by the Rajah of Tenom. Presented to both Houses of Parliament by command of her Majesty. 1884. London. Printed by Harrison and Sons for Hansard. London [et al] Map, 35x25 cm., touwgebonden met Rapporten Netherlands No. 1 t/m 6, totaal ca. 300 pp. (1884) + een overdruk uit: Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 78 pp. 278 t.m 325 over : De Nisero-kwestie, Professor Harting en Gladstone, medegedeeld door Prof. Dr. W. Ph. Coolhaas. J.B. Wolters. Groningen + een artikel uit The Straits Times Annual, 1961 pp. 54-55.-

verkocht € 350.00
kavel: 588
[Schipbreuk] Ye Antient Wrecke. Loss of the Sparrow-Hawk in 1626
-Remarkable presevation and recent discovery of the wreck. Boston. Alfred Mudge & Son. 1865. Kl. 8vo., touwgebonden, zonder omslag, 38 pp. Naam en vlekjes op titel, laatste blad met kl. besch. tekst compleet.-
€ 50 - € 100
[556 - 566] [567 - 576] [577 - 588] [589 - 593]